Search form

Sirach (Ecclesiasticus) 10

CAB. X.

1Nee briw creeney gynsaghey e phobble, as ta reiltys dooinney tushtagh er ny ordrail dy mie.

2Myr ta briw yn phobble eh hene, lheid cheddin ta e ir-oik; as cre-erbee yn cheint dy ghooinney ta reiltagh yn ard-valley, lheid cheddin t’adsyn ooilley ta cummal ayn.

3Ta ree mee-hushtagh toyrt-mow e phobble, agh liorish yn tushtey ocsyn t’ayns pooar, bee yn ard-valley lane cummaltee.

4Ta reiltys y theihll ayns laue yn Chiarn, as ayns traa cooie soie-ee eh harrish fer-reill fondagh.

5Ayns laue Yee ta maynrys sheelnaue: as y scrudeyr nee eh coamrey lesh ooashley.

6Ny cur dwoaie da dty naboo son dy chooilley assee, as ny jean nhee erbee liorish saaseyn olkyssagh.

7Ta moyrn red dwoaiagh roish Jee as dooinney; as kiongoyrt roo ny-neesht te foiljagh.

8Kyndagh rish dellal neu-chairagh, asseeyn, as berchys cosnit liorish molteyrys, ta’n reeriaght er ny chaghlaa veih un ashoon gys ashoon elley.

9Cre’n-fa ta ooir as joan moyrnagh? cha vel red s’eajee na dooinney sondagh: son ta e lheid creck eer yn annym echey hene, er-y-fa dy vel eh creoghey e chree noi e vioys hene.

10Ta’n fer-lhee scughey doghan deinagh, as eshyn ta jiu ny ree mairagh vees eh ny chorp.

11Son tra ta dooinney marroo, ta e chronney marish reddyn snauee, beishteigyn, as dhianeyn.

12Tra ta moyrn goaill toshiaght, ta dooinney scarrey rish Jee, as ta e chree er ny hyndaa veih e er-croo.

13Son ta moyrn toshiaght peccah, as nee e lheid bishaghey ayns eajeeys e pheccaghyn: as shen-y-fa hug y Chiarn lesh orroo arkys atchimagh, as ren eh ad dy bollagh y stroie.

14Ta’n Chiarn er cheau harrish stuill reeoil princeyn moyrnagh, as er hoiaghey seose ny imlee ayns nyn ynnyd.

15Ta’n Chiarn er astyrt ass ny fraueyn ashoonyn mooaralagh, as er hoiaghey seose ny imlee ayns yn ynnyd oc.

16Ta’n Chiarn er choyrt mow cheeraghyn ny ashoonee, as er stroie ad gys undinyn yn ooir.

17Paart jeu yiare eh jeh, as hug eh mow, as t’eh er n’eebyrt yn imraa jeu veih yn ooir.

18Cha row moyrn kiarit son dooinney, ny jymmoose eulyssagh er y honsyn ta ruggit jeh ben.

19Adsyn ta goaill aggle roish y Chiarn t’ad sluight shickyr: as adsyn ta graihagh er, t’ad fraue onnoroil; adsyn nagh vel geill oc da’n leigh, t’ad sluight naareydagh; adsyn ta brishey ny annaghyn, t’ad sluight molteyragh.

20Mastey braaraghyn, ta’n ard-er onnoroil, myr shen t’adsyn ta goaill aggle roish y Chiarn ayns y chilley echey.

21Ta adsyn, ta goaill aggle roish y Chiarn, ayns raad ooashley: agh ta raghtaneys as moyrn coyrt uail er.

22Lhig da dooinney ve berchagh, onnoroil, ny boght, ta’n ghloyr echey ayns aggle y Chiarn.

23Cha vel eh cooie dy hoiaghey beg jeh’n dooinney boght tushtagh; chamoo te jesh dy hoiaghey mooar jeh’n drogh-yantagh.

24Bee ooashley er ny choyrt da ard-gheiney, as briwnyn, as sleih pooaral; ny-yeih cha vel fer jeu ny s’ooasle na eshyn ta goaill aggle roish y Chiarn.

25Er y charvaant ta creeney nee adsyn ta seyr shirveish: as eshyn ta tushtagh, cha gow eh dy olk rish e oiljyn dy ve inshit da.

26Ny gow ort rouyr boggyssagh jeh dty schleï, ayns dty aght beaghee; as ny bee storneishagh ayns dty voghtynid.

27Ny share ta’n labbree lesh kuse ymmyrchagh dy chooid seihlt na’n litcher boasteilagh nagh vel greme echey dy ghoaill.

28My vac, cosne goo-mie da dty annym lesh meenid, as jean soiaghey jeed hene myr te cooie dhyt.

29Quoi nee seyrey eshyn ta jannoo peccah noi yn annym echey hene? as quoi nee soiaghey jehsyn, ta soiaghey beg jeh’n goo-mie echey hene?

30Ta’n dooinney boght as soiaghey jeant jeh son e ynsaghey; as jeh’n dooinney berchagh son e verchys.

31Eshyn ta soiaghey jeant jeh ayns boghtynid, cre-woad smoo ayns berchys? as eshyn ta beg er ny hoiaghey jeh ayns berchys, cre-woad sloo ayns boghtynid?

Yn Apocrypha 1772

© Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) under licence to the British and Foreign Bible Society (BFBS) 2017

More Info | Version Index