Search form

Sirach (Ecclesiasticus) 16

CAB. XVI.

1Ny jean geearree dy ve ayd earroo dy ghrogh-chloan; chamoo gow taitnys ayns mec mee chrauee.

2Ga dy vel ad bishaghey, ny gow boggey ayndoo mannagh bee aggle y Chiarn mâroo.

3Ny treisht uss gys y vioys oc, chamoo cur dty varrant ’syn earroo oc; son ta un er mie ny share na thousane, as te ny share dhyt baase y gheddyn gyn cloan, na drogh chloan ’ve ayd.

4Son liorish fer ta tushtagh bee yn ard-valley er ny vishaghey: agh kynney ny mee-chrauee vees dy leah nyn draartys.

5Shimmey lheid shoh ta my hooillyn er vakin, as ta my chleaysh er chlashtyn reddyn s’yindyssagh n’ad shoh.

6Ayns chaglym-cooidjagh ny mee-chrauee vees aile er ny oaddey, as ayns ashoon mee-viallagh ta jymmoose soit er aile.

7Cha lhig eh lesh ny shenn tranlaasee, ren tuittym ersooyl ayns treishteil ommijagh nyn niart hene.

8Chamoo ren eh sparail yn ynnyd raad va Lot cummal, agh hug eh dwoaie daue son nyn moyrn.

9Cha row eh erreeishagh er y pobble dy hoyrt-mow, va giarit jeh ayns nyn beccaghyn:

10N’yn shey cheead thousane coshee, v’er nyn jaglym cooidjagh ayns creoghys cree.

11As my vees fer creoi-wannallagh mastey yn pobble, te yindys my scapys eh gyn kerraghey: son mârishyn ta myghin as jymmoose; t’eh niartal dy leih, as dy gheayrtey magh e yymmoose.

12Myr ta e vyghin mooar, ta e smaght myrgeddin: t’eh briwnys dooinney cordail rish e obbraghyn.

13Cha jean y tranlaasagh scapail lesh e spooilley, as cha bee meenid y dooinney ynrick ayns fardail.

14Cur raad da dy chooilley obbyr vyghinagh: son yiow dy chooilley ghooinney cordail rish e obbraghyn.

15Lhig y Chiarn da Pharaoh v’er ny chreoghey, nagh dug eh geill da: dy voddagh e obbraghyn yindyssagh ve soilshit da’n theihll.

16Ta e vyghin er ny hoilshaghey er dy chooilley chretoor, as t’eh er scarrey yn soilshey veih yn dorraghys lesh cagliagh adamant.

17Ny abbyr uss, Nee’m mee hene y cheiltyn veih’n Chiarn; quoi ver geill dooys veih’n yrjid? cha bee cooinaghtyn jee’m mastey whilleen pobble: son cre ta’n annym aym’s mastey lheid yn earroo erskyn-earroo dy chretooryn?

18Cur-my-ner, bee niau, as niau ny niaughyn, yn diunid, as y thalloo, as ooilley ny t’ayndoo er creau, tra hig eshyn dy ghoaill kerraghey.

19Bee ny sleityn myrgeddin as undinyn y thallooin er nyn graa lesh atchim, tra yeeaghys y Chiarn orroo.

20Cha vod cree erbee smooinaghtyn dy feeu er ny reddyn shoh: as quoi oddys toiggal e raaidyn?

21Te dullyr dowin nagh vod dooinney erbee cur-my-ner; son ta’n chooid smoo jeh e obbraghyn keillit.

22Quoi oddys soilshaghey obbraghyn e chairys; ny quoi oddys shassoo rhymboo? son ta e chonaant erskyn nyn roshtyn, as ta prowal dy chooilley nhee ’sy jerrey.

23Eshyn ta gyn tushtey smooinys er reddyn fardalagh: as ta dooinney ommijagh fo shaghrynys, as e chree soit er ommijys:

24Eaisht rhym, my vac, as ynsee tushtey, as cur tastey da my ghoan lesh dty chree.

25Neem’s soilshaghey dhyt ynsaghey dowin, as nee’m fockley magh e hushtey dy kiart.

26Ta’n Chiarn er hoiaghey ooilley e obbraghyn ayns ard-order er-dyn toshiaght: as dy chooilley nhee ’syn ynnyd echey hene, tra ren eh ad y chroo.

27T’eh dy aalin er choamrey e obbraghyn son dy bragh, as ayns e laue ta’n ard-reill oc gys dy chooilley heeloghe; cha vel ad tooillit, ny deinagh, ny scuirr veih nyn obbraghyn.

28Cha vel y derrey yeh lhiettal y jeh elley, as cha bee ad dy bragh mee-viallagh da e ghoo.

29Lurg shoh yeeagh y Chiarn er y thalloo, as lhieen eh eh lesh e vannaghtyn.

30Lesh dy chooilley cheint dy chretooryn bio, t’eh er choodaghey yn eaghtyr echey, as gys shen nee ad reesht chyndaa.

Yn Apocrypha 1772

© Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) under licence to the British and Foreign Bible Society (BFBS) 2017

More Info | Version Index