Search form

Matha 1

Íosa, Mac Dháiví...

1Leabhar ghinealach Íosa Críost, mac Dháiví, mac Abrahám. 2Ghin Abrahám Íosác; ghin Íosác Iacób; ghin Iacób Iúdá agus a dheartháireacha; 3ghin Iúdá Fearas agus Zára ó Thámár; ghin Fearas Easróm; ghin Easróm Áram; 4ghin Áram Aimineadab; ghin Aimineadab Náiseon; ghin Náiseon Salmón; 5ghin Salmón Boaz ó Ráchab; ghin Boaz Ióibeid ó Rút; ghin Ióibeid Iseái; 6ghin Iseái Dáiví rí.

Ghin Dáiví Solamh ó bhean Úirías; 7ghin Solamh Róbóam; ghin Róbóam Aibiá; ghin Aibiá Ásaf; 8ghin Ásaf Iósáfat; ghin Iósáfat Iórám; ghin Iórám Ózáias; 9ghin Ózáias Iótám; ghin Iótám Áchaz; ghin Áchaz Eizichias; 10ghin Eizichias Manasaes; ghin Manasaes Amós; ghin Amós Iósáias; 11ghin Iósáias Iachónáias agus a dheartháireacha le linn bhroid na Bablóine.

12Tar éis bhroid na Bablóine, ghin Iachónáias Salaitiéil; ghin Salaitiéil Zoróbaibeil; 13ghin Zoróbaibeil Aibiúd; ghin Aibiúd Eiliáicím; ghin Eiliáicím Azór; 14ghin Azór Sadóc; ghin Sadóc Aichím; ghin Aichím Eiliúd; 15ghin Eiliúd Eiliazar; ghin Eiliazar Matan; ghin Matan Iacób; 16ghin Iacób Iósaef, fear céile Mhuire ónar rugadh Íosa ar a dtugtar Críost.

17A bhfuil de ghlúine ann dá bhrí sin: ó Abrahám go dtí Dáiví, ceithre glúine déag; ó Dháiví go dtí broid na Bablóine, ceithre glúine déag; agus ó bhroid na Bablóine go dtí Críost, ceithre glúine déag.

...a Gabhadh ón Spiorad Naomh,

a Rugadh ó Mhuire Ógh

18Seo mar a tharla Íosa Críost a shaolú. Bhí Muire, a mháthair, luaite le Iósaef, agus sula ndearnadar aontíos, fuarthas torrach í ón Spiorad Naomh. 19Ba dhuine cóir a fear céile Iósaef, ach níorbh áil leis go dtabharfaí míchlú di, agus chinn sé í a scaoileadh uaidh os íseal. 20Ag machnamh ar an méid sin dó, áfach, thaispeáin aingeal ón Tiarna é féin do i mbrionglóid agus dúirt: “A Iósaef, a mhic Dháiví, ná bíodh eagla ort do bhean chéile Muire a thabhairt abhaile leat, óir, an leanbh atá gafa aici, is ón Spiorad Naomh é. 21Béarfaidh sí mac, agus tabharfaidh tú Íosa mar ainm air, óir slánóidh sé a phobal óna bpeacaí.” 22Thit an méid sin go léir amach chun go gcomhlíonfaí a ndúirt an Tiarna tríd an bhfáidh:

23“Beidh an mhaighdean torrach agus béarfaidh sí mac

agus tabharfar Imeánuéil mar ainm air,”

- ainm a chiallaíonn: Tá Dia linn. 24Dhúisigh Iósaef agus d'éirigh, agus rinne mar d'ordaigh aingeal an Tiarna dó: 25 a bhean a thabhairt abhaile leis. Ach ní raibh cuid aige di nó gur rug sí mac, agus thug sé Íosa mar ainm air.

An Bíobla Naofa

An Bíobla Naofa copyright © 1981 An Sagart. Úsáidtear le cead. Used by permission.

More Info | Version Index