Search form

2.Timoteo 3:16

16Te B'aib'ara ni kabanea bon ana taeka te Atua, ao e manena i bukin te reirei, ma boaan te bure, ma manga-kaetan te kairua, ao i bukin te reirei aroni karaoan nanon te Atua: