Search form

Sirach (Ecclesiasticus) 33

CAB. XXXIII.

1Cha bee olk yn cronney echeysyn ta goaill aggle roish y Chiarn, agh eer ayns seaghyn er seaghyn ver eh livrey-ys da.

2Ta’n dooinney creeney shassoo lesh y leigh; agh ta’n crauee-oalsey myr lhong mastey ny tonnyn.

3Ta dooinney keeayllagh treishteil ayns y leigh, as ta’n leigh firrinagh da, myr beeal Yee.

4Smooinee ro-laue cre t’ayd dy ghra, as myr shen yiow clashtyn; fow toiggal vie, as eisht jean ansoor.

5Ta cree yn ommydan myr queeyl-chart; as e smooinaghtyn myr rhollian yn essyl-tree.

6Ta collagh-cabbyl myr carrey gannidagh: t’eh shytternee fo dy chooilley unnane ta er e vooin.

7Kys ta un laa ny s’ooasle na laa elley, fakin dy vel slane soilshey dy chooilley laa ’sy vleïn veih’n ghrian?

8Liorish sarey’n Chiarn v’ad soit er-lheh, as eshyn doardee caghlaa imbaghyn as feaillaghyn.

9Paart jeu t’eh er chasherickey gys ard-feaillaghyn, as paart jeu t’eh er n’yannoo myr eer laghyn cadjin.

10As ta dy chooilley ghooinney veih’n thalloo, as va Adam er ny chroo jeh’n ooir.

11Lesh slane ard-tushtey ta’n Chiarn er scarrey ad, as er n’yannoo lhiettrymys ’syn ymmyd oc.

12Paart jeu t’eh er vannaghey, as er n’yannoo ooasle, as paart jeu t’eh er chasherickey, as er choyrt ny chour hene: agh jeh paart jeu t’eh er hoiaghey beg, as er injillaghey, as er leodaghey.

13Myr ta’n chray ayns laue yn phasheyder, dy ve cummit myr saillish hene: myr shen ta dooinney ayns laue e er-croo, dy yannoo rish myr s’taittin lesh hene.

14Ta mie as sie, bea as baase, er nyn goyrt noi-ry-hoï: myr shen ta’n crauee noi yn vee-chrauee, as y drogh-ghooinney noi yn dooinney mie.

15Myr shen jeeagh er ooilley obbraghyn y Smoo-syrjey, as t’ad jees as jees noi-ry-hoï.

16Ghooisht mish s’jerree ooilley, myr fer ta teiy lurg teiyderyn ny smeïr-feeyney; liorish bannaght y Chiarn ren mee vondeish, as lhieen mee my ghoagh-feeyney myr teiyder smeïr-feeyney.

17Smooinee ort, nagh nee ynrycan er my hon hene ta mee er hooilleil, agh son adsyn ooilley ta aggindagh er cosney ynsagh.

18Eaisht-jee rhym, shiuish ard-gheiney yn phobble, as eaisht-jee dy geyre, shiuish reiltee yn theay.

19Freill dty chooid fo dty reill hene; as choud s’bio oo, ny bee fo ammys da dty vac, ny dty ven, ny da dty charrey; er-aggle dy gow arrys, as dy bee oo guee as geearree er y hon reesht.

20Choud as ta bioys as ennal aynyd, ny cur oo hene fo pooar peccagh erbee.

21Son te ny s’jeshey dty chloan dy ve fo yn ammys ayd’s, na uss dy ve fo yn rere ocsyn.

22Ayns ooilley dty yannoo ny scarr rish cooid yn ammys: as ny faag lheamys erbee er dty ghoo-mie.

23Agh ec kione dty laghyn, as jerrey dty vea, rheynn dty chooid seihlt.

24Ta foddyr, kip, as poagey, cour yn assyl; as beaghey, smaght, as obbyr reih yn charvaant.

25My reillys oo dty harvaant gys obbyr, bee fea ayd hene: agh mannagh gum oo gys e hurn eh, bee e raad hene echey.

26Ta quing as colliar freayll yn mwannal fo smaght, shen myr ta torchaghyn as greddyn yn drogh-harvaant.

27Cum gys obbyr eh, nagh bee eh litcheragh; son ta’n litcheraght moir ymmodee olk.

28Freill gys obbyr eh, myr te cooie: my t’eh mee-viallagh lhie erraghyn s’trimmey er.

29Ny bee ro-hrome er unnane erbee; agh jean dy chooilley nhee dy keeayllagh.

30My ta sharvaant jeidjagh ayd, bee dooie rish, son s’deyr t’ou er chosney eh.

31My ta lheid yn er-mooinjerey ayd, cur dellal vraarey da; son t’eh ymmyrchagh gys dty vea: my ver oo drogh-ghellal da, as eh dy roie ersooyl voïd, cre raad hed oo er e eiyrts?

Yn Apocrypha 1772

© Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) under licence to the British and Foreign Bible Society (BFBS) 2017

More Info | Version Index