Search form

Creenaght Solomon 16

CAB. XVI.

1Shen-y-fa liorish y lheid cheddin v’ad er nyn gerraghey dy cairal, as liorish ymmodee beishtyn dewilley er nyn smaghtaghey.

2Ayns ynnyd yn cherraghey cheddin, liorish dty ghellal ghraysoil rish dty phobble hene, chiare oo daue bee jeh blass joarree, eer quaylyn dy ghoostey jollys:

3Dy choyrt orroosyn ayns mean nyn accyrys jiooldey rish nyn meaghey ymmyrchagh, ec shilley ny beishtyn dwoaiagh va currit ny-vud oc; agh lurg accyrys giare dy choyrt bee-naight da’n vooinjer elley:

4Son ve cooie yn êgin dy heet er ny tranlaasee, dy hoilshaghey daue shoh kys va nyn noidyn er nyn dorchaghey.

5Son tra haink dewilys atchimagh ny beishtyn orroo shoh, as ren ad cherraghtyn liorish gahghyn ard-nieughyn cam-chassagh, cha ren dty yymmoose tannaghtyn foddey.

6Agh v’ad seaghnit son earish yiare, dy chur ad ayns kiarail liorish yn cowrey dy haualtys, dy hayrn ad gys cooinaghtyn jeh annaghyn dty leigh.

7Son eshyn yeeagh § huggey, cha row eh er ny hauail liorish yn red shen honnick eh, agh liort’s ta saualtagh ooilley sheelnaue.

8As ayns shoh hug oo er dty noidyn dy ghoaill-rish, Dy nee uss ta livrey veih dy chooilley olk.

9Son ren guinn beishteigyn nieunagh as creoghanyn ad shen y stroie, chamoo va saase erbee er ny gheddyn cour nyn mioys: son v’ad toilchin dy ve kerrit ry lheid.

10Agh er dty vec hene, cha dooar eer feeacklyn ny dragonyn pyshoonagh yn varriaght; son va dty vyghin dy kinjagh harrystoo, as ren eh ad y lheihys.

11Son v’ad guint dy chur orroo cooinaghtyn er dty ghoan’s; as v’ad dy leah er nyn lheihys; dy reayll ad veih tuittym ayns jarroodys dowin, agh dy ve dy kinjagh cooinaghtagh jeh dty vieys.

12Son cha nee lesh lossreeyn, ny shelliu meeley hooar ad couyr: agh liorish dty ghoo’s, O Hiarn, ta lheihys dy chooilley nhee.

13Son ayd’s ta pooar bea as baase: t’ou coyrt sheese gys beeal yn oaie, as troggal seose reesht.

14Ta dooinney dy jarroo marroo dooinney ayns goanlys: as tra ta’n ennal er n’gholl ass, cha jig eh reesht; chamoo ta’n annym cheet arragh, keayrt dy vel eh goit seose.

15Agh cha vel eh ayns pooar dooinney dy haghney dty laue.

16Son va ny mee-chrauee, ren gobbal dy ghoaill tushtey jeed’s er nyn gerraghey liorish niart dty roih’s: lesh deayrtaghyn fliaghee yindyssagh, lesh sniaghtey-garroo, as lesh frassyn v’ad er nyn imman, nagh voddagh ad chea voue, as lesh aile v’ad er nyn stroie.

17Agh yn yindys smoo ooilley, dy row bree yn aile ny stroshey ’syn ushtey, ta mooghey dy chooilley nhee: son ta’n seihll caggey ass lieh yn vooinjer chairal.

18Son paart dy cheayrtyn va bree yn aile er ny chastey, nagh voddagh eh ny beishtyn dewilley y lostey seose va currit noi ny mee-chrauee: agh dy voddagh ad hene fakin as toiggal dy row ad fo eiyrtys briwnyssyn Yee.

19As keayrt elley ve lostey eer ayns mean yn ushtey, erskyn dooghys yn aile, dy stroie messyn cheer mee-chrauee.

20Ayns ynnyd shoh ren uss dty phobble hene y yannoo magh lesh beaghey ainleyn, as hug oo arran daue veih niau, aarlit gys nyn laue, coardail rish yeearree dy chooilley ghooinney, as cooie gys dy chooilley vlass.

21Son ren shoh dty veaghey soilshaghey magh dty chenjallys ghooie gys dty chloan, as myr ve cooie gys yeearree yn eeder, myr shen ren eh eh-hene y chummey gys blass dagh unnane.

22Agh ren y sniaghtey as y rio tannaghtyn fud yn aile, as cha lheïe ad, dy chur daue toiggal, dy ren yn aile, va lostey mean y sniaghtey-garroo, as tendreil ayns y fliaghey, stroie messyn nyn noidyn.

23Agh ren shoh reesht yn eer dooghys hene y yarrood, dy voddagh yn vooinjer chairal ve er nyn gherjagh.

24Son ta’n cretoor, ta dy hirveish uss e er-croo, bishaghey ayns niart noi ny mee-chrauee, son nyn gerraghey, as lhaggaghey e niart son y foays ocsyn ta treishteil ort.

25Shen-y-fa ec y traa shen hene ve er ny chaghlaa er dy chooilley aght, as ve biallagh gys dty ghrayse, ta gerjaghey dy chooilley nhee, cordail rish yn yeearree ocsyn va ayns feme:

26Dy vod toiggal ’ve ec dty chloan shynney lhiat, O Hiarn, nagh nee liorish messyn y thallooin ta dooinney er ny veaghey, agh dy nee dty ghoo ta dy ooraghey adsyn ta cur nyn dreishteil aynyd.

27Son shen nagh row er ny stroie liorish yn aile, ren dy leah lheïe ersooyl roish bree-hiass ny greïney.

28Dy choyrt dooin toiggal dy lhisagh shin roish irree-ny-greïney booise y chur dhyt’s, as ec brishey’n laa goaill hood’s nyn badjer.

29Son nee treishteil yn neu-wooisal lheïe ersooyl myr lheeah-rio geuree, as shilley ersooyl myr ushtey gyn-ymmyd.

Yn Apocrypha 1772

© Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) under licence to the British and Foreign Bible Society (BFBS) 2017

More Info | Version Index