Search form

Sirach (Ecclesiasticus) 46

CAB. XLVI.

1Va Joshua, mac Nun, feer dunnal ayns caggey, as eshyn haink lurg Moses ayns spyrryd breeoil, va, cordail rish e ennym, ny haualtagh cronnal da cloan reiht Yee, son goaill kerraghey er ny noidyn dirree seose noi oc, dy hoiaghey Israel ayns nyn eiraght.

2Cre’n ghloyr onnoroil ren eh ’chosney, tra hrog eh seose e laueyn, as heeyn eh magh e chliwe noi ny ard-valjyn!

3Quoi roishyn hass myr shen huggey, va yn ard-leeideilagh ayns caggaghyn y Chiarn?

4Nagh row yn ghrian er ny hyndaa ec yn yeearree echeysyn? as nagh row yn laa shen corrym rish jees?

5Deïe eh er y Chiarn smoo syrjey, tra haink ny noidyn chion er, er dy chooilley heu, as hug y Chiarn ooilley-niartal clashtyn da.

6As lesh trimmid claghyn-sniaghtee yindyssagh huitt y caggey dewil er ny ashoonee, as ayns goll sheese [lesh Beth-horon] ren eh e noidyn y stroie, dy voddagh toiggal ve ec ny ashoonee jeh ooilley nyn niart, as dy row eh caggey ayns shilley yn Chiarn, fo leeideilys yn Ooilley-niartal.

7Rish lhing Voses myrgeddin ren eh obbyr vyghinagh, eh hene as Caleb mac Jephunne, ayns dy hass ad noi yn irree-magh, as lhiett ad yn pobble veih peccah, as hug ad ny-host yn trughanys mee-chrauee.

8As jeh shey cheead thousane coshee, v’ad shoh ny-neesht ynrycan er-mayrn dy leeideil yn pobble gys nyn eiraght, eer gys y cheer ta taal lesh bainney as mill.

9Hug y Chiarn myrgeddin bree ayns Caleb, ren tannaghtyn mârish gys e henn eash: myr shen dy jagh eh stiagh er thalloo ard-magh ny cheerey, as hooar e luight eh son eiraght.

10Dy voddagh ooilley cloan Israel cur my-ner, dy vel eh mie dy eiyrt da’n Chiarn.

11As mychione ny briwnyn, dagh unnane lurg nyn ennym, yn cree oc nagh jagh er-shaghryn, ny scarrey veih’n Chiarn, lhig da’n chooinaghtyn oc ve bannit.

12Lhig da ny craueyn oc blaaghey ’syn oaie, as lhig da’n ennym ooasle ocsyn tannaghtyn er nyn gloan.

13Ren Samuel phadeyr y Chiarn, er va e Hiarn graihagh, reeriaght y hoiaghey seose, as princeyn y ooilaghey harrish e phobble.

14Liorish leigh yn Chiarn ren eh yn pobble y vriwnys, as ren y Chiarn soiaghey jeh cloan Yacob.

15Liorish e ynrickys v’eh er ny phrowal dy ve ny adeyr firrinagh, as liorish e ghoo v’eh cronnit dy ve firrinagh ayns ashlish.

16Tra hion e noidyn eh er dy chooilley heu, deïe eh er y Chiarn ooilley-niartal, as heb eh yn eayn-ourallagh.

17As ren y Chiarn taarnaghey veih niau: as lesh tharmane feiyral hug eh er e choraa dy v’er ny chlashtyn.

18As stroie eh fir-reill ny Tyrianee, as ooilley princeyn ny Philistinee.

19As roish e chadley vaaish, ren eh eh-hene y heyrey ayns shilley yn Chiarn as e er-ooilit, Cha vel mee er ghoaill cooid ghooinney erbee, wheesh as braag: as cha ren dooinney erbee eshyn y gheyrey.

20As lurg e vaase ren eh phadeyrys, as hoilshee eh da’n ree cre’n erree harragh er, as hrog eh seose e choraa veih’n ooir ayns phadeyrys, dy chastey mee-chraueeaght y phobble.

Yn Apocrypha 1772

© Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) under licence to the British and Foreign Bible Society (BFBS) 2017

More Info | Version Index