Search form

Sirach (Ecclesiasticus) 19

CAB. XIX.

1Yn labbree ta geiyrt er meshtallys cha bee eh berchagh: as eshyn ta soiaghey beg jeh reddyn fardalagh, nee tuittym ny veggan as ny veggan.

2Ver feeyn as mraane er eer deiney creeney dy huittym ersooyl; as eshyn ta lhiantyn gys streebee hig eh dy ve gyn-nearey.

3Yiow ny lhemeenyn as beishteigyn eshyn son eiraght, as bee dooinney gyn-nearey goit ersooyl.

4Eshyn ta cur geill da nyn lheid, t’eh jeh kione eddrym, as eshyn ta cur-rish lheid ny peccaghyn t’eh jannoo aggair er e annym hene.

5Eshyn ta e haitnys ayns peccaghyn foalley vees er ny gheyrey: agh eshyn ta dooney e hooillyn nyn ’oï, t’eh coamrey e vea lesh yn attey dy laynt.

6Eshyn oddys reill e hengey nee beaghey fegooish anvea, as eshyn ta shaghney branlaadeeys t’eh shaghney mooarane seaghyn.

7Ny soilshee da fer elley shen ny ta inshit dhyt’s, as cha jean oo farrail veg smessey.

8Edyr eh ve rish carrey ny noid, ny tar harrish ymmyrkey-bea deiney elley, as my oddys oo gyn-loght, ny jean ad y vrah.

9Son cheayll eh, as hug eh tastey dhyt, as hig y traa dy der eh dwoaie dhyt.

10My t’ou er chlashtyn an-ghoo freill ayd hene eh, as dy firrinagh focklagh cha jean eh dty scoltey.

11Ta ommydan er-yn-eayn lesh skeeal, myr ta ben er troailt er lhiannoo.

12Goll-rish side ayns slheeasid dooinney, shen myr ta skeeal ayns cree yn ommydan.

13Gow coyrle rish dty charrey, foddee nagh vel eh er n’yannoo eh: as my t’eh er n’yannoo eh; nagh jean eh arragh eh.

14Gow coyrle rish dty charrey, foddee nagh vel eh er ghra eh; as my t’eh, nagh loayr eh arragh jeh.

15Gow coyrle rish dty charrey; son foddee eh ve goo scammyltagh, as ny cred dy chooilley skeeal.

16Ta fer ta skyrraghtyn lesh e hengey, agh cha nee jeh e yoïn; as quoi eh hene nagh vel er n’yannoo cômys lesh e hengey?

17Jean dty naboo y choyrlaghey roish my jean oo baggyrt er, as smaghtaghey dty chorree, cur ammys da leigh yn er smoo syrjey.

18Ta aggle y Chiarn yn chied chesmad dy ve goit gys foayr liorish, as ta creenaght cosney e ghraih.

19Ta tushtey jeh annaghyn y Chiarn, ynsagh y vea: as yiow adsyn ta dy wooiys eh, mess billey yn vea dy bragh farraghtyn.

20Ta aggle y Chiarn slane creenaght, as ayns siane creenaght ta cooilleeney yn leigh, as tushtey jeh e phooar ooilley-niartal.

21My jir sharvaant rish e vainshtyr, Cha jean-yms myr sailt, ga ny-yeih t’eh dy yannoo eh, t’eh brasnaghey eshyn ta dy veaghey eh.

22Dy ve keeayllagh ayns drogh-yannoo cha nee creenaght shen; chamoo ec traa erbee ta coyrle drogh-leih, tushtey.

23Ta mee-chraueeaght ayn, as y chooid cheddin feohdoil, as ta’n ommydan giare ayns tushtey.

24Ta eer eshyn ta moal ayns tushtey, as goaill aggle roish Jee, ny share na fer lesh ny smoo dy cheeayll, ta brishey leigh yn er smoo syrjey.

25Ta kialgeyrys dowin ayns cooishyn, as shen neu-chairal, as ta fer ta cassey cairys dy hoilshaghey briwnys: agh ta’n dooinney creeney jannoo briwnys cairal.

26Ta drogh-ghooinney ayn ta croymmey sheese e chione dy groamagh; agh ta e chree lane dy volteyrys.

27Croymmey sheese e eddin, as lhiggey er myr nagh vel eh clashtyn: raad nagh vel enney er ny choyrt er, nee eh skielley dhyt roish my vees oo er dty hwoaie.

28As mannagh vel y fort ayn foast dy yannoo aggair, ny-yeih tra yiow eh caa nee eh yn olk.

29Foddee enney v’er ny choyrt er dooinney liorish e hilley, as er y dooinney keeayllagh liorish e eddin, tra hig eh dty raad.

30Ta coamrey yn dooinney, as garaghtee grindyragh, as shooyl staydoilagh soilshaghey cre te.

Yn Apocrypha 1772

© Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) under licence to the British and Foreign Bible Society (BFBS) 2017

More Info | Version Index