Search form

Sirach (Ecclesiasticus) 51

CAB. LI.

1Ver-yms booise dhyt’s, O Hiarn as Ree, as nee’m oo y voylley; O Yee my haualtagh, ta mee coyrt ard-voylley da dty ennym:

2Son uss my endeilagh as my er-coonee, as t’ou er choadey my chorp veih toyrt-mow, as veih ribbey yn chengey scammyltagh, as veih ny meillyn ta cooiney breagyn, as t’ou er ve m’er-coonee noi my noidyn:

3As t’ou er m’y livrey cordail rish earroo dty vyghinyn, as yrjid dt’ennym, veih ny feeacklyn ocsyn va aarloo dy my stroie, as veih laueyn nyn lheid as va shirrey lurg my vioys, as veih ny ymmodee seaghyn v’aym;

4Veih plooghey aile er dy chooilley heu; as veih mean yn aile nagh ren mee y oaddey.

5Veih diunid s’inshley niurin, veih chengey neu-ghlen, as veih goan brynnagh.

6Liorish plaiynt gys y ree veih chengey neu-chairagh, hayrn m’annym er-gerrey eer gys baase, va my vioys er-gerrey da diunid yn oaie.

7Ren ad my chruinnaghey er dy chooilley heu, as cha row dooinney erbee dy chooney lhiam: yeeagh mee son kemmyrk veih deiney, agh cha row veg.

8Eisht smooinee mee er dty vyghin, O Hiarn, as er dty obbraghyn er-dyn chenn earish, kys t’ou livrey adsyn ta farkiaght ort, as sauail ad ass laueyn ny noidyn.

9Eisht hrog mee seose m’accan veih’n ooir, as ghuee mee son livrey ys veih baase.

10Deïe mee er y Chiarn, ayr my Hiarn, nagh vaagagh eh mee ayns laghyn my heaghyn, as ayns earish ny mooaralee, tra nagh row veg y chooney.

11Nee’m dy kinjagh dty ennym y voylley, as ver-ym moylley dhyt lesh arrane dy hoyrt-booise; as myr shen va my phadjer er ny chlashtyn:

12Son ren oo m’y hauail veih toyrt-mow, as m’y livrey veih’n traa gaueagh: shen-y-fa ver-ym booise dhyt, as oo y voylley, as dty ennym y vannaghey, O Hiarn.

13Choud’s va mee foast aeg, as roish my jagh mee rieau magh ’sy theihll, ren mee creenaght y yeearree dy foshlit ayns my phadjer.

14Ghuee mee er e son roish y chiamble, as nee’m ee y hirrey magh eer gys y jerrey.

15Dy jarroo veih’n blaa, derrey va’n smeyr-feeyney appee, ta my chree er ghoaill taitnys aynjee: hie my chass jeeragh er y raad, veih m’aegid seose ren mee briaght er e son.

16Chroym mee sheese my chleaysh ny veggan, as ren mee soiaghey j’ee, as hooar mee lane ynsagh.

17Ren mee bishaghey ayn, shen-y-fa ver-ym yn ghloyr dasyn ta coyrt dou creenaght.

18Son chiare mee dy yannoo ny lurg, as deiyr mee dy jeean er shen ny ta mie; myr shen cha bee’m er my choyrt naardey.

19Ren m’annym streeu r’ee, as ayns m’obbraghyn va mee kiart: heeyn mee magh my laueyn gys niau heose, as ren mee dobberan my vee-hushtey mychione eck.

20Ren mee m’annym y hoiaghey jeeragh lh’ee, as ayns glennid cree hooar mee ee: ta my chree er ve sniemmit r’ee er-dyn toshiaght, shen-y-fa cha bee’m er my hreigeil.

21Va my chree seaghnit ayns shirrey er e son: shen-y-fa ta mee er gheddyn eiraght vie.

22Ta’n Chiarn er choyrt chengey dou son my leagh, as lesh shen nee’m eh y voylley.

23Tayrn-jee er-gerrey dou, shiuish neu-ynsit, as jean-jee cummal ’sy thie ynsee.

24Cre’n-fa ta shiu moal, as cre ta shiu gra mychione ny reddyn shoh, fakin dy vel nyn anmeenyn feer phaagh?

25Doshil mee my veeal, as dooyrt mee, Kionnee-jee diu hene ee gyn argid.

26Cur-jee nyn mwannal fo’n whing, as lhig da nyn annym goaill ynsagh; er-gerrey dy laue t’ee ry-gheddyn.

27Cur-jee my-ner lesh nyn sooillyn, kys nagh vel mee er ghoaill mooarane deinys, as ta mee er gheddyn dou hene lane fea.

28Fow-jee ynsagh lesh sym mooar dy argid, as jean-jee lane airh y chosney lioree.

29Lhig da nyn annym boggey ’ghoaill ayns e vyghin, as lhig dyn nearey ve erriu dy chur moylley dasyn.

30Jean-jee nyn obbyr ayns traa, as ’syn imbagh cooie ver eh diu nyn leagh.

YN JERREY.

Yn Apocrypha 1772

© Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) under licence to the British and Foreign Bible Society (BFBS) 2017

More Info | Version Index