Search form

Mhata 10

Caibidil X

Gairm, 5 múnadh, 16 agus comhfhurtacht an dá dheisciobal déag.

1Agus ar ngairm a dhá dheisgióbal déag, tug sé chumhachda dhóibh a naghaidh na spiorad neamhghlan, do chum go tteilgfeidis a mach íad, agus go sláneochaidis gach uile easlainte agus éagcrúas. 2Agus a said so anmanna an dá easbal déug; An cheadduine dhíobh, Síomón, da ngoirthear Peadar, agus Aindrías a dhearbhráthair; Séumas mhac Sebedé, agus Eóin a dhearbhrathair. 3Phillip, agus Bartalomeus; Tomás agus Matta fear cruinnighthe an chusduim; Séumus mhac Alpheus agus Lebéus, dara chomhainm Tádéus; 4Siomón ó Chánaan, agus Iúdas Iscariótes, an té fós do bhraith eisean.

5Do chuir Iósa an da fhear dhéugso a mach, a tabhairt aitheantadh dhóibh, ag rádh, Na gabhaidh go slighe na Gcineadhach, agus na heírghigh a sdeach a gcathuir na Samaritánach; 6Achd go madh táosga rachtháoi chum cáorach thighe Israel atá ar ndul a múgha. 7Agus ar nimtheachd dháoibh, déunidh seanmóir, ag radh, Do dhruid rióghachd neimhe ribh. 8Slánaighidh na daóine éugcrúaidhe, glanaigh na lobhair, dúisgidh na mairbh, teilgidh a mach na deamhain: a naisgidh fúarabhair, tabhruidh uáibh a naisgidh. 9Na soláthruigh ór, na airgead, na úmha in bhur gcreasaibh, 10Ná mala chum na sligheadh, na dhá chóta, na bróga, na bata: óir is fíu an fear oibre a chuid dfhaghail. 11Achd giodh bé ar bith cathair no baile ann a rachdaoi a sdeach, fíafruighidh cía bhías deangmhalta innte; agus fanaidh ann sín nó go bhfágtháoi í. 12Agus ar ndul a sdeach do tigh dháoibh, beannuighidh dhó. 13Agus mas fíu an tighsin é, go bhfoghnuigh bhur mbeannughadh dhó: agus muna fíu, go bhfillidh bhur mbeannughadh chugaibh féin a rís. 14Agus giodh bé neach nach géubhaidh sibhsi, agus nach éisdfidh bhur mbriathar, ar ndul a mach as an teach nó as an gcathruighsin díbh, craithidh dhíbh lúaithreadh bhur gcos. 15A deirim ribh go deimhin, go madh socamhluidhe do thalamh luch Shodóm agus Ghomorra a ló an bhreitheamhnus, nó don chathruighsin.

16Féuch, cuirimse sibhse mar cháorchaibh a measg mhadradh állta: ar anadhbharsin bídhidh glic mar na haithreacha neimhe, agus neamburchóideach mar na colama. 17Achd bídhidh ar bhur gcoimhéd ar na dáoinibh: óir do bhéuraid said a láimh sibh do chomhairleachaibh, agus sgíursfuid sibh ann siónagógaibh; 18Agus fós béarthar sibh chum úachdarán agus chum rioghtheadh ar mo shonsa, mar fhínné dhóibhsean agus do na Cineadhachuibh. 19Achd an tan do bhéaraid said úatha a láimh sibh, na bíodh na rochás oruibh cionnas no créd laibhéortháoi: óir do bhéarthar dháoibh ar a núarsin féin an ní laibhéortháoi. 20Oír ní sibhsi labhrus, achd Spiorad bhur Nathar féin labhrus ionnaibh. 21Agus do bhéaruidh an dearbhrathair a dhearbhrathair chum báis, agus an tathair an mac: agus éireochuidh an chlann a naghuidh a naithreach agus a maithreach, agus do bhéuraidh fa deara a gcur chum báis. 22Agus biaidh fúath ag gach uile dhuine dhíbh ar son manmasa: achd giodh bé fhuiléongas go dtí deireadh a sé so shlainéochthar. 23Agus an tan ghéarleanfuid said sibh sa ccathruighsi, teithidh go cathruigh eile: oir go dearbhtha a deirimsi ribh, Nach géubhtháoi timcheall chaithreach Israel, suil thiocfas Mac an duine. 24Ní bhfuil an deisgiobal ós cionn a mhaighisdir, ná an searbhfhóghantuighe ós cionn a thighearna. 25As lór don deisgiobal bheith mar a mhaighisdír, agus don tshearbhfhoghantuidhe bheith mar thighearna. Má ghoireadar Beelsébub dfhior an tighe, a né nach mó ná sin ghoirfid é dá mhuinntir?

26Ar a nadhbharsin na bíodh a neagla oraibh: óir ní bhfuil ní ar bith folaighthe, nach dtiocfuidh chum soillsi; agus ní bhfuil énní ar ceilt, nach aitheontar. 27An ní a deirimsi ribh ann sa dorchadus, abruidhsi é ann sa tsolus: agus an ní do chluinntí in bhur gclúais, foillsighe é air mhullach na tighthe. 28Agus na bíodh oruibh eagla na muinntíre mharbhas an corp, agus leis nach éidir an tanam do mharbhadh: achd go madh mó bhías eagla an tí ud oraibh le nab éidir an tanam do mharbhadh: achd go madh mó bhías eagla an tí ud oraibh le nab éidir an corp agus an tanam do mhilleadh a nifrionn. 29A né nach reacthar dhá ghealbhann ar fhéorlig? agus ní thuitfidh áon aca ar an dtalamh gan bhur Nathairse. 30Achd cheana atá grúag bhur gceinnse uile ar na comháireamh. 31Ar a nádhbharsin na bíodh eagla oraibh, is fear sibhsi ná mórán gealbhánn. 32Ar a nadhbharsin giodh bé aidmhéochas misi eision a bhfíaghnuisi Mathair atá ar neamh. 33Agus gidh bé shéanfas misi a bhfíaghnuisi na ndáoine, séanfuidh misi eisean an bhfíaghnuisi Mathair a tá ar neamh.

34Ná measaigh go dtáinic misi do chur shíothchana ar an dtalamh: ní do chur shíothcána tháinic mé, achd do chur cloidhimh. 35Oír tháinic me do chur duine a naghuidh a athar, agus na hinghine a naghuidh a mathar, agus mná an mhic a naghuidh mathar a céile. 36Agus budh naimhde do dhuine a luchd éintighe féin. 37Giodh bé grádhuigheash a athair no a mathair ni is mó na misi ní fíu é misi: agus giodh bé ghradhuigheas a mhac nó a inghean ós mó chionnsa ní fíu é misi. 38Agus an té nach nglacann a chros, agus nach leanann misi, ní fíu e misi. 39Giodh bé gheabhas a anam caillfidh sé é: agus giodh bé chaillfeas a anam air mo shonsa do gheabhaidh sé é.

40An té ghabhas sibhse chuige gabhaidh sé misi, agus giodh bé ghabhas misi gabhuidh sé an té do chuir bé ghabhas misi gabhuidh sé an té do chuir úadh mé. 41An té ghabhás fáidh a nainm fáidhe do gheabhuidh sé túarasdal fháidhe; agus giodh bé ghabhas fíréun a nainus fhíréin do gheabhaidh sé túarasdal fhíréunaigh. 42Agus giodh bé bhéuras cupán duisge fhúar amháin ré na ól do áon do na daóinibh beagasa a nainin desgiobuil, a deirimsi ribh go fírinneach, Nach chaillfidh sé a lúaidheachd.

Bedell An Biobla Naomhtha 1817

Is leis an British and Foreign Bible Society an cóipcheart. Copyright British and Foreign Bible Society.

More Info | Version Index