Search form

Sirach (Ecclesiasticus) 27

CAB. XXVII.

1Shimmey t’er ny ve kyndagh son cooid fardalagh: as ta cree sondagh tilgey dellid er e hooillyn.

2Myr y greme t’ec treiney ayns voalley cloaie, shen myr ta molteyrys lhiantyn eddyr creck as kionnagh.

3Mannagh vel dooinney gymmyrkey eh hene dy imneagh ayns aggle y Chiarn, s’leah hig y vaare er e hie.

4Yiow yn ghiare-veinn ’sy chreear, as smooinaghtyn y drogh-ghooinney ayns e ghlaare.

5Myr ta’n aile prowal siyn-craie, ta dooinney er ny phrowal liorish e cheeayll.

6Ta’n mess soilshaghey kys va’n billey lhiassit: myr shen ta raa cooishagh veih cree yn dooinney.

7Ny moyll dooinney erbee derrey t’ou er chlashtyn e raa; son shoh prowal y dooinney.

8My t’ou geiyrt da’n ynrickys, eiyree yn ynrickys dhyt, as ver oo mood ee myr garmad stoamey reeoil.

9Myr ta ny eeanlee taaghey nyn ghooie hene: ta’n ynrickys bentyn roosyn ta ’syn oayll eck.

10Myr ta lion lhie ayns farkiaght son e spooilley, shen myr ta peccah son y drogh-yantagh.

11Ta goan creeney kinjagh ayns beeal y dooinney mie; agh ta’n ommydan caghlaa myr yn eayst.

12My haghyrys oo fud gannidee, jeeagh royd: agh jean taaghey sheshaght deiney lowal.

13Ta branlaadeeys ommydanyn boiragh, as ta nyn moggey ayns rouanys peccah.

14Ver glare yn looder cadjin er y folt shassoo er dty chione: as ver nyn meealleraght er fer dooney e chleayshyn.

15Liorish anvea ny mooaralee ta fuill er ny gheayrtey: as ta’n oltooan oc piandagh dy chlashtyn.

16Caillee eshyn e ghoo mie ta brah folliaghtyn, as cha vow eh laghyn e heihll carrey gys e aigney.

17Bee dooie as firrinagh da dty charrey: agh my t’ou brah ny folliaghtyn echey t’ou rey rish.

18Son myr dooinney ta er stroie e noid: eer myrgeddin t’ou er choayl aigney-mie dty naboo.

19Myr fer ta er lhiggey ushag ass e laue, myr shen t’ou uss er lhiggey yn raad da dty naboo, as cha gossyn oo eh arragh.

20Ny shir huggey maghey shen, ta’n oddiaght eddyr shiu: t’eh myr feeaih t’er vrishey yn ribbey.

21Foddee lhott v’er ny lheihys lesh shelliu, as lurg trodjey hig coardail: agh ta brahder folliaghtyn faagit mooie.

22Eshyn ta meekey lesh e hooillyn, t’eh shêgin er yn olk: as ver ooilley e ainjyssee cooyl rish.

23Choud as t’ou kionfenish loayree eh dy brynnagh rhyt, as moyllee eh dty ghoan: agh jeih shen cassee eh e ghob ort, as lûnee eh dty ghlare.

24Shimmey yn red t’er ve dwoaiagh dou: agh cha nhimmey goll-rishyn, son t’eh dwoaiagh da’n Chiarn.

25Foddee yn chlagh ta fer dy hilgey tuittym er e chione hene, as builley follit ve lhott baaish.

26Foddee eshyn ta cleiy yn ooig eh hene tuittym ayn: as eshyn ta soiaghey ribbey ve goit ayn.

27Hig e vaare hene er yn olkyssagh, gyn-yss da.

28Voish ny mooaralee yiow faghid as craid: agh hig y drogh-yerrey cheddin myr lion orroo hene.

29Bee adsyn, ta boggyssagh ayns seaghyn ny ynrickee, er ny ghoaill ayns y ribbey ad hene; as nee sou-aigney lhieeney orroo my vow ad baase.

30Ta goanlys as farg, eajee as feohdoil: bee ad ny-neesht cour y drogh-ghooinney.

Yn Apocrypha 1772

© Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) under licence to the British and Foreign Bible Society (BFBS) 2017

More Info | Version Index