Search form

Sirach (Ecclesiasticus) 50

CAB. L.

1Simon yn ard-saggyrt, mac Onias, ren ayns earish e vea yn thie y choamrey reesht, as niartaghey yn chiamble.

2As liorishyn v’er ny hroggal veih’n undin yn yrjid dooble, toor ard yn voalley mysh y chiamble.

3’Sy lhing echeysyn va’n cistern dy ghoaill ushtey, ayns combaase myr faarkey, er ny choodaghey lesh plateyn prashey.

4Ghow eh kiarail jeh’n chiamble nagh ragh eh naardey, as niartee eh yn ard-valley noi’n chaggey:

5Kys v’eh er ny ooashlaghey ayns mean e phobble, tra haink eh magh ass yn ynnyd casherick!

6V’eh myr rollage y voghrey mastey ny bodjallyn, as myr yn eayst ec y vullagh:

7As myr y ghrian soilshean er chiamble yn er smoo syrjey, as myr y goll-twoaie coyrt soilshey ayns ny bodjallyn sollys:

8As myr blaa roseyn ’syn imbagh cooie, myr lileeyn rish broogh ny hushtaghyn, as myr banglaneyn y villey-frankincense ayns traa yn touree:

9Myr aile as incense ayns y censer, as myr saagh dy airh obbrit soit lesh dy chooilley horch dy chlaghyn costal:

10As myr billey-olive aalin coyrt magh e vess, as myr billey-cypress ta sheeyney seose lesh ny bodjallyn.

11Tra hug eh er yn coamrey dy ooashley, as dy row eh er ny choamrey lesh yn yrjid dy ghloyr, tra hie eh seose gys yn altar chasherick, ren eh yn garmad dy chasherickys y yannoo onnoroil.

12Tra ghow eh ny ourallyn veih laueyn ny saggyrtyn, hass eh hene liorish chiollagh yn altar, as e vraaraghyn mygeayrt-y-mysh, myr billey aeg cedar ayns Libanus, as myr biljyn-palm chruinnee ad eh mygeayrt.

13Myr shen va ooilley mec Aaron ayns nyn ghloyr, as chebballyn y Chiarn ayns nyn laueyn, kiongoyrt rish slane chaglym cloan Israel.

14As coyrt jerrey er y chirveish ec yn altar, dy hoiaghey magh oural yn Ooilley-niartal smoo syrjey,

15Heeyn eh magh e laue gys y chappan, as gheayrt eh jeh fuill y smeyr-feeyney; heb eh ec cass yn altar, oural dy hoar millish gys y ree smoo syrjey harrish ooilley.

16Eisht dyllee mec Aaron, as heid ad ny trumpetyn argid, as hug ad er feiyr mooar dy v’er ny chlashtyn, son cooinaghtyn roish yn er smoo syrjey.

17Eisht ren ooilley yn pobble siyr lesh-y-cheilley, as huitt ad sheese lesh nyn eddinyn gys y thalloo, dy chur ooashley da’n Chiarn Jee ooilley-niartal, smoo syrjey.

18Ren ny fir-chiaullee myrgeddin goaill arraneyn-moyllee lesh nyn goraaghyn, lesh lane caghlaaghyn shiaull dy yannoo kiaulleeaght villish.

19As ghuee yn pobble gys y Chiarn yn er smoo syrjey, liorish padjer ’syn enish echeysyn ta myghinagh, derrey va feailley-casherick y Chiarn ec kione, as v’ad er choyrt jerrey er e hirveish.

20Eisht hie eh sheese, as hrog eh seose e laueyn harrish slane chaglym cloan Israel, dy chur bannaght y Chiarn lesh e veillyn, as dy ghoaill boggey ayns e ennym.

21As chroym ad sheese ad hene dy choyrt ooashley yn nah cheayrt, son cosney bannaght veih’n er smoo syrjey.

22Jean-jee nish er-y-fa shen yn Jee ta harrish ooilley y vannaghey, ta ny-lomarcan jannoo reddyn yindyssagh ayns dy chooilley voayl, ta bishaghey nyn laghyn veih’n vreïn, as dellal rooin cordail rish e vyghin.

23Dy giall eh dooinyn gennallys cree, as dy vod shee ve ayns ny laghyn ainyn ayns Israel son dy bragh.

24Dy jinnagh eh e vyghin y hickyraghey dooin, as shin y livrey ayns e hraa mie hene.

25Ta daa cheint dy ashoon as ad dwoaie my chree, as y trass cha nee ashoon ad hene:

26Adsyn ta goaill er slieau Samaria, as adsyn ta cummal mastey ny Philistinee, as y pobble mee-cheeayllagh shen ta cummal ayns Sichem.

27Ta Yeesey mac Sirach dy Yerusalem er scrieu ’sy lioar shoh, yn ynsagh dy hoiggal as tushtey, ren ass e chree deayrtey magh creenaght.

28Bannit t’eshyn ta cliaghtey eh hene ayns ny reddyn shoh, as hig eshyn dy ve creeney ta tashtey ad seose ayns e chree.

29Son my nee eh ad y chooilleeney, bee eh fondagh ayns dy chooilley nhee: son ta soilshey yn Chiarn dy leeideil eh, ta coyrt creenaght da’n vooinjer chrauee. Bannit dy row yn Chiarn son dy bragh. Amen, amen.

Yn Apocrypha 1772

© Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) under licence to the British and Foreign Bible Society (BFBS) 2017

More Info | Version Index