Search form

Sirach (Ecclesiasticus) 17

CAB. XVII.

1Ren y Chiarn dooinney y chroo ass yn ooir, as gys shen t’eh dy hyndaa eh reesht.

2Hug eh daue beggan dy laghyn, as traa giare, as pooar myrgeddin harrish dy chooilley nhee seihltagh.

3Ren eh ad y choamrey lesh pooaraghyn cooie daue, as chroo eh [dooinney] ayns e chaslys hene,

4As hug eh aggle dooinney er dy chooilley chretoor, as hug eh reill da harrish maase as eeanlee.

5[Hooar ad veih’n Chiarn ymmyd ny queig pooaraghyn, as ayns y cheyoo ynnyd hug eh daue tushtey, as ’sy chiaghtoo, glare, dy hoilshaghey ny smooinaghtyn echey.]

6Hug eh daue coyrle, as chengey, as sooillyn, cleayshyn, as cree dy hoiggal.

7Marish shoh ren eh magh ad lesh keeayll as tushtey, as hoilshee eh daue mie as sie.

8T’eh er hoiaghey sooill ayns ny creeaghyn oc, dy hoilshaghey daue mooadys e obbraghyn.

9Hug eh orroo dy ghoaill boggey ayns e obbraghyn yindyssagh son dy bragh, dy hoilshaghey e obbraghyn lesh tushtey.

10As y vooinjer reiht ver moylley da’n ennym casherick echey.

11Marish shoh, hug eh daue tushtey, as leigh yn vea, son eiraght.

12Ren eh conaant dy bragh beayn roo, as hoilshee eh daue e vriwnyssyn.

13Honnick ny sooillyn oc ard-ooashley e ghloyr, as cheayll ny cleayshyn oc e choraa gloyroil.

14As dooyrt eh roo, Bee-jee er nyn dwoaie jeh dy chooilley neu-ynrickys, as hug eh sarey da dagh dooinney mychione e naboo.

15Ta ny raaidyn oc kinjagh kiongoyrt rish, as cha bee ad keillit veih e hooillyn.

16Ta dagh dooinney veih e aegid lhiantyn gys olk, chamoo oddagh ad meiyghey nyn greeaghyn cloaie gys creeaghyn foalley.

17Son ayns rheynn ashoonyn y slane seihll, hoie eh fer-reill harrish dagh pobble: agh ta Israel cronney yn Chiarn:

18As myr v’eshyn e vac shinney, t’eh dy hroggal eh lesh ynsagh, as coyrt da soilshey e ghraih, cha vel eh treigeil eh.

19Shen-y-fa ta ooilley nyn obbraghyn myr y ghrian kiongoyrt rish, as ta ny sooillyn echey kinjagh er ny raaidyn oc.

20Cha vel veg jeh nyn ghrogh obbraghyn keillit voishyn, agh ta ooilley nyn beccaghyn kiongoyrt rish y Chiarn.

21Agh myr va’n Chiarn graysoil, as sooill echey gys e obbraghyn hene, cha daag eh, ny cha hreig eh ad, agh dymmyrk eh lhieu.

22Ta giastyllys dooinney myr fo seal kiongoyrt rish, as t’eh freayll obbraghyn mie dooinney myr clagh y thooill, as ver eh yn grayse dy arrys da e vec as e inneenyn.

23Fy-yerrey nee eh troggal er, as cooilleeney ad, as coyrt nyn leagh er nyn ghing.

24Agh dauesyn ghow arrys, hug eh yn grayse dy hyndaa, as ren eh dy meen gerjaghey ny annoonee.

25Chyndaa gys y Chiarn, as treig dty pheccaghyn, as gow padjer kiongoyrt rish, as ny cur-rish peccah ny smoo.

26Chyndaa reesht gys yn er smoo syrjey, as treig dty vee-chraueeaght: son ver eh lesh oo ass dorraghys gys soilshey slayntoil; as cur dwoaie erskyn-towse da dy chooilley ghrogh-obbyr.

27Quoi ver moylley da’n er smoo syrjey ’syn oaie, ynnyd ocsyn ta bio, as coyrt booise?

28Ta toyrt booise cherraghtyn veih ny merriu, myr veih fer nagh vel ayn; ny bioee, ta firrinagh ayns cree, ver moylley da’n Chiarn.

29Cre wheesh as ta kenjallys ghraihagh y Chiarn nyn Yee, as e erreeish dauesyn ta chyndaa huggey ayns casherickys!

30Son cha vod dy chooilley nhee mie ve ayns dooinney, er-yn-oyr nagh vel eh agh cretoor marvaanagh.

31Cre ta ny sollys na’n ghrian? ny-yeih ta e hoilshey failleil: as nee feill as fuill smooinaghtyn er olk.

32T’eh cur-my-ner pooar yrjid niau, as cha vel dy chooilley ghooinney agh ooir as leoie.

Yn Apocrypha 1772

© Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) under licence to the British and Foreign Bible Society (BFBS) 2017

More Info | Version Index