Search form

Creenaght Solomon 10

CAB. X.

1Ren ee chied ayr y theihll y hauail, va ynrycan er ny chroo; as eh y hroggal veih e lhieggey.

2As hug ee da yn reill harrish dy chooilley nhee.

3Agh tra va’n * er peccoil er hreigeil ee ayns e yymmoose, ren eh cherraghtyn myrgeddin ayns yn eulys lesh v’eh er ghunverys e vraar.

4Tra va’n seihll, er yn oyr shoh, er ny vaih lesh y thooilley, ren creenaght yn seihll y hauail, as ren ee stiurey coorse yn dooinney ynrick ayns arg fuygh fardalagh.

5Myrgeddin, erreish da’n Chiarn v’er choyrt shaghrynys er glare ny ashoonyn peccoil, hooar ee magh yn dooinney ynrick, as choad ee eh gyn-loght gys Jee, as dreill ee eh dunnal veih v’er ny veiyghey lesh chymmey gys e § vac.

6Tra ren ny mee-chrauee cherraghtyn, livrey ee yn dooinney cairagh, chossyn ersooyl veih’n aile, huitt sheese er ny queig ard-valjyn.

7Jeh’n vee-chraueeaght oc, eer gys y laa t’ayn jiu, ta’n thalloo traartagh foast ayns jaagh, ny phrowal; myr ta myrgeddin ny biljyn nagh vel dy bragh gymmyrkey messyn appee. As ta’n pillar dy hollan foast ny hassoo son cowrey kinjagh jeh a annym mee-chredjueagh.

8Son myr nagh dug ad geill da creenaght, cha dooar ad ynrycan yn assee shoh, nagh row toiggal oc jeh shen ny va mie; agh myrgeddin daag ad nyn-yei ’sy theihll imraa jeh nyn ommijys: myr shen nagh voddagh nyn voiljyn v’er ny cheiltyn.

9Agh ren creenaght livrey veih toyrt-mow adsyn va ’syn ammys eck.

10As tra roie yn b dooinney ynrick er-chea veih jymmoose e c vraar, ren ee leeideil eh ayns raaidyn cair, hoilshee ee da reeriaght Yee, as hug ee da tushtey jeh nheeghyn casherick, berchagh ayns e yoarreeaght, as er ny vishaghey ayns messyn e laboraght.

11Noi saynt e hranlaasee, hass ee liorish, as ren ee magh eh lesh berchys.

12Ren ee eh y choadey veih e noidyn, as livrey eh vouesyn va lhie ayns farkiaght er e hon, as ayns gleck gastey hug ee dasyn yn varriaght; dy chur toiggal da dy vel craueeaght ny s’troshey na ooilley.

13Tra va’n d dooinney crauee er ny chreck, cha hreig ee eh, agh livrey ee eh veih peccah; v’ee ny sheshey da ’sy phryssoon.

14As cha daag ee eh ayns geulaghyn, derrey hug ee da lorg-reill yn reeriaght, as pooar harrish e hranlaasee: as son ny feanishyn foalsey, ren ee soilshaghey ad dy ve nyn mreagyryn, agh choamyr ee eshyn lesh ooashley beayn.

15Livrey ee yn pobble ynrick, as yn sluight ooasle veih’n ashoon tranlaasagh.

16Ghow ee aaght ayns annym § sharvaant y Chiarn, as noi reeaghyn atchimagh hass ee magh ayns cowraghyn as yindyssyn,

17Cooilleeney da’n vooinjer ynrick leagh nyn laboraght; leeideil ad trooid raad yindyssagh; as v’eeish dauesyn son coodaghey ’sy laa, as soilshey rollageagh ayns imbagh ny hoie,

18Hug ee lh’ee ad trooid yn aarkey jiarg, as dy sauchey trooid ushtaghyn dowiney.

19Agh ren ee ny noidyn oc y vaih, as hilg ee seose ad veih diunid ny marrey.

20Shoh myr ren y chloan ynrick spooilley ny mee-chrauee, as hug ad moylley da dty ennym casherick, O Hiarn, as ard-voylley lesh un aigney gys dty laue v’er chaggey ass nyn lieh.

21Son ren creenaght beeal ny balloo y osley, as hug ee er y chengey voandagh, nagh voddagh loayrt, dy ve floaoil ayns glare.

Yn Apocrypha 1772

© Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) under licence to the British and Foreign Bible Society (BFBS) 2017

More Info | Version Index