Search form

Sirach (Ecclesiasticus) 47

CAB. XLVII.

1As ny lurg-syn hrog seose Nathan y phadeyr rish lhing Ghavid.

2Myr ta’n eeh er ny ghoaill myr reih veih’n oural dy hee, myr shen va David er ny reih ass cloan Israel.

3Chloie eh rish lionyn myr rish mannanyn, as rish beishtyn-feïe myr eayin.

4Nagh varr eh foawr tra nagh row eh foast agh scollag? as nagh ghow eh ersooyl yn oltooan veih’n pobble, tra hrog eh seose e laue lesh clagh ’sy sling, as hug eh fo-chosh mooaralys Gholiath?

5Son deïe eh er y Chiarn smoo syrjey, as hug eh da troshid ayns e laue-yesh dy varroo yn fer-caggee niartal shen, as dy hoiaghey seose ooashley e phobble.

6Myr shen dy dug y pobble da yn goo dy varr eh jeih thousaneyn, as hug ad moylley da ayns bannaghtyn y Chiarn, ayns dy dug eh da attey gloyroil.

7Son stroie eh ny noidyn er dy chooilley heu, as hug eh mow nyn dranlaasee ny Philistinee, as vrish eh eairk nyn booar gys y laa t’ayn jiu.

8Ayns ooilley e obbraghyn hug eh ard-voylley da’n er-casherick smoo syrjey lesh goan dy ghloyr; lesh ooilley e chree ghow eh arraneyn-moyllee, as va graih echey er e er-croo.

9Ren eh arranee y hoiaghey roish yn altar, lesh nyn goraaghyn dy yannoo kiaulleeaght eunyssagh, as dagh laa dy choyrt moylley ayns nyn arraneyn.

10Ren eh ny feaillaghyn oc aalin as ooasle, as ny imbaghyn casherick y hoiaghey ayns order gys y jerrey, dy choyrt moylley da’n ennym smoo casherick, as son bingys dy ve ’sy chiamble fey-ny-laa.

11Ghow yn Chiarn ersooyl e pheccaghyn, as hug eh da pooar foddey-beayn: hug eh da conaant reeaghyn as stoyl-reeoil gloyroil ayns Israel.

12Ny lurg-syn hrog seose mac creeney, as er y choontey echeysyn ren e reill roshtyn foddey as gerrit.

13Ren Solomon reill ayns traa sheeoil, as hooar eh ooashley; son hug Jee shee da er dy chooilley heu mygeayrt-y-mysh, son caa dy hroggal thie gys e ennym, as e ynnyd-casherick y hoiaghey seose dy ve foddey beayn.

14Cre cha creeney as v’ou ayns dty aegid, as lhieent lesh tushtey myr [ta’n awin] lesh thooilley!

15Ren dty annym’s goaill stiagh yn slane seihll, as ren oo eh y lhieeney lesh raaghyn-dorraghey.

16Hie dt’ennym’s magh foddey gys ny ellanyn; as son dty hee va graih oc ort.

17V’ou yindys ny cheeraghyn son dty arraneyn-moyllee, as dty raaghyn-creeney, as raaghyn-dorraghey, as son diunid dty ynsaghey.

18Liorish ennym y Chiarn Jee, ta enmyssit y Chiarn Jee Israel, ren oo airh y haglym myr stainney, as ren oo argid y vishaghey myr leoaie.

19Ren oo dty veeghyn y chroymmey gys mraane, as liorish dty chorp ren oo tuittym fo ammys joarree.

20Hayrn oo scammylt er dty ooashley, as oltooan er dty luight: myr shen dy dug oo lhiat jymmoose er dty chloan, as v’ou seaghnit son dty ommijys.

21Myr shen va’n reeriaght er ny rheynn, as ren reeriaght mee-viallagh girree-magh veih Ephraim.

22Agh cha jean myghin y Chiarn dy bragh failleil, chamoo nee veg jeh e obbraghyn cherraghtyn, chamoo ver eh naardey sluight e chloan reiht, as y sluight echeysyn ta graihagh er cha der eh mow: shen-y-fa daag eh fooilliagh da Jacob, as veihsyn fraue da David.

23Myr shoh chaddil Solomon marish e ayraghyn, as jeh e luight daag eh ny lurg Rehoboam, eer ommijys y phobble, as fer gyn tushtey, ren y pobble y hyndaa ersooyl lesh e choyrle. V’ayn myrgeddin Jeroboam mac Nebat, ren Israel y hayrn fo peccah, as hug Ephraim er-shaghryn ayns drogh-raad.

24As va nyn beccaghyn er nyn mishaghey erskyn-towse, dy row ad er nyn eebyrt ass y cheer.

25Son deiyr ad er dy chooilley vonney dy vee-chraueeaght, derrey haink y kerraghey trome orroo.

Yn Apocrypha 1772

© Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) under licence to the British and Foreign Bible Society (BFBS) 2017

More Info | Version Index