Search form

Sirach (Ecclesiasticus) 48

CAB. XLVIII.

1Eisht hass seose Elias yn phadeyr myr aile, as ren e ghoo lossey myr lamp.

2Hug eh lesh gortey hrome orroo, as liorish e ghraih jeean ren eh yn earroo oc y leodaghey.

3Liorish goo yn Chiarn yeigh eh seose ny niaughyn, as myrgeddin hug eh lesh neose aile three keayrtyn.

4O Elias, kys v’ou er ny ooashlaghey ayns dty obbraghyn mirrillagh! as casley rhyt’s quoi v’er ny ghloyraghey!

5Uss, ren dooinney marroo y hroggal seose veih’n baase, as e annym veih ynnyd ny merriu, liorish goo yn er smoo syrjey:

6Uss, hayrn toyrt-mow er reeaghyn, as hug sheese ard-gheiney veih nyn stuill staydoil.

7Uss, cheayll oghsan y Chiarn ayns Sinai, as y vriwnys dy cherraghey ayns Horeb:

8Uss, ren reeaghyn y ooilaghey dy ghoaill cooilleeney, as phadeyryn dy heet ayns oik dty yeï:

9Uss, v’er dty ghoaill seose ayns geay-chassee dy aile, as ayns fainagh dy chabbil aileagh:

10Uss, va er ny oardrail son oghsan ny traaghyn, dy veeinaghey jymmoose briwnys y Chiarn, veih brishey magh ayns eulys, dy hyndaa cree yn ayr lesh y vac, as dy niartaghey tribeyn Yacob.

11Bannit t’adsyn honnick oo, as hooar baase ayns dty ghraih, son bee mayd ayns shickyrys bio.

12She Elijah v’er ny choodaghey lesh geay-chassee: as Elisha v’er ny lhieeney lesh y spyrryd echeysyn: ayns earish e vea cha row eh ayns imnea roish prince erbee, chamoo fo ammys da dooinney dy row rieau bio.

13Cha row nhee ’sy theihll er-e-skyn; as lurg e vaase ren e chorp phadeyrys.

14Ren eh yindyssyn ayns e vea, as ec e vaase va e obbraghyn mirrillagh.

15Son ooilley shoh cha ghow yn pobble arrys, chamoo ren ad scuirr veih nyn beccaghyn, derrey v’ad er nyn spooilley as eebrit ass nyn jeer hene, as er nyn skeayley feaï-ny-cruinney: foast va er-mayrn sluight fardalagh, as fer-reill ayns thie Ghavid:

16Ren paart jeu Jee y wooiys, as paart elley hie er nyn doshiaght ayns peccaghyn.

17Ren Hezekiah niartaghey e ard-valley, as hug eh lesh ushtey stiagh ’sy vean echey: chleiy eh yn chreg chreoi lesh yiarn, as ren eh chibbraghyn ushtey.

18’Sy lhing echeysyn haink Sennacherib seose, as hug eh Rabshakeh er chaghteraght, as hrog eh seose e laue noi Sion, as ren eh boggyssagh dy mooaralagh.

19Eisht va ny creeaghyn as ny laueyn oc er creau, as eisht v’ad ayns pian myr mraane er troailt.

20Agh deïe ad er y Chiarn ta myghinagh, as heeyn ad magh nyn laueyn huggey: as chelleeragh cheayll yn er-casherick ad ass niau, as livrey eh ad liorish shirveish Isaiah.

21Woaill eh sheshaght-chaggee ny Assyrianee, as ren e ainle ad y stroie.

22Son va Hezekiah er n’yannoo shen ny va taitnyssagh gys y Chiarn, as v’eh niartal ayns raaidyn Ghavid e ayr, myr va Isaiah, va mooar as firrinagh ayns e ashlish, er harey da.

23Rish y lhing echeysyn hie yn ghrian back, as yiall eh bea sodjey da’n ree.

24Honnick eh liorish spyrryd flaunyssagh cre harragh gy-kione ec y jerrey, as ren eh adsyn y gherjaghey va dobberan ayns Sion.

25Hoilshee eh cre harragh gy-kione ayns earishyn ry heet, as reddyn follit roish my haghyr ad.

Yn Apocrypha 1772

© Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) under licence to the British and Foreign Bible Society (BFBS) 2017

More Info | Version Index