Search form

Sirach (Ecclesiasticus) 12

CAB. XII.

1Tra t’ou jannoo thurn mie, cur tastey quoi da t’ou dy yannoo eh: myr shen yiow booise son dty chenjallys.

2Bee dooie da’n dooinney mie, as nee oo cooilleeney y gheddyn er y hon; as mannagh vow voishyn eh, ny-yeih son shickyrys voish yn er smoo syrjey.

3Cha vod red mie cheet ersyn ta dy kinjagh cur-rish olk: ny ersyn nagh vel cur jeirk.

4Cur toyrtys da’n dooinney crauee, as son y drogh yantagh ny cur kemmyrk da.

5Jean thurn mie er yn imlee, agh ny coon lesh y vee-chrauee: cum hood hene dty arran, as ny cur dasyn eh, er-aggle dy vow eh laue yn eaghtyr ort liorish: er-nonney dy jean eh dty chooilleeney lesh ghaa wheesh dy olk as t’ou er n’yannoo thurnyn mie da.

6Son ta’n Jee smoo syrjey as dwoaie echey er drogh-yantee, as nee eh kerraghey y ghoaill er ny mee chrauee, as t’eh lhiggey lhieu derrey laa yn chooilleeney mooar.

7Cur da’n dooinney mie, as ny cooin lesh y drogh-ghooinney.

8S’doillee enn y choyrt er carrey choud’s t’ou dy souyr, chamoo oddys noid ve keillit ayns earish dy arkys.

9Choud’s ta dooinney jannoo dy mie bee e noidyn seaghnit: agh ayns seaghyn nee e eer charrey jiooldey rish.

10Ny jean dy bragh treishteil er dty noid: son myr ta’n yiarn mergaghey, myr shen ta’n olkys echeysyn.

11Ga dy vel eh ginjillaghey eh hene, as croymmey sheese kiongoyrt rhyt, ny-yeih gow tastey vie, as bee er dty hwoaie jeh, as bee uss da myr dy beagh oo er ghlenney plate prashey, as ver oo my-ner nagh vod yn mergey echey ve dy slane bollagh er ny ghlenney.

12Ny soie liort eh, er-aggle dy bee eh oyr dty lhieggey, as shassoo seose ayns dty ynnyd; chamoo lhig da soie ec dty laue yesh, er-aggle dy gow eh dty stoyl, as oo myr shen, fy-yerrey, dy chooinaghtyn er my ghoan’s, as dy ve guint gys y chree lhieu.

13Quoi ghoys chymmey jeh fer-obbee ta lhottit lesh cretooryn nieunagh, ny jeh fer erbee ta cheet coair beishtyn keoie?

14Myr shen dy chooilley unnane ta jannoo sheshaght rish y drogh-yantagh, as ta goit ayns ribbey marish ayns e pheccah, quoi ghoys chymmey jeh?

15Son tammylt nee eh sheshaght rhyt, agh my ta caslys jeed tuittym, cha vuirree eh veg sodjey.

16Ta noid loayrt dy brynnagh lesh e veillyn, agh ayns e chree t’eh shêgin er dty cheau ’sy jeeig: bee eer ny jeir er e ghruaie, agh my oddys eh caa y gheddyn, s’coan hig oo jeh lesh fuill dty vioys.

17My hig arkys dty raad, eshyn hoshiaght hig ort; as ga dy lhig eh er dy chooney lhiat, ny-yeih nee eh cleiy foyd.

18Nee eh craa e chione, as bwoalley e vassyn, as goaill lane sonsheraght, as caghlaa e eddin.

Yn Apocrypha 1772

© Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) under licence to the British and Foreign Bible Society (BFBS) 2017

More Info | Version Index