Search form

Sirach (Ecclesiasticus) 34

CAB. XXXIV.

1Ta jerkal yn ommydan feayn as fardalagh: as ta dreamallyn boirey ny mee-cheeayllee.

2Quoi-erbee ta cur geill da dreamallyn, t’eh goll-rish fer ta shirrey tayrtyn scadoo, as greimmey yn gheay.

3Cha vel ashlish dreamallyn agh myr caslys tuarystal; eer myr scaa yn eddin ’syn ushtey.

4Jeh red neu-ghlen cha vod glennid cheet; ny’n irriney veih shen ta foalsey.

5Cha vel oalyssyn, as faishnaghyn, as dreamallyn, agh fardail, as ta’n cree rouail myr cree yn ven er-troailt.

6Mannagh nee veih yn Smoo-syrjey t’ad cheet myr raaue, ny cur geill daue.

7Son ta dreamallyn er volley ymmodee, as cha daink lhieusyn hug barrant orroo.

8Bee yn leigh er ny gheddyn ynrick as firrinagh; as bee creenaght ayns beeal yn ynrickys.

9Eshyn t’er hroailt ayns cheeraghyn foddey, ta tushtey echey ayns ymmodee reddyn, as eshyn ta er chosney lheid yn ynsagh, bee e chreenaght baghtal.

10Smooar ta gyn-yss da’n fer gyn ynsagh; agh ta’n troailtagh cosney mooarane keeayll.

11Tra hie mee veih cheer dy cheer, honnick mee shilley ny ghaa, as ta my vaght erskyn roshtyn my ghlare.

12Shimmey keayrt va mee ayns gaue my vaaish; ny-yeih haink mee trooid liorish y cheeayll va mee er chosney.

13Bee yn cree ocsyn ta ayns aggle y Chiarn er ny choadey liorish, son ta nyn marrant er nyn ver-coadee.

14Cha bee imnea ny aggle ersyn ta shirveish y Chiarn, son ersyn ta e varrant.

15S’maynrey ta’n cree echeysyn ta fo aggle y Chiarn: quoi gys t’eh jeeaghyn? as quoi e niart?

16Son ta sooillyn y Chiarn orroosyn ta graihagh er, dauesyn t’eh ny ard-endeilys as barrant niartal, ny scaa veih fowan-loshtee, as ny choodagh veih niart grian y vunlaa, kemmyrk noi snapperal, as cooney noi tuittym.

17T’eh coyrt mioyr ’sy chree, as gennallys ayns ny sooillyn: t’eh coyrt slaynt, bea, as bannaght.

18Eajee as feohdoil vees yn oural echeysyn, ta chebbal cooid cosnit dy aggairagh: son cha jean Jee soiaghey jeh gannidys ny mee-chairee.

19Cha vel taitnys erbee ec y Smoo-syrjey ayns ourallyn drogh-yantee; chamoo ta e chorree noi peccah er ny veiyghey liorish ny ymmodee ourallyn.

20Eshyn ta jannoo e oural ass cooid y voght, t’eh myr fer ta dunverys lhiannoo fenish e ayr.

21Ta nyn meaghey bioys ny ymmyrchee: dooinney foalley eshyn ta jannoo molteyrys er.

22Eshyn ta goaill beaghey e naboo voish, t’eh dy chraghey eh: as eshyn nagh vel geeck e aill da’n labbree, t’eh ny ghunver.

23Tra ta fer troggal, as fer elley lhieggal, cre ta nyn gosney, agh deinys as tooilleil?

24Tra ta fer guee bannaght as fer gwee mollaght, da quoi jeu shoh ver y Chiarn clashtyn?

25Eshyn ta niee eh hene lurg bentyn rish corp marroo, my vennys eh rish reesht, cre sheeagh e niee?

26Myrgeddin ta’n dooinney t’er hrostey son e pheccaghyn, as er chur roo reesht. Quoi eaishtys rish e aghin? ny cre sheeagh e arrys?

Yn Apocrypha 1772

© Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) under licence to the British and Foreign Bible Society (BFBS) 2017

More Info | Version Index