Search form

Sirach (Ecclesiasticus) 25

CAB. XXV.

1Ayns three reddyn ghow mee taitnys, as v’ad ooasle fenish Jee as dooinney: Coardail mie eddyr braaraghyn, naboonys dooie, as graih as shee eddyr dooinney as e ven-heshey.

2Ta three keintyn dy leih, as feoh ec my annym orroo: Dooinney boght as eh moyrnagh, dooinney berchagh ta ny vreagerey, as shenn vaarderagh, ta coayl e chooinaghtyn er.

3Mannagh vel oo er ve frioosagh ayns dty aegid, cha vooar vees ayd ayns dty henn laghyn.

4O cre cha stoamey ta briwnys ayns kione lheeah, as coyrle vie ayns shenn gheiney!

5S’aalin y red ta creenaght y chenndeeaght, as tushtey as coyrle ayns deiney ooasle!

6Ta mooarane creenaght ny attey da shenn gheiney, as aggle Yee nyn ard-ghloyr.

7Ta my chree cur roym dy vel nuy reddyn maynrey, as focklym magh yn jeihoo lesh my hengey: Dooinney ta e chloan jannoo boggey da, as eshyn ta ceau seihll dy akin lhieggey e noid.

8S’maynrey yn dooinney ta cummal marish ben heshey lowal, as nagh vel er ve foiljagh lesh e hengey, ny fo ammys dooinney smessey na eh hene.

9S’maynrey eshyn ta er gheddyn carrey dooie, as t’er choyrt coyrle vie dauesyn ver clashtyn da.

10S’ooasle y dooinney t’er gheddyn creenaght, ny-yeih, cha vel ny s’ooasle ayn na eshyn ta ayns aggle y Chiarn.

11Agh ta graih y Chiarn erskyn dy chooilley nhee son soilshey da’n annym; quoi ta dy ve soylit rishyn ta shickyr ayn?

12Ta aggle y Chiarn leeideil gys e ghraih, as she toshiaght credjue dy lhiantyn huggey.

13Cur orrym seaghyn erbee agh seaghney cree, as olkys erbee, agh olkys y drogh-ven:

14As tranlaase erbee, agh tranlaase veih my noidyn: [* ...].

15Cha vel kione erbee ny s’nieunagh na kione yn ard-nieu, ny eulys erbee erskyn eulys ben fargagh.

16Bare lhiam my chummal ve marish lion as dragon, na dy reayll thie marish drogh-ven.

17Ta kione-lajerys ben coyrt grooid ’syn eddin eck, as neeal groymagh myr aanrit-sack.

18Hig fou jeh shoh gys e dooinney, tra t’eh soie marish e naboonyn, as ver eh osnaghyn tromey er e chree.

19Cha vel treihys erbee dy ve soylit rish olkys drogh-ven; lhig da cronney yn drogh-yantagh ve nauyn jee.

20Myr ta’n ughtagh gennee lhiebeidjagh da’n chenndeeaght, myr shen ta ben anveagh da dooinney fea-fastagh.

21Ny lhig da aalid ben tayrn shaghrynys ort, as ny shir ee son saynt foalley.

22My ta ben meansal e dooinney, t’ee fargagh, daaney, as oltooanagh.

23Ta drogh-ven castey dunnallys e dooinney, jannoo eddin hrimshagh as cree ching; ta ben nagh jean gerjagh e dooinney ayns e heaghyn, jannoo laueyn moal as glioonyn faase.

24She ben va moir yn olk: ish hayrn y baase orrin ooilley.

25Ny cur raad da’n thooilley: ny da’n drogh-ven reamys rouail mygeayrt.

26Mannagh vel e ymmyrkey-bea gys dty aigney, giare voïd ee, cur screeuyn-scarree, as y dorrys jee.

Yn Apocrypha 1772

© Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) under licence to the British and Foreign Bible Society (BFBS) 2017

More Info | Version Index