Search form

Sirach (Ecclesiasticus) 20

CAB. XX.

1Ta oghsan, nagh vel currit ayns traa cooie: reesht, ta dooinney, ta cummal e hengey, as t’eh creeney.

2Ta coyrle foshlit ny share na corree keillit: as nee eshyn ta goaill-rish e oiljyn shaghney dagh olk.

3Cre cha mie te tra ta oghsan er ny choyrt dhyt, dy hoilshaghey arrys! son myr shen nee oo shaghney peccah jeh dty yoïn.

4Myr ta saynt dooinney gennish dy ghoaill moidyn er-êgin; myrgeddin t’eshyn ta cassey briwnys er-niart.

5Ta fer tostagh ayn, as t’eh er ny gheddyn dy ve creeney: as ta fer elley liorish lane beealeraght cheet dy ve dwoaiagh.

6Ta dooinney ny ghaa cummal e hengey, er-yn-oyr nagh vel veg echey dy ghra; as fer elley ny-host, toiggal e hraa.

7Nee dooinney creeney cummal e hengey, derrey heeys eh caa; agh cha der y pleadeyr beealeragh, ny ommydan, geill da traa erbee.

8Ver sleih feoh da’n perkin: as bee dwoaie oc ersyn ta goaill rouyr taggloo er.

9Ta drogh-ghooinney ayn ta raahoil ayns e ghrogh-yannoo; as ta cosney ayn ta chyndaa gys coayl.

10Ta toyrtys ayn nagh jean veg dy vie dhyt: as ta toyrtys ayn, ta’n cooilleeney echey dooble.

11Ta fer dy injillaghey eh hene ayns treishteil dy ve ny share; as fer elley troggal seose e chione veih stayd injil.

12Ta fer ayn ta kionnaghey mooarane son red fardalagh, as geeck er shiaght-filley.

13Ta dooinney creeney liorish e ghoan geddyn graih da hene; agh ta feoiltys ny ommydanyn gys beggan ymmyd.

14Cha jean gioot yn ommydan foays dhyt lurg da ve ayd; ny toyrtys y trooagh, son dy row eh êginit veih: son t’eh jerkal rish mooarane cosney veih red fardalagh.

15Son y veggan t’eh dy choyrt, t’eh mooaraghey dy creoi, t’eh fosley e veeal myr kiaullaneyder: t’eh geeasagh jiu, as shirrey reesht mairagh: ta lheid y fer dwoaiagh fenish Jee as dooinney.

16Ta’n ommydan gra, Cha vel carrey ’sy theihll aym, cha vel booise aym son ooilley my obbyr vie as t’adsyn ta beaghey orrym loayrt dy olk jee’m.

17Cre cha mennick, as cre whilleen nee craidey mysh! son cha vel tushtey echey dy yannoo ymmyd mie jeh shen ny t’echey: as te un chooid da dy ve n’egooish.

18Te ny sauchey dy skirraghtyn er pavement na lesh y chengey: myr shen hig lhieggey ny mee-chrauee doaltattym orroo.

19Ta skeeal ommijagh dy kinjagh ayns beeal y vlebbin.

20Bee eer raa creeney as beggan soit jeh veih beeal yn ommydan: son cha jig eh magh lesh ayns imbagh cooie.

21Ta fer ayn t’er ny lhiettal veih peccah er arkys: as tra t’eh goaill fea, cha bee eh seaghnit.

22Ta fer ayn ta stroie e annym liorish nearey, as liorish soiaghey jeh persoonyn jannoo aggair da hene.

23Ta fer ayn, nagh lhig e nearey da gobbal e charrey, as t’eh jannoo eh e noid son veg.

24Ta breg ny lheamys graney ayns dooinney, foast te kinjagh ayns beeal fer y drogh-ynsagh.

25Ta marliagh hene ny share na’n breagerey kinjagh: as toyrt-mow vees y cronney oc ny-neesht.

26Ta ymmyrkey-bea breagerey scammyltagh, as ta nearey kinjagh mârish.

27Nee dooinney creeney eh hene y hroggal gys ooashley lesh e ghoan; as nee eshyn ta tushtagh ny ard-gheiney y vooiys.

28Eshyn ta dy jeidjagh laboraght e halloo, nee eh bishaghey e chooid: as yiow eshyn ta ayns foayr ard-gheiney leih son e oiljyn.

29Ta toyrtyssyn as giootyn dolley sooillyn y dooinney creeney, as dooney e veeal nagh vod eh coyrt oghsan.

30Creenaght ta keillit, as tashtaghyn y phrughag, cre’n vondeish t’ayndoo ny-neesht?

31Ny share t’eshyn ta keiltyn e ommijys na dooinney ta keiltyn e chreenaght.

32Ta meenid ymmyrchagh ayns shirrey yn Chiarn, ny share na eshyn ta gymmyrkey e vea fegooish leeideilagh.

Yn Apocrypha 1772

© Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) under licence to the British and Foreign Bible Society (BFBS) 2017

More Info | Version Index