Search form

Sirach (Ecclesiasticus) 18

CAB. XVIII.

1Yn Jee ta dy bragh beayn ta er chroo dy chooilley nhee ’sy theihll.

2Ta’n Chiarn ny-lomarcan cairal, chamoo ta [Chiarn] erbee agh eshyn:

3Ta reill yn seihll lesh bass e laue, as ta dy chooilley nhee coyrt biallys da’n aigney echey: son t’eh ny ree harrish ooilley liorish e phooar; scarrey reddyn casherick ny mast’ oc veih neu-chasherick.

4Quoi oddys dy feeu soilshaghey e obbraghyn? ny dy feeu fockley-magh e obbraghyn ooasle?

5Quoi nee coontey niart e ard-ooashley: as quoi nee e vyghinyn y ockley magh?

6Er son obbraghyn yindyssagh y Chiarn, cha vod veg ve goit voue, ny veg er ny choyrt huc, chamoo oddys yn bun oc v’er ny gheddyn magh.

7Erreish da dooinney v’er n’yannoo jerrey, cha vel eh eisht agh goaill toshiaght: as tra t’eh scuirr, t’eh foast imneagh.

8Cre ta dooinney, as cre’n ymmyd t’ayn? cre ta’n foays, as cre ta’n olk echey?

9Ta earroo laghyn dooinney ec y chooid smoo queig-feed bleïn.

10Myr ta bine dy ushtey gys y faarkey, as clagh-ghravel ayns co-soylagh jeh’n gheinnagh, myr shen ta thousane bleïn gys ny laghyn dy bragh farraghtyn.

11Shen-y-fa ta Jee gymmyrkey lhieu, as deayrtey magh e vyghin orroo.

12Honnick eh, as hug eh my-ner yn jerrey oc dy ve olk; shen-y-fa vishee eh yn erreeish echey.

13Ta myghin dooinney gys e naboo; agh ta myghin y Chiarn er dy chooilley chretoor: t’eh coyrt oghsan, as dy reirey, as gynsaghey, as leeideil, myr ta bochil e hioltane.

14T’eh myghinagh dauesyn ta goaill ynsaghey, as ta shirrey dy imneagh lurg e vriwnyssyn.

15My vac, ny tayrn drogh-ghoo er dty obbraghyn mie, chamoo cur goan oltooanagh lesh dty yiastyllys.

16Nagh jean y druight meenagh yn chiass? myr shen ta ansoor gerjoilagh ny share na gioot.

17Cur-my-ner, nagh vel lheid yn ansoor ny share na gioot? agh t’ad ny-neesht marish dooinney graysoil.

18Ta ommydan goltooan dy fargagh, as ta gioot y dooinney trooagh cur mow ny sooillyn.

19Fow ynsaghey roish my ghoys oo ort dy loayrt, as gow saaseyn cooie cour chingys.

20Roish briwnys feysht oo hene, as ayns laa yn cherraghey yiow myghin.

21Jean oo hene y injillaghey roish my vees oo ching, as son dty vea pheccoil soilshee arrys.

22Ny lhig da nhee erbee dty lhiettal veih cooilleeney dty vreearrey ayns traa cooie, as ny lhig shaghey derrey’n baase dy lhiasaghey dty vea.

23Roish my ghoys oo padjer, smooinee ort hene; as ny bee myr fer ta jannoo craid er y Chiarn.

24Smooinee er y jymmoose vees ec y jerrey, as earish y chooilleeney tra hyndaa-ys eh ersooyl e eddin.

25Tra t’ou jeant magh, cooinee er traa yn accyrys: as tra t’ou berchagh, smooinee er boghtynid as ymmyrch.

26Veih moghrey derrey’n astyr ta’n traa caghlaa, as ta dagh nhee dy leah jeant roish y Chiarn.

27Bee dooinney creeney twoaiagh ayns dy chooilley nhee, as ’syn earish pheccoil freillee eh eh-hene gyn-loght: agh cha der yn ommydan geill da traa erbee.

28Ta dy chooilley ghooinney tushtagh as ainjys echey er creenaght, as ver eh moylley dasyn t’er gheddyn ee.

29Adsyn va tushtagh ayns raaghyn-creeney, haink ad dy ve creeney ad hene, as dy ockley-magh ymmodee raaghyn-creeney.

30Ny cur raad da dty hayntyn foalley, agh smaghtee oo hene veih dty yeearreeyn.

31My ver uss da dty annym ny eunyssyn t’ee dy yeearree, ver ee ort dy ve son faghid ec dty noidyn ta craidey mood.

32Ny gow rouyr taitnys ayns gien mie, chamoo bee kianlt gys y chost echey.

33Ny jean boght jeed hene liorish beaghey dy seyr er eeasaght, tra nagh vel monney ayd ayns dty sporran: son nee oo lhie cooyl-chlea son dty vioys hene, as bee oo oc son an-ghoo.

Yn Apocrypha 1772

© Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) under licence to the British and Foreign Bible Society (BFBS) 2017

More Info | Version Index