Search form

Sirach (Ecclesiasticus) 45

CAB. XLV.

1As jeh’n cluight echey v’er ny ruggey dooinney myghinagh, hooar foayr ayns shilley dy chooilley ghooinney, eer Moses, va ayns graih Jee as dooinney, yn imraa echey ta bannit.

2Hug eh er dy ve casley rish ny nooghyn gloyroil, as hrog eh eh gys ard-ooashley, myr shen dy row e noidyn ayns aggle roish.

3Liorish e ghoan hug eh er ny mirrillyn dy scuirr, as ren eh eh gloyroil ayns shilley reeaghyn, as hug eh da sarey son e phobble, as yeeagh eh da ayrn jeh e ghloyr.

4Ren eh eshyn y chasherickey ayns e ynrickys as meenid, as eh y reih erskyn dy chooilley ghooinney.

5Hug eh er dy chlashtyn e choraa, as hug eh lesh eh ayns y vodjal dorraghey, as hug eh da annaghyn kiongoyrt rish e eddin, eer leigh yn vea as tushtey, ry-hoi gynsaghey e chonaantyn da Jacob, as e vriwnyssyn da Israel.

6Ren eh Aaron y hroggal seose, va ny ghooinney casherick casley rish hene, eer e vraar, jeh tribe Levi.

7Conaant dy bragh farraghtyn ren eh rish, as hug eh da yn ard-saggyrtys mastey’n pobble, choamree eh eh dy aalin lesh jewellyn stoamey, as lesh y gharmad liauyr gloyroil.

8Ren eh magh eh lesh ard-ooashley; as soiaghey magh eh lesh garmadyn costal, lesh breechyn, lesh y choamrey liauyr, as yn ephod.

9As chombaase eh eh lesh pomegranateyn, as lesh ymmodee cluig airhey ooilley mygeayrt, myr v’eh goll, son kiaull as feiyr dy v’er ny chlashtyn ayns y chiamble, as son imraa da cloan e phobble;

10Lesh garmad casherick, lesh airh, as sheeidey gorrym, as purple, obbyr yn embroiderer, lesh y breast plate dy vriwnys, as lesh Urim as Thummim;

11Lesh scarleod cast, jeant liorish yn obbree schleïoil, lesh claghyn costal, grainnit myr sealyn, as soit ayns airh, obbyr yn jeweller, lesh scrieu grainnit son cowrey, lurg earroo tribeyn Israel.

12Hoie eh attey dy airh er y vitre, er va grainnit CASHERICKYS, yn stoamid dy ooashley, obbyr chostal, yeearree ny sooillyn, gloyroil as aalin.

13Roishyn cha row rieau e lheid, chamoo ren rieau joarree erbee ’choyrt er ad, agh ynrycan e chloan, as cloan e chlienney son sheelogheyn.

14Bee ny ourallyn oc dy slane baarit, daa cheayrt ’sy laa kinjagh.

15Ren Moses eh y chasherickey, as ooilaghey lesh yn ooil casherick: va shoh er ny phointeil da liorish conaant dy bragh farraghtyn, as da e luight, choud’s by-veayn ny niaughyn, dy jinnagh ad shirveish er, as cooilleeney oik y taggyrt, as y pobble y vannaghey ayns e ennym.

16Reih eh eshyn erskyn dy chooilley ghooinney bio, dy hebbal ourallyn gys y Chiarn, incense as soar millish, son imraa, dy yannoo lhiasaghey son e phobble.

17Hug eh da e haraghyn, as pooar ayns slattyssyn dy vriwnys, dy ynsaghey e lattyssyn da Jacob, as dy hoilshaghey e leighyn da Israel.

18Ren joarreeyn girree-magh n’oï, as lunee ad eh ’syn aasagh, eer ny deiney va er cheu Dathan as Abiram, as sheshaght Chore, lesh farg as eulys.

19Honnick y Chiarn shoh, as v’eh jymmoosagh, as ayns e chorree eulyssagh v’ad er nyn stroie: ren eh yindyssyn orroo, dy stroie ad lesh lossey aileagh.

20Agh ren eh Aaron ny s’onnoroil, as hug eh eiraght da, as rheynn eh er ny messyn-toshee dy vishaght, erskyn ooilley chiare eh arran ayns palchey.

21Son d’ee ad jeh ourallyn y Chiarn, hug eh dasyn as da e luight.

22Foast, ayns cheer y phobble, cha row eiraght eddyr echey, chamoo va cronney erbee echey mastey’n pobble: son ta’n Chiarn hene e chronney as e eiraght.

23Yn trass er ayns gloyr ta Phinehas mac Eleazar, er-yn-oyr dy row graih jeean echey ayns aggle y Chiarn, as hass eh seose lesh slane dunnallys cree tra va’n pobble er hreigeil yn Jee oc, as ren eh lhiasaghey son Israel.

24Shen-y-fa va conaant dy hee jeant rishyn, dy beagh eh yn fer syrjey ’syn ynnyd casherick, as mastey e phobble, as dy beagh echeysyn, as ec e luight, ooashley yn taggyrtys trooid nyn sheelogheyn,

25Cordail rish y conaant jeant rish David mac Jesse, jeh tribe Yuda, dy beagh eiraght y ree da’n cluight echeysyn ny-lomarcan: myr shen dy beagh eiraght Aaron myrgeddin da’n cluight echeysyn.

26Dy der Jee diu creenaght ayns nyn gree, dy vriwnys e phobble ayns cairys, nagh bee ny reddyn mie oc er nyn leodaghey, as dy vod yn ghloyr oc farraghtyn son dy bragh.

Yn Apocrypha 1772

© Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) under licence to the British and Foreign Bible Society (BFBS) 2017

More Info | Version Index