Search form

Matayo ma Peba 8:27

27Sɨ komkesa rɨga re kɨd kesa na aukɨto, dɨde ket endento da, “Sɨ rɨdede rɨga e jɨ? Rɨb ake sɨpa wuro todaka kea Tin yɨt yutkunjya!”