Search form

Creenaght Solomon 12

CAB. XII.

1Agh ta dty spyrryd dy bragh farraghtyn reill ayns dy chooilley nhee.

2Shen-y-fa ren oo ad y smaghtaghey ny veggan as ny veggan er son nyn voiljyn; as hug oo raaue daue, liorish soiaghey kiongoyrt roo nyn beccaghyn, dy voddagh ad treigeil nyn ghrogh-yannoo, as credjal aynyd’s, O Hiarn.

3Son dty aigney’s ve dy stroie, liorish laueyn nyn shenn-ayryn, chammah * shenn chummaltee dty heer chasherick,

4Daue hug oo dwoaie er coontey ny obbraghyn feohdagh dy obbeeys, as ourallyn peccoil;

5As myrgeddin dunveryn dewil nyn gloan, va stroie feill gheiney, as rouanys ayns cuirraghyn folley.

6Marish nyn saggyrtyn mastey nyn sheshaghtyn jalloonagh, as ny ayraghyn lesh nyn laueyn hene dunverys anmeenyn gyn-cooney:

7Dy voddagh yn cheer smoo by-haittin lhiat geddyn cummaltee ooasle dy chloan Yee.

8Ny-yeih dymmyrk oo lhieu shoh hene myr lesh deiney, as hug oo shellanyn-nieunagh roish dty heshaght-chaggee atchimagh, dy stroie ad ny veggan as ny veggan.

9Cha nee son nagh row fort ayd dy choyrt yn varriaght da’n chloan ynrick harrish ny mee-chrauee, ny dy stroie ad dy cheilley liorish beishtyn feïe, ny lesh un ockle jymmoosagh:

10Agh cooilleeney dty vriwnyssyn orroo ny veggan as ny veggan, hug oo daue traa son arrys: son va fys ayd’s dy nee drogh-heeloghe v’ad, dy row nyn ghoanlys ruggit ayndoo, as nagh beagh nyn smooinaghtyn peccoil dy bragh er ny chaghlaa.

11Son v’ad nyn sluight chustey veih’n toshiaght, chamoo ren oo, trooid aggle roish dooinney erbee, lhiggey lhieu son nyn beccaghyn.

12Son quoi ghoys er dy ghra, Cre t’ou er n’yannoo? ny quoi oddys shassoo noi dty vriwnys? ny quoi oddys foill y gheddyn dhyt son stroie ny ashoonyn, ad t’ou hene er chroo? ny quoi hassys magh dt’oï, dy ghoaill cooilleeney son ny peccee?

13Chamoo ta ayn Jee erbee elley cheu-mooie jeed hene, echey ta kiarail son ooilley, da oddagh oo soilshaghey nagh vel dty vriwnys neu-yeeragh.

14Chamoo oddys ree ny tranlaasagh erbee cur eddin dhyt er coontey unnane erbee t’ou er cherraghey.

15Son wheesh eisht as dy vel oo hene cairagh, t’ou gordrail dagh nhee dy cairal: jeeaghyn er myr neu-chooie ayns dty phooar dy gheyrey eshyn nagh vel er hoilchin kerraghey.

16Son ta dty phooar goaill toshiaght ayns cairys, as myr t’ou dty Hiarn harrish ooilley, te coyrt ort ve graysoil da ooilley.

17Son tra nagh jean deiney credjal dy vel uss jeh slane pooar, t’ou eisht soilshaghey magh dty niart; as dauesyn ta goaill-rish t’ou jeeaghyn daanys y vooinjer elley.

18Agh t’ou uss, meiyghey dty phooar, briwnys ayns cairys, as reill harrin lesh slane foayr; son foddee oo ymmyd y yannoo jeh dty phooar hene, myr sailt.

19As lheid ny obbraghyn shoh t’ou er n’ynsaghey dty phobble, dy lhisagh yn dooinney cairal ve chymmoil: as t’ou er lhieeney dty chloan lesh treishteil vie, dy jean oo soiaghey jeh arrys nyn beccaghyn.

20Son my ghow wheesh dy hraa ayns kerraghey noidyn dty phobble hene, as adsyn va toilliu baase, chebbal daue caa as ynnyd dy v’er ny livrey veih nyn olkys;

21Cre cha meeley v’ou ayns briwnys dty chloan hene, da ny ayraghyn oc v’ou er loo, as er n’yannoo conaant dy yialdynyn mie.

22Shen-y-fa ga dy vel oo smaghtaghey shinyn, t’ou coyrt kerraghey erskyn-towse smoo er nyn noidyn, dy vod mayd, tra ta shin briwnys, dy imneagh smooinaghtyn er dty vieys: as tra ta shin er nyn mriwnys dy yeeaghyn son myghin.

23Er shoh, tra va deiney er cheau nyn draa ayns rouanys as mee-chairys, ren oo ad y smaghtaghey lesh ny peccaghyn feodagh oc hene.

24Son hie ad foddey ass y raad ayns shaghrynys, as ghow ad son jeeghyn eer ny beishtyn feodagh shen va dwoaiagh da nyn noidyn, son v’ad fo molteyrys myr cloan fegooish tushtey.

25Shen-y-fa, orroosyn myr er cloan vee-cheeayllagh hug oo magh briwnys ayns faghid.

26Agh adsyn nagh beagh tayrnit gys mieys lesh lheid y smaghtaghey meein shoh, ennee ad briwnys cooie veih Jee hene.

27Cur-my-ner, son ny reddyn shen v’ad jymmoosagh fo kerraghey; ta shen er y ghraih ocsyn smooinee ad dy ve jeeghyn; (nish) dy row ad kerrit mâroo shoh, tra honnick ad eh, ghow ad Rishyn dy ve yn ynrycan Jee v’ad roïe er n’obbal, as er y choontey shoh haink kerraghey dewil orroo.

Yn Apocrypha 1772

© Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) under licence to the British and Foreign Bible Society (BFBS) 2017

More Info | Version Index