Search form

Mhata 18:1

Caibidil XVIII

Séimheachd agus neimh-dhioghaltas na leanba inleanmhuinne. 13 Agus ordughadh smachta na heaglusi.

1Anuarsin tangadar a dheisciobuil chum Iósa, ag rádh, Cía is mó ann sa rioghachd neamhdha?

Bedell An Biobla Naomhtha 1817

Is leis an British and Foreign Bible Society an cóipcheart. Copyright British and Foreign Bible Society.

More Info | Version Index