Search form

Creenaght Solomon 15

CAB. XV.

1Agh t’ou uss, O Yee, graysoil as firrinagh: foddey-surransagh, as ayns myghin gordrail dy chooilley nhee.

2Son my ta shin jannoo peccah, lhiat’s ta shin, toiggal dty phooar: agh cha jean mayd peccah, as fys ain dy vel shin goit son dty vooinjer hene.

3Son dy chur enney orts, te yn eer ynrickys: as dy hoiggal dty phooar fraue yn vea dy bragh beayn.

4Son chamoo ren saaseyn olkyssagh deiney shin y volley, ny jalloo spottagh lesh ymmodee cullyryn, schleï fardalagh yn obbree.

5Yn shilley echey ta dy chleayney ommydanyn dy ve jollyssagh ny-yeï, as myr shen t’ad geearree co-chaslys jalloo marroo, gyn ennal.

6Ta chammah adsyn ta jannoo ad, adsyn ta geearree ad, as adsyn ta dy ooashlaghey ad, as nyn aigney soit er drogh reddyn, as toilchin lheid ny reddyn dy ve nyn marrantee.

7Son ta’n pasheyder tempreil yn chray voug, as dy deinagh cummey dagh saagh son nyn ymmyd; dy feer, jeh’n chray cheddin t’eh jannoo chammah siyn dy hirveish ymmydyn glen, as myrgeddin lheid as ta shirveish gys ymmydyn elley: agh ta ymmyd dagh saagh lurg aigney yn phasheyder hene:

8As cur-rish drogh-obbyr, t’eh jannoo jee fardalagh jeh’n chray cheddin, eer eshyn nagh row foddey roish jeant jeh’n chray cheddin eh hene, as ayns traa gerrit vees er ny hyndaa gys yn ooir, ass shen v’eh er ny ghoaill, tra vees e vioys, va eeasit da, er ny harey voish.

9Ny-yeih, cha vel eh soiaghey scansh jeh deinys e obbyr ny girrid e vea, agh t’eh streeu dy ghoaill raad ayns schleï jeh ny gaauenyn airh, as argid, as prash, as t’eh dy choontey eh e ghloyr dy yannoo caslyssyn molteyragh.

10Ta e chree myr leoaie, ta e hreishteil ny s’faase na’n ooir, as ta’n vea echey ny s’fardalee na’n chray.

11Son wheesh as nagh dug eh geill da e er-croo, as dasyn ren eh y choamrey lesh annym gastey, as spyrryd breeoil ennal y vea.

12Son cha choont ad agh gamman jeh’n vea shoh, as nyn draa ’sy theihll shoh dy ve agh margey son cosney: son, jir adsyn, shegin dooin ve cosney er dy chooilley aght, ga liorish drogh-haaseyn.

13Son y dooinney shoh ta jeh stoo thallooinagh jannoo siyn brishlagh, as jallooyn grainnit, ta fys echey hene dy vel eh ny s’foiljagh na peccee elley.

14As ny s’ommijee erskyn ooilley, as ny s’treih na eer oikanyn, ta noidyn dty phobble, ta jannoo tranlaase orroo.

15Son ghow ad ooilley jallooyn ny ashoonee dy ve jeeghyn; nagh vel oc sooillyn dy akin, ny stroanyn dy hayrn ennal, ny cleayshyn dy chlashtyn, ny meir nyn laueyn dy loaghtey, as er son nyn gassyn cha vel lheihll erbee ayndoo.

16Son cha row eh agh dooinney ren ad, as eshyn deeassee yn spyrryd echey hene ren ad y chummey: agh cha vod dooinney erbee jannoo jee cha mie rish hene.

17Son ta dooinney marvaanagh gobbraghey stoo marroo lesh laueyn mee-chrauee: son t’eshyn eh hene ny share na ny reddyn t’eh dy ooashlaghey: son wheesh as dy row eshyn keayrt bio, agh cha row adsyn rieau.

18Dy feer hug ad ooashley da ny cretooryn s’eajee: son cosoylit ry-cheilley ta paart ny smeilley na paart elley.

19Chamoo t’ad cha aalin shen mastey cretooryn elley, as dy ve cha aggindagh shen orroo: agh jimmee ad fegooish moylley Yee as e vannaght.

Yn Apocrypha 1772

© Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) under licence to the British and Foreign Bible Society (BFBS) 2017

More Info | Version Index