Search form

Sirach (Ecclesiasticus) 24

CAB. XXIV.

1Nee creenaght ee hene y voylley, as gloyraghey ayns mean e pobble.

2Ayns agglish yn er smoo syrjey nee ee fockley magh e goan, as goaill ard-voggey ayns e phooar.

3Haink mee ass beeal yn er smoo syrjey, as ren mee yn thalloo y choodaghey myr bodjal.

4Va my chummal ayns ynnydyn ard, as va my stoyl-reeoil ayns pillar bodjallagh.

5Mish my lomarcan hoilshee combaase ny niaughyn, as ren shooyl er grunt ny marrey.

6Ayns tonnyn ny marrey, as ayns ooilley yn seihll, as mastey dy chooilley phobble as ashoon hooar mee eiraght.

7Mâroo shoh ooilley hir mee son fea, as marish quoi jeu shoh goym seose my ynnyd-vaghee?

8Myr shen hug fer-croo dy chooilley nhee sarey dooys, as ren my er-croo my chabbane y hoiaghey seose, as dooyrt eh, Lhig da dty chummal ve ayns Jacob, as dty eiraght ayns Israel.

9Ren eh my chroo er-dy-rieau, roish y theihll, as cha jeanym dy bragh failleil.

10’Sy chabbane-agglish casherick ren mee shirveish da, as myr shen va mee er my hickyraghey ayns Sion.

11Myrgeddin ayns yn ard-valley casherick hug eh dou fea, as ayns Jerusalem va my phooar.

12As ghow mee fraue ayns pobble onnoroil, eer ayns cronney eiraght y Chiarn.

13Ren mee gaase seose myr cedar ayns Libanus, as myr billey-cypress er sleityn Hermon.

14Ren mee bishaghey myr billey-palm ayns En-gaddi, as myr drine-rose ayns Jericho; as myr billey-olive messoil ayns magher aalin, as daase mee myr billey-plane rish oirr yn ushtey.

15Hug mee soar millish myr cinnamon, as aspalathus, as yn myrrh share, as galbanum, as onyx, as storax millish, as myr bree yn frankincense ’sy chabbane-agglish.

16Myr y billey-turpentine heeyn mee magh my vanglaneyn, as ta my vanganyn banganyn onnoroil, as graysoil.

17Myr y billey-feeyney hug mee magh soar millish, as ta my vlaa gymmyrkey yn mess dy ooashley as berchys.

18Mish moir graih dooie, as arrym, as tushtey, as credjue casherick: myr ta mish er-y-fa shen er-dy-rieau, ta mee er my yiootal er ooilley my chloan ta enmyssit ersyn.

19Tar-jee hym’s, ooilley shiuish ta aggindagh orryms, as jean-jee shiu hene y yannoo magh lesh my vessyn.

20Son ta my imraa ny smiljey na mill, as my eiraght na’n chere-volley.

21Bee adsyn t’er vlaystyn orrym accryssagh my-yeï, as bee adsyn t’er n’iu jee’m paagh my-yeï.

22Cha bee eshyn ta fo my rere dy bragh er ny chur naardey, as adsyn ta ayns my ammys cha jean ad ass y raad.

23Ta ooilley ny reddyn shoh ayns lioar conaant y Jee smoo syrjey, eer yn leigh hug Moses lesh sarey son eiraght da cloan Yacob.

24Bee-jee dunnal as lajer ’sy Chiarn; dy vod eh shiu y hickyraghey, lhian-jee huggey: son ta’n Chiarn ooilley niartal Jee ny-lomarcan, as mârishyn cha vel saualtagh erbee elley.

25T’eh lhieeney dy chooilley nhee lesh e chreenaght, myr ta Phison as Tigris thooillaghey ayns imbagh yn ouyr.

26T’eh cur er y tushtey ain bishaghey goll-rish Euphrates, as myr Jordan ayns imbagh yn ouyr.

27T’eh cur er ynsaghey ve cha cronnal as y toilshey, as myr Geon ayns traa yn ouyr-feeyney.

28Cha ghow yn chied dooinney slane baght j’ee: chamoo yiow yn fer s’jerree slane toiggal j’ee.

29Son ta ny smooinaghtyn eck ny s’diuney na yn cheayn, as ny coyrleyn eck na’n vooir vooar.

30Haink mee magh myr strooan veih awin, as myr farrane-geill trooid garey.

31Dooyrt mee, Nee’m ushtaghey my gharey share, as ushtaghey dy palchey imraghyn my gharey: as cur-my-ner haink my strooan dy ve ny awin, as my awin dy ve ny cheayn.

32Ver-ym foast er ynsaghey soilshean myr y voghrey, as nee’m ee y hoilshaghey feaï-ny-cruinney.

33Ver-ym magh ynsaghey myr phadeyrys, as faag-ym ee da sheelogheyn er son dy bragh.

34Cur-jee my-ner, cha vel mee er laboragh er my hon hene my-lomarcan, agh er y hon ocsyn ooilley ta shirrey lurg creenaght.

Yn Apocrypha 1772

© Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) under licence to the British and Foreign Bible Society (BFBS) 2017

More Info | Version Index