Search form

Creenaght Solomon 14

CAB. XIV.

1Reesht, my ta dooinney mysh shiaulley, as kiarit dy gholl harrish tonnyn freanagh yn aarkey t’eh geamagh gys y jalloo (fuygh) ta ny s’loau na’n lhong t’eh ry-hoi shiaulley aynjee.

2Son s’feer eh dy nee saynt cosney hooar magh shen, as hug yn obbree schleïoil er dy hroggal eh.

3Agh she dty ard-chiarail’s, O ayr, ta dy reill harrishjee; t’ou er n’yannoo raad rhymbee ’syn aarkey, as cassan sauchey trooid ny tonnyn.

4Soilshaghey dy vod oo sauail veih dagh gaue, ga dy ragh dooinney neu-schleïoil er shiaulley.

5Ny-yeih cha bailts dy beagh obbraghyn dty chreenaght nyn-daaue, as shen yn oyr dy vel deiney treishteil nyn mioys ayns saagh fuygh fardalagh, as dy sauchey goll harrish yn cheayn freanagh ayns lhong faase brishlagh.

6Son ’sy chenn earish myrgeddin, tra ren ny tranlaasee mooaralagh cherraghtyn, ren treishteil y theihll, fo reill dty laue, scapail ’syn arg annoon, as daag eh ny-yeï sluight gys sheelogheyn braa.

7Son bannit va’n (arg) fuygh, lioree va ynrickys er ny choadey.

8Agh cursit ta’n jalloo ta jeant lesh laueyn, chammah yn jalloo hene, as eshyn ta dy chummey eh: yn obbree hene, er-yn-oyr dy ren eh lheid y red; as yn jalloo, son dy vel red marvaanagh enmyssit Jee.

9Son ta chammah yn dooinney mee-chrauee, as e vee-chraueeaght dwoaiagh da Jee.

10Son bee chammah yn jalloo grainnit as e ghrainneyder er nyn gerraghey dy cheilley.

11Shen-y-fa eer er jallooyn ny ashoonee vees kerraghey er ny ghoaill: er-yn-oyr, ayns cummey cretooryn Yee haink ad dy ve feohdagh, as oyr peccah da anmeenyn deiney, as ribbey ayns raaidyn ny mee-hushtee.

12Son jalloonys va toshiaght maarderys spyrrydoil, as moir bea pheccoil.

13Son cha row ad veih’n toshiaght, chamoo vees ad gys y jerrey.

14Son veih gloyr fardalagh deiney ghow ad toshiaght ’sy theihll, as shen-y-fa bee ad dy gerrit ec kione.

15Son ayr seaghnit lesh dobberan leah, as jannoo co-chaslys e lhiannoo t’er n’immeeaght roish e hraa; t’eh nish dy ooashlaghey eshyn myr jee, nagh row eisht agh corp marroo, as doardee eh da e hirveishee dy reayll cooinaghtyn jeh liorish cliaghtaghyn as shirveish faase-chredjueagh.

16Myr shoh lurg traa ghow cliaghtey peccoil lheid y raad dy row eh freilt myr leigh, as va jallooyn grainnit er nyn ooashlaghey liorish sarey reeaghyn.

17As myr nagh voddagh sleih va cummal foddey jeh ooashley kionfenish y choyrt da, ghow ad co-chaslys scaanagh jeh, as ren ad jalloo coamrit er dy chooilley aght myr ree, as da shoh hug ad ooashley, liorish yn cowrey shoh jeh nyn aigney-mie dy wooiys y ree va foddey voue, eer myr dy beagh eh kionfenish mâroo.

18Myr shoh ren schleï vooar cummeyder ny jallooyn dy mooar niartaghey ny mee-hushtee ayns faase-chredjueys.

19Son aggindagh dy wooiys fer ayns pooar, hug eh ooilley e cheeayll gys obbyr, dy chiaddey yn jalloo er y chummey s’aalin.

20As y pobble cleaynit lesh aalid yn obbyr, ghow ad nish son jee eshyn va tammylt roïe er ny ooashlaghey myr dooinney.

21As shoh va oyr shaghrynys y theihll: son deiney surranse fo arkys ny tranlaase erbee, hug ad da claghyn as fuygh yn ennym shen nagh row cooie daue.

22As cha row eh dy liooar daue dy row ad fo shaghrynys ayns tushtey dy Yee: agh myr v’ad ayns geulaghyn fo yn chragh vooar dy vee-hushtey, yn stayd seaghnagh shoh denmys ad shee.

23Son myr v’ad chebbal nyn gloan ayns ourallyn-losht, ny cur rish obbeeys follit, ny lhie ayns rouanys reaïd neu-chooie;

24Cha row ad ny-sodjey gyn-loght ayns nyn mea, ny nyn stayd-phoosee: agh varr ad yn derrey yeh yn jeh elley fo chlea, ny brishey e chree lesh brishey-poosey.

25Myr shen dy deiyr dy chooilley ghooinney er fuill, er dunverys, er maarlys, er foalsaght, er molteyrys, er neu-firrinys, er anvea, as er loo-oaiagh,

26Boirey shee deiney mie, jarrood thurnyn dooie, tayrn anmeenyn fo peccah, caghlaa dooghys, drogh-choardail ’sy stayd-phoosee, brishey-poosey, as neu-ghlennid gyn nearey.

27Son ta geiyrt er jallooyn, nagh lhisagh ve enmyssit, toshiaght, oyr, as jerrey dagh olk.

28Son edyr t’ad ass nyn geeayll tra t’ad ayns nyn reaïd, ny phadeyrys breagyn, ny dellal dy neu-chairal, ny gyn scansh ’ve oc jeh loo-oaiys.

29Son wheesh as dy vel ad coyrt nyn dreishteil ayns jallooyn gyn-vioys; ga dy vel ad jannoo breearrey foalsey lioroo; ny-yeih cha vel ad ayns aggle kerraghey.

30Ny-yeih son y daa oyr shoh bee ad dy cairal er nyn gerraghey, chammah er yn oyr nagh smooinee ad dy mie jeh Jee, coyrt geill da jallooyn, as (er-yn-oyr) neesht dy ghow ad loo oaiagh ’syn aggair, soiaghey beg jeh craueeaght.

31Son cha nee yn phooar ocsyn lioroo t’ad breearrey, agh briwnys cairal Yee er peccee, ta dy kinjagh kerraghey loghtyn ny mee-chrauee.

Yn Apocrypha 1772

© Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) under licence to the British and Foreign Bible Society (BFBS) 2017

More Info | Version Index