Search form

Sirach (Ecclesiasticus) 39

CAB. XXXIX.

1Agh eshyn ta soie e aigney er leigh yn er smoo syrjey, as ta smooinaghtyn er dy dowin, nee eh ronsaghey magh creenaght ooilley yn chenndeeaght, as ver eh bun er phadeyrys.

2Freillee eh raaghyn deiney ooasle, as raad ta coraaghyn-dorraghey dowiney, shen y raad vees eshyn ry-gheddyn.

3Shirree eh magh folliaghtyn raaghyn-creeney, as bee eh ullee ayns coraaghyn-dorraghey.

4Nee eh reill mastey ard-gheiney, as shassoo fenish princeyn, nee eh troailt trooid cheeraghyn joarree; son t’eh er phrowal yn mie as yn sie mastey deiney.

5Nee eh soiaghey e chree dy heet dy moghey gys y Chiarn e er-croo, as gowee eh padjer, gys yn er smoo syrjey, as foshlee eh e veeal ayns padjer, as nee eh accan y yannoo son e pheccaghyn.

6Tra saillish yn Chiarn smoo syrjey, bee eh er ny lhieeney lesh yn spyrryd dy hushtey; nee eh raaghyn-creeney y ockley magh, as ver eh booise da’n Chiarn ayns e phadjer.

7Nee eh leeideil e choyrle, as e hushtey, as er e olliaghtyn nee eh dy dowin smooinaghtyn.

8Nee eh soilshaghey magh shen ny t’eh er n’ynsaghey, as bee e voggey ayns leigh conaant y Chiarn.

9Nee ymmodee e hushtey y voylley, as choud as vees yn seihll er-mayrn, cha bee eh er ny yarrood, cha jed e chooinaghtyn naardey, as bee e ennym ayns imraa veih sheeloghe gys sheeloghe.

10Nee ashoonyn soilshaghey magh e chreenaght, as nee yn pobble fockley magh e voylley.

11My yiow eh baase, faagee eh ennym share na thousane; as my vees eh bio, nee eh eh y vishaghey.

12Ny-yeih, ta ny smoo aym foast dy ghra mychione shen ta mee er smooinaghtyn er; son ta mee er my lhieeney myr yn eayst ec y vullagh.

13Eaisht-jee rhym, shiuish chloan chrauee, as jean-jee blaaghey magh, myr rose ta gaase liorish strooan y vagheragh.

14As cur-jee magh bree eunyssagh myr yn frankincense, as blaaghey myr y lilee, cur-jee magh soar millish, as gow jee arrane-moyllee, bannee-jee yn Chiarn ayns ooilley e obbraghyn.

15Cur-jee ard-voylley da’n ennym echey, as jean-jee soilshaghey magh e voylley lesh arraneyn nyn meillyn, as lesh claasaghyn, as ayns coyrt moylley da, nee shiu loayrt er yn aght shoh:

16Ta ooilley obbraghyn y Chiarn erskyn-towse mie, as cre-erbee t’eh dy harey bee eh er ny chooilleeney ’syn imbagh cooie.

17As cha vod unnane erbee gra, Cre shoh? cre hon ta shen? son ec traa cooie bee ad ooilley er ny ronsaghey magh: ec y sarey echeysyn hass ny ushtaghyn myr creaghyn, as ec goan e veeal ny lhiabbaghyn ushtey.

18Ec y sarey echeysyn t’er ny yannoo cre-erbee saillish, as cha vod unnane erbee lhiettal eh, tra saillish sauail.

19Ta obbraghyn dy chooilley eill kiongoyrt rish, as cha vod nhee erbee ve keillit veih ny sooillyn echeysyn.

20T’eh fakin er-dy-rieau, as seihll gyn jerrey, as cha vel nhee erbee yindyssagh ayns e hilley.

21Cha lhiass da dooinney erbee gra, Cre ta shoh? cre hon ta shen? er-yn-oyr dy vel eh er chroo dy chooilley nhee son nyn ymmyd cooie.

22E vannaght ren yn thalloo chirrym y choodaghey myr awin, as gushtaghey eh myr thooilley.

23Myr t’eh er hyndaa ny ushtaghyn ayns sailjys, myr shen hig e yymmoose kinjagh er ny ashoonyn.

24Myr ta ny raaidyn echey rea da’n vooinjer chrauee, myr shen t’ad oyr-tuittym da ny mee-chrauee.

25Cour yn vooinjer vie ta reddyn mie er ny chroo veih’n toshiaght: myrgeddin ta reddyn olk cour ny drogh-yantee.

26Ta ny ard-reddyn son slane ymmyd bea dooinney, Ushtey, aile, yiarn, sollan, flooyr-curnaght, mill, bainney, as fuill yn smeyr-feeyney, as ooil, as coamrey.

27Ta ooilley ny reddyn shoh son foays da’n vooinjer chrauee: myrgeddin da peccee t’ad er ny hyndaa gys olk.

28Ta spyrrydyn ayn t’er ny chroo son kerraghey, t’ayns nyn eulys bwoalley dy dewil, ayns traa yn toyrt-mow t’ad deayrtey magh nyn niart, as meeinaghey yn jymmoose echeysyn ren ad y chroo.

29Aile, as sniaghtey-garroo, as genney, as baase, v’ad shoh ooilley kiarit son kerraghey.

30Ta feeacklyn beishtyn oaldey, as scorpionyn, ard-nieughyn, as yn cliwe, kerraghey ny mee-chrauee gys toyrt-mow.

31Nee ad boggey y ghoaill ayns y sarey echey, as bee ad aarloo er y thalloo, tra vees feme roo, as ’sy traa cooie cha jed ad noi e ghoo.

32Shen-y-fa veih’n toshiaght va mee kiarit, as smooinee mee er ny reddyn shoh, as daag mee ad ayns scrieu.

33Ta ooilley obbraghyn y Chiarn mie, as ver eh dooin dy chooilley nhee ymmyrchagh ’syn imbagh cooie.

34Myr shen nagh vod dooinney gra, Ta shoh ny smessey na shen, son ayns traa bee ad ooilley er ny phrowal dy ve mie.

35As shen-y-fa, cur-jee moylley da’n Chiarn lesh nyn slane cree as goo, as bannee-jee ennym y Chiarn.

Yn Apocrypha 1772

© Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) under licence to the British and Foreign Bible Society (BFBS) 2017

More Info | Version Index