Search form

Sirach (Ecclesiasticus) 6

CAB. VI.

1Ayns ynnyd carrey, jeeagh nagh jig oo dy ve noid; son liorish shoh yiow drogh ennym, nearey, as scammylt: eer myr shoh yiow yn peccagh, ta goll lesh chengey ghooble.

2Ny jean boggyssagh ayns mooaralys dty chree hene; nagh bee dty annym er ny raipey ayns peeshyn, myr liorish tarroo [rouail ny lomarcan:]

3Caillee oo dty ghuillagyn, as hed dty vess naardey, as bee oo hene faagit myr billey creen.

4Nee drogh annym stroie eshyn by-lesh eh, as ver eh er dy ve son faghid ec e noidyn.

5Nee glare millish caarjyn y vishaghey, as nee chengey veeley oltaghyn dooie y chosney.

6Bee ayns shee rish ymmodee: ny-yeih, ny bee ayd agh un charrey-coyrlee mastey thousane.

7My t’ou aggindagh carrey y gheddyn, prow eh hoshiaght, as ny bee siyragh dy hreishteil eh.

8Son ta fer ayn ta ny charrey son yn ymmyd echey hene, agh cha jean ad tannaghtyn ’sy laa seaghnagh.

9As ta sorch dy charrey ayn chyndaays gys noidys as streeu, as nee soilshaghey dty nearey.

10Ta keint elley dy charrey ayn vees sheshey dhyt ec dty voayrd, agh cha jean eh tannaghtyn ayns laa dty arkys.

11Agh ayns stayd dty vaynrys bee eh myr t’ou hene, as bee eh daaney harrish dty harvaantyn,

12My hig caghlaa ort, bee eh dt’oï, as nee eh follaghey eh hene veih dty eddin.

13Jean oo hene y scarrey veih dty noidyn, as gow tastey jeh dty chaarjyn.

14Ta carrey firrinagh fendeilagh lajer, as eshyn t’er gheddyn e lheid, t’eh er daghyrt er berchys.

15Cha vel red erbee oddys ve soylit gys carrey firrinagh, ta’n foays echey erskyn dy chooilley verchys.

16Ta carrey firrinagh follanys nyn mea, as adsyn ta ayns aggle y Chiarn yiow ad e lheid.

17Quoi-erbee ta goaill aggle roish y Chiarn, nee eh dy creeney reih e charrey, son myr t’eh hene, y lheid cheddin vees e naboo.

18My vac, cosne ynsaghey veih dty aegid seose: myr shen nee oo creenaght y vishaghey gys shenn eash.

19Eiyr urree myr eshyn ta traaue as cuirr, as farkee son ny messyn mie eck: son cha bee cooid vooar dy hooilleil ayd ayns dty laboraght, dy chosney ee, agh nee oo gee jeh ny messyn eck ’syn imbagh cooie.

20T’ee feer dwoaiagh da ny mee-hushtee: eshyn ta gyn tushtey, cha jean eh tannaghtyn mâree.

21Nee ee lhie er myr clagh hrome phrowalagh; as nee eh dy gerrit scarrey r’ee.

22Son ta creenaght cordail rish yn ennym eck hene, as cha vel ee er ny hoilshaghey da ymmodee.

23Eaisht rhym, my vac, gow my choyrle, as ny jean gobbal my choonceil.

24As cur dty chassyn ayns ny geulaghyn eck, as dty wannal fo yn whing eck.

25Croym sheese dty gheaylin, as gow ort ee, as ny lhig da ny kianglaghyn eck ve deinagh dhyt.

26Tar huic lesh dty slane cree, as freill ny raaidyn eck lesh ooilley dty phooar.

27Ronsee, as shir magh, as bee ee er ny hoilshaghey dhyt: as tra t’ou er chosney ee, ny lhig y raad jee.

28Son ec y jerrey nee oo soylley y gheddyn ayns fea mâree, as bee shen er ny hyndaa gys dty voggey.

29Eisht bee ny geulaghyn eck fendeil lajer dhyt, as y whing eck coamrey dy ghloyr.

30Son t’ee coamrit lesh jesheenyn airhey, as ta ny cryssyn eck laatchey dy ghorrym-jiarg.

31Ver oo mood ee myr coamrey ooasle, as ver oo ort ee myr attey gloyroil.

32My vac, my she dty aigney’s eh, yiow ynsaghey; as my ver oo dty aigney huggey, bee oo tushtagh.

33My t’ou aggindagh dy chlashtyn, nee oo tushtey y gheddyn; as my nee oo dty chleaysh y chroymmey, bee oo creeney.

34Shass ayns chaglym y chanstyr, as jean lhiantyn huggeysyn ta creeney.

35Bee aggindagh dy eaishtagh rish dy chooilley haggloo crauee, as ny lhig da raaghyn creeney goll shaghyd.

36As my t’ou fakin dooinney tushtagh, cosne huggey dy leah, as lhig da dty chass taaghey yn raad gys e hie.

37Soie dty aigney er oardaghyn y Chiarn, as smooinee dy kinjagh er e annaghyn: nee eshyn dty chree y hickyraghey, as ver eh dhyt creenaght lurg dty yeearree hene.

Yn Apocrypha 1772

© Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) under licence to the British and Foreign Bible Society (BFBS) 2017

More Info | Version Index