Search form

Sirach (Ecclesiasticus) 38

CAB. XXXVIII.

1Cur e ooashley cooie da’n er-lhee, son y feme foddee ’ve ayd er: son ta’n Chiarn er n’ordrail eh.

2Son veih yn er smoo syrjey ta lheihys cheet, as yiow eh ooashley veih’n ree.

3Nee schleï yn er-lhee troggal eh gys ooashley: as bee eh ayns goo-mie mastey ny ard-gheiney.

4Ta’n Chiarn er chroo medshinyn ass y thalloo; as cha jean dooinney creeney soiaghey-beg jeu.

5Nagh row yn ushtey jeant oor lesh fuygh, dy voddagh pooar Yee ve er ny hoilshaghey.

6As t’eh er choyrt schleï da deiney, dy vod ooashley ve echey ayns e obbraghyn mirrillagh.

7Lesh nyn lheid t’eh coyrt lheihys, as leodaghey nyn bianyn.

8Jeh nyn lheid ta’n potecaree jannoo seose e haaseyn lheihys; gyn jerrey ta e obbraghyn, as voishyn ta aash feaï-ny-cruinney.

9My vac, ny bee almoragh ayns dty hingys; agh jean dty phadjer gys y Chiarn, as ver eh dty laynt dhyt.

10Cur cooyl rish peccah, lhiassee dty vea, as glen dty chree veih dy chooilley ghrogh smooinaghtyn.

11Cheb oural dy hoar millish, as imraa dy flooyr meein, as oural sonney cour dty vaaish:

12Eisht cur fys er yn er-lhee, son ta’n Chiarn er n’ordrail eh: ny lhig da goll voïd, son ta feme ayd er.

13Son ta traa ayn, dy vel bannaght Yee goll marish ny laueyn oc.

14Son gowee adsyn neesht nyn badjer gys y Chiarn, dy vannaghey shen ny t’ad dy choyrt son aash, as foays, as bea liauyr.

15Eshyn ta jeh e yoïn jannoo peccah noi e er-croo, lhig da tuittym fo laue yn er-lhee.

16My vac, lhig da dty yeir tuittym sheese harrish ny merriu; as gow lesh dty ghobberan, myr dy beagh assee trome er daghyrt dhyt hene: eisht cur fo yn ashlish eh, lurg y chliaghtey, as cur oanluckey feudagh da.

17Jean keayney sharroo, as trimshey trome, as dobberan er e hon, myr s’feeu da, as shen son laa ny jees, nagh bee oo er dty oltooaney: as eisht jean oo hene y gherjaghey son dty hrimshey.

18Son veih dobberan ta baase cheet, as ta dobberan y chree brishey slaynt.

19Ayns lheid y seaghyn ta trimshey tannaghtyn: as s’treih yn vea ta lesh sproght yn chree.

20Ny gow trimshey gys dty chree, eiyr voïd eh, as cooinee er dty yerrey hene.

21Ny jean shen y yarrood, son cha jig adsyn reesht: cha jean oo foays erbee dasyn, agh skielley dhyt hene.

22Cooinee er y vriwnys aym’s: son bee yn vriwnys ayd’s y lheid cheddin: Jea er my hon’s, as jiu er dty hon’s.

23Tra ta’n marroo ec fea, lhig da’n imraa jeh ve ec fea mârish, as bee er dty gherjaghey er e hon, tra ta’n annym er n’immeeaght.

24Ta creenaght yn dooinney ynsit cheet liorish caa as traa, as hig eshyn dy ve creeney nagh vel seiyt ayns boiraghyn seihltagh.

25Kys yiow eshyn mooarane ynsagh ta cummal y cheeagh, as ta boggyssagh jeh’n sleean; ta gimman y chesheraght, ta cur-rish obbyr vagheragh, as e haggloo mysh ny dew.

26Ta e aigney ’sy traaue, as e imnea son foddyr da’n maase.

27Myrgeddin dy chooilley seiyr as mainshtyr-obbree, ta laboraght oie as laa, as adsyn ta giarey as grainney sealyn, as ta jeidjagh dy yannoo ymmodee sorchyn, as baarail nyn schleï dy chummey jallooyn, as soie dy anmagh, dy chur kione er nyn obbyr.

28Ta’n gaaue myrgeddin soie gys yn ingan, as e hooill er yn obbyr-yiarn, ta bree yn aile shymley ersooyl e eill, as t’eh strepey rish chiass y choirrey: ta feiyr yn hammar as yn ingan dy kinjagh ayns e chleayshyn, as e hooill dy geyre soit er cummey yn obbyr ta fo e laue; t’eh soiaghey e aigney dy chur kione er e obbyr, as t’eh aggindagh dy yannoo e obbyr glen sollys.

29Myrgeddin ta’n pasheyder ny hoie ec e obbyr, as chyndaa yn whueeyl mygeayrt lesh e chassyn, eh ta dy jeidjagh soie kinjagh ec e obbyr, as earroo ooilley e obbyr ayns sorchyn:

30T’eh cummey yn chray lesh e roih, as croymmey sheese e niart gys y thalloo; t’eh kiaralagh dy stainney harrish eh, as t’eh imneagh dy ghlenney yn coirrey.

31T’ad shoh ooilley treishteil gys nyn laueyn, as ta dagh unnane schleïoil ayns e obbyr.

32Fegooish lheid ny cummaltee cha vod ard-valley ve er ny choamrey, ny sleih cummal raad sailliu, ayns cheer ny balley.

33Cha nhegin jeeaghyn son e lheid ayns sheshaght ny fir-choyrlee, ny soie ayns ard-oik mastey’n pobble: cha jean ad soie er stoyl y vriwnys, ny toiggal ’ve oc ayns cooishyn quaallagh: cha nee adsyn nee fockley magh cairys as briwnys, ny cur bun er raaghyn-dorraghey.

34Agh nee ad stayd y theihll y choamrey, as ta ooilley nyn yeearree ayns nyn obbyr-cheirdey.

Yn Apocrypha 1772

© Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) under licence to the British and Foreign Bible Society (BFBS) 2017

More Info | Version Index