Search form

Sirach (Ecclesiasticus) 13

CAB. XIII.

1Eshyn ta loaghtey pick, bee eh sollit lesh; as eshyn ta freayll sheshaght rish dooinney moyrnagh bee eh goll-rishyn.

2Choud s’bio oo, ny gow ort errey erskyn dty niart; as ny jean sheshaght rish fer ta ny s’pooaral, as ny s’berchee na oo hene. Son kys ta’n pot as y phash coardail cooidjagh? my ta’n derrey yeh bwoalley noi yn jeh elley, bee yn phash er ny vrishey.

3Ta’n dooinney berchagh er n’yannoo assee, as foast t’eh baggyrt: ta’n boght spooillit jeh e chair, as foast shegin da caayney.

4My t’ou gys e vondeish nee eh ymmyd y yannoo jeed: agh mannagh vel monney ayd nee eh dty hreigeil.

5Choud’s ta cooid ayd, nee eh commee rhyt; nee eh eer dty roostey gyn erreeish ’sy chree.

6My ta feme echey ort, nee eh dty volley; as brynneraght rhyt, nee eh dty chleayney lesh goan aalin, as gra, Cre ta dty eme?

7As nee eh dty naaraghey lesh e chuirraghyn costal, derrey t’eh er striggey oo chirrym, ayns traa gerrit; as ec y jerrey cha jean eh agh gamman jeed: fy-yerrey tra hee-ys eh oo, nee eh treigeil oo, as craa e chione ort.

8Gow kiarail nagh bee oo mollit, as er dty leodaghey liorish lheid y rouanys costal.

9My t’ou er dty chuirrey liorish dooinney mooar, fow royd ayns traa; as wheesh shen smoo nee eh dty chuirrey.

10Ny jean garrail oo hene ro-hion er, er-aggle dy bee oo obbit; ny shass foddey jeh, er-aggle dy bee oo jarroodit.

11Ny gow ort dy ve corrym rish ayns glare, as ny cred ooilley ny t’eh dy ghra: son lesh mooarane glare nee eh dty violaghey, as lesh eddin ghennal ronsee eh magh ny folliaghtyn ayd:

12Agh dy goanlyssagh nee eh tashtey seose dty ghoan, as bee eh shickyr dy yannoo assee dhyt, as dy ghoaill oo ayns ribbey.

13Gow tastey, as kiarail vie, son t’ou shooyl ayns gaue dy huittym: tra chlinnys oo lheid ny reddyn shoh, bee myr fer lhiggys er dy ve ny chadley.

14Cur graih da’n Chiarn choud as t’ou bio, as eïe er son dty haualtys.

15Shynney lesh dy chooilley vaagh e ghooie hene, as shynney lesh dy chooilley ghooinney e naboo dooie.

16Ta dy chooilley chretoor reih sheshey lurg e ghooie, as nee dy chooilley ghooinney taaghey e lheid hene.

17Cre’n sheshaght nee yn moddey-oaldey rish yn eayn? lheid cheddin nee’n drogh-yantagh rish y dooinney crauee.

18Cre’n choardail ta eddyr yn hyena as y moddey? as cre’n shee ta eddyr ny berchee as ny boghtyn?

19Myr ta’n assyl-oaldey cragh da’n lion ’syn aasagh; myr shen ta ny berchee cur mow ny boghtyn.

20Myr ta ny mooaralee as dwoaie oc er injillid-aigney; myr shen ta ny berchee as dwoaie oc er ny boghtyn.

21Tra ta dooinney berchagh ayns gaue tuittym, t’eh cummit seose liorish e chaarjyn; agh tra ta dooinney boght er duittym, t’eh jiooldit liorish e chaarjyn.

22Tra ta dooinney berchagh er duittym ta ymmodee fir-choonee echey: t’eh loayrt reddyn nagh lhisagh ve raait, as foast nee sleih seyrey eh: va’n dooinney boght mollit, agh ny-yeih hug ad oghsan da; ren eh loayrt dy creeney, agh cha dug ad geill da.

23Tra ta’n berchagh loayrt, ta dy chooilley ghooinney ny-host; as jeeagh, cre-erbee t’eh dy ghra, t’ad dy voylley eh gys ny bodjallyn: agh my ta’n boght fosley e veeal, t’ad gra, Quoi eh shoh? as my t’eh marran, ver ad nyn gooney dy cheilley dy choyrt fo-chosh eh.

24Ta berchys bannaght dasyn ta er chosney eh fegooish peccah, as ta boghtynid mollaght ayns beeal ny mee-chrauee.

25Ta cree dooinney caghlaa e eddin, edyr eh ve son mie ny sie: as ta cree boggoil jannoo eddin ghennal.

26Ta eddin ghennal cowrey jeh cree maynrey, as ta ronsaghey magh raaghyn dorraghey obbyr gheinagh da’n aigney.

Yn Apocrypha 1772

© Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) under licence to the British and Foreign Bible Society (BFBS) 2017

More Info | Version Index