Search form

Sirach (Ecclesiasticus) 23

CAB. XXIII.

1O Hiarn, ayr as fer-reill ooilley my vea, ny faag mee gys y choyrle oc, as ny lhig dou tuittym lioroo.

2Quoi reillys smaght harrish my smooinaghtyn, as ynsaghey creenaght harrish my chree, nagh jean ad my sparail son my vee-hushtey, as nagh lhig ad lhiam son my pheccaghyn?

3Er aggle dy bee my vee-hushtey ny smoo, as dy jean my pheccaghyn bishaghey gys my hoyrt-mow, as dy jean my hranlaasagh boggyssagh harrym, as dy duittym roish my noidyn, yn treishteil oc ta foddey veih dty vyghin.

4O Hiarn, ayr as Jee my vea, ny cur dou shilley moyrnagh; agh chyndaa ersooyl veih dty harvaantyn dy kinjagh aigney mooaralagh.

5Chyndaa ersooyl voym treishteil fardalagh, as saynt, as nee oo eshyn y niartaghey ta dy kinjagh aggindagh gys dty hirveish.

6Ny lhig da jollys y volg, ny saynt ny foalley, greme y ghoaill orrym, as ny livrey dty harvaant gys cree daaney.

7Clasht-jee, O shiuish chloan, smaght y veeal: eshyn ta dy reayll eh, cha bee eh dy bragh goit ayns loght e veillyn.

8Bee yn drogh-yantagh faagit ayns e ommijys: nee chammah yn oltooanagh as y dooinney moyrnagh tuittym lioroo.

9Ny cliaghtee dty veeal gys loo: chamoo jean imraa cadjin jeh ennym yn er casherick.

10Son myr nagh bee sharvaant, ta kinjagh er ny gheealey, fegooish lhottyn doo-gorrym: myr shen, eshyn ta loo as genmys Jee kinjagh, cha bee eh gyn-loght.

11Bee yn dooinney ta jannoo lane loo er ny laadey lesh mee-chraueeaght, as cha bee e hie dy bragh seyr veih seaghyn: my t’eh loo dy foalsey jeh e yoïn, bee e pheccah er: as mannagh gow eh rish e pheccah, t’eh jannoo peccah dooble: as my t’eh loo ayns fardail, cha bee eh gyn loght, agh bee yn thie echey lane dy heaghyn.

12Ta goo ayn, ta ayns coamrey yn vaaish: dy giall Jee nagh bee eh ry-gheddyn ayns eiraght Yacob, son bee ooilley lheid ny reddyn foddey veih’n sleih crauee, as nee ad shaghney lheid ny peccaghyn.

13Ny cliaghtee dty veeal gys loo cadjin, son ayns shen ta’n goo dy pheccah.

14Cooinee er dty ayr as dty voir, tra t’ou soie mastey ard-gheiney. Ny jarrood oo hene kiongoyrt roo, as myr shen hig oo liorish lheid yn ymmyrkey dy ve dty ommydan, ayns bwooishal nagh r’ou rieau ruggit jeh lheid y chynney, as ayns gwee mollaght da’n laa ruggyr oo.

15Yn dooinney ta cliaghtey drogh-ghlare, cha vaag eh jeh ooilley laghyn e vea.

16Ta daa cheint dy gheiney ta bishaghey peccah, as ver y trass lesh toyrt-mow: ta aigney siyragh goll-rish lossey dy aile, cha bee eh dy bragh mooghit, derrey vees eh dy bollagh er ny stroie: cha jean y maarderagh scuirr derrey t’eh er n’oaddey aile ayns y chorp echey hene.

17Ta dy chooilley arran millish da maarderagh, cha vaag eh jeh derrey laa e vaaish.

18Dooinney ta brishey poosey, gra myr shoh ayns e chree, Quoi ta dy my akin? ta mee combaasit mygeayrt lesh dorraghys, ta ny voallaghyn dy my ollaghey, as cha vel peccagh erbee fakin mee; cre’n aggle t’orrym? cha gooinee yn er smoo syrjey er my pheccaghyn.

19Cha vel lheid y dooinney goaill aggle, agh ynrycan roish sooillyn deiney, gyn toiggal dy vel sooillyn y Chiarn jeih thousaneyn keayrt ny sollys na’n ghrian, cur-my-ner ooilley raaidyn deiney, as goaill baght jeh eer smooinaghtyn y chree.

20(Bione da dy chooilley nhee roish my row ad er nyn groo; myrgeddin lurg daue ve jeant, yeeagh eh orroo ooilley.)

21Bee yn dooinney shoh er ny cherraghey ayns straidyn yn ard-valley, as bee eh goit raad nagh vel eh gowrys.

22Myr shoh myrgeddin vees y ven ta faagail e sheshey, as cur lh’ee sluight joarree ’syn eiraght.

23Son hoshiaght t’ee er vrishey leigh yn er smoo syrjey; as ’syn nah ynnyd, t’ee er n’yannoo peccah noi e sheshey; as ’sy trass ynnyd, t’ee er choyrt rish maarderys ayns brishey poosey, as er n’ymmyrkey cloan liorish dooinney elley.

24Bee ish er ny choyrt lh’ee magh fenish y whaiyl, as bee briaght jeant jeh e cloan.

25Cha gow yn chloan eck fraue, as cha jean ny banglaneyn eck gymmyrkey mess.

26Nee ee faagail ennym custey ny-jeï, as cha bee yn oltooan eck er ny ghoaill ersooyl.

27As liorish shoh nee sleih toiggal nagh vel nhee erbee share na aggle y Chiarn, as nagh vel nhee erbee s’miljey na dy chur tastey da annaghyn y Chiarn.

28Te ard ghloyr dy eiyrt er y Chiarn, as te yn vea veayn dy ve ayns foayr rishyn.

Yn Apocrypha 1772

© Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) under licence to the British and Foreign Bible Society (BFBS) 2017

More Info | Version Index