Search form

Sirach (Ecclesiasticus) 11

CAB. XI.

1Ta creenaght troggal seose yn kione echeysyn ta imlee, as soiaghey eh mastey ard-gheiney.

2Ny cur moylley da dooinney son e aalid; chamoo jean beg y hoiaghey jeh dooinney son neu-stoamid e phersoon.

3Ta’n shellan beg mastey ny skianee; agh ta’n mess eck yn reih jeh dy chooilley viljid.

4Ny jean boggyssagh ass dty choamraghyn aalin, as ny bee mooaralagh ayns laa dty ooashley: son ta obbraghyn y Chiarn yindyssagh, as t’ad erskyn roshtyn dooinney.

5Ta ymmodee tranlaasee er ve êginit dy hoie er yn ooir; as ta fer nagh row rieau smooinaghtyn jeh, er cheau yn attey reeoil.

6Shimmey dooinney pooaral t’er ve currit sheese dy injil; as adsyn v’ayns stayd ard er nyn livrey gys laueyn joarree.

7Ny fow foill derrey t’ou er ronsaghey magh yn irriney: gow toiggal hoshiaght, as eisht cur oghsan.

8Ny cur ansoor derrey t’ou er chlashtyn yn chooish; chamoo gow dooinney giare ayns mean e ghlare.

9Ny streeu ayns cooish nagh vel bentyn rhyt: as ny soie ayns briwnys marish drogh-yantee.

10My vac, ny gow ayrn ayns ymmodee cooishyn: son my t’ou seiy oo hene ayndoo dy mooar, cha bee oo gyn loght; as my t’ou geiyrt daue, cha vow cosney erbee lioroo, chamoo nee oo shaghney coayl as assee.

11Ta fer ayn ta laboragh as tarroogh, as dy bragh ayns siyr, agh t’eh wheesh shen smoo ergooyl.

12Reesht, ta fer ayn ta moal gys obbyr, as ta feme cooney, laccal fort, as lane dy voghtynid: foast, ta sooill y Chiarn er yeeaghyn er son foays, as er droggal seose eh voish e stayd injil,

13As er droggal seose e chione veih treihys, myr shen dy row eh lane yindys dauesyn honnick eh.

14Ta maynrys as seaghyn, bea as baase, boghtynid as berchys, cheet voish y Chiarn.

15Veih’n Chiarn ta creenaght, tushtey, as toiggal jeh’n leigh: as veihsyn ta graih as y cliaghtey dy obbraghyn mie.

16Marranys as dorraghys ghow ad toshiaght marish peccee; as adsyn ta boggyssagh ayns olk, aasee ad shenn ayn.

17Ta gioot y Chiarn tannaghtyn marish y vooinjer chrauee, as ta’n foayr echeysyn cur lesh maynrys son dy bragh.

18Ta fer ayn ta gaase berchagh liorish imnea as gortys; as shoh leagh e chronney,

19Ayns wheesh as dy vel eh gra, Ta mee er gheddyn fea, as nish nee’m soylley y ghoaill jeh my chooid, as foast s’beg fys t’echey cre cha gerrit hig y traa, dy nhegin da faagail ny reddyn shen da feallagh elley, as geddyn baase.

20Bee shickyr ayns dty chonaant, as ainjyssagh er, as freill eh choud s’bio oo.

21Ny gow yindys jeh obbraghyn drogh-yantee, agh cur dty varrant er y Chiarn, as bee jeidjagh ayns dty obbyr hene; son te red aashagh ayns shilley yn Chiarn, ayns traa gerrit dy yannoo berchagh jeh dooinney boght.

22Ta bannaght y Chiarn dy leah cooilleeney yn dooinney crauee, as ayns traa gerrit t’eh coyrt er e vannaght dy vishaghey.

23Ny gow ort dy ghra, Cre’n vondeish t’aym liorish my hirveish? as cre ny reddyn mie yioym ny lurg shoh?

24Reesht, ny gow ort dy ghra, Ta my haie cooid-seihlt aym, as mooarane ayns my chummal; as cre’n olk oddys cheet my raad ny lurg shoh?

25Ayns traa nyn maynrys ta shin jarrood seaghyn; as ayns earish nyn seaghyn cha vel shin arragh cooinaghtyn er maynrys.

26Son s’aashagh te da’n Chiarn ayns oor y vaaish, dy chooilleeney dooinney cordail rish e raaidyn.

27Ta oor dy phian cur er dooinney jarrood eunys e vea; as ec y jerrey bee ny obbraghyn echey er nyn gronnaghey.

28Ny jean dooinney erbee y vriwnys maynrey roish e vaase: son foddee oo baght y ghoaill jeh dooinney ayns e chloan.

29Ny jean dy chooilley ghooinney y chuirrey gys dty hie: son ymmodee ta croutyn y volteyr.

30Myr eean freilt ayns cage dy volley eeanlee elley, myr shen ta cree yn vooinjer chluicagh; as myr peeikear t’eh lhie cooyl-chlea son dty lhieggey.

31Son t’eh lhie farkiaght, as chyndaa mie gys olk, as ayns reddyn toilchin moylley ver eh cômys hood.

32Jeh druillin beg ta aile mooar er ny oaddey: as ta’n dooinney foalsey lhie cooyl-chlea er-chee fuill.

33Bee er dty hwoaie jeh’n dooinney olkyssagh (son t’eh soit er olkys) er-aggle dy der eh lesh ort drogh-ghoo, nagh bee dy leah jarroodit.

34Bee er dty hwoaie kys t’ou goaill stiagh joarree fo dty chlea, er-aggle dy dayrn eh seaghyn ort, as chyndaa oo ass dty chooid hene.

Yn Apocrypha 1772

© Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) under licence to the British and Foreign Bible Society (BFBS) 2017

More Info | Version Index