Search form

Creenaght Solomon 4

CAB. IV.

1Te ny share dy ve gyn sluight, as grayse ’ve ain: son bee yn imraa jeh shen gys eashyn braa: er-y-fa dy vel eh er ny lowal liorish Jee as dooinney.

2Tra te kionfenish ta deiney goaill sampleyr veih: as tra te er n’immeeaght t’ad dy yeearree eh, te ceau attey, as cosney yn varriaght, as laue yn eaghtyr son dy bragh, lurg streeu son leaghyn nagh jed naardey.

3Agh cha jean sluight raahoil ny mee-chrauee cheet er-ash, ny fraue dowin y ghoaill veih settyn oainjyragh, ny troggal er undin shickyr.

4Son ga dy vel ny banglaneyn oc blaaghey son tammylt; foast, myr nagh vel ad soit dy shickyr bee ad craait lesh y gheay, as trooid niart ny geayee bee ad astrit ass ny fraueyn.

5Bee ny banglaneyn faase er nyn mrishey jeh, nyn mess neu-ghooghyssagh, gyn appee son beaghey, neu-chooie son ymmyd erbee.

6Son bee cloan oainjyragh nyn veanishyn noi drogh-yannoo nyn ayraghyn as nyn moiraghyn ayns laa ny briwnys.

7Son ga dy vel baase leah berraghtyn er yn ynrick; foast bee eh ayns fea.

8Son cha vel eash ooasle er ny howse liorish traa liauyr, ny er ny choontey veih mooarane bleeantyn.

9Agh ta creenaght ny chione lheeah da deiney, as bea gyn loght myr shenn eash.

10Ren eh Jee y wooiys, as ghow Jee taitnys ayn: myr shen veih beaghey mastey peccee ghow Jee eh huggey hene.

11Dy jarroo v’eh er ny ghoaill ersooyl dy leah, er-aggle dy jinnagh mee-chraueeaght e hoiggal y chaghlaa, ny molteyrys e annym y violaghey.

12Son ta cleayn peccah cur naardey reddyn ta mie ayndoo hene: as ta shaghrynys yeearree neu chooie cleiy fo yn annym ôney.

13Jeant ynrick ayns earish yiare chooilleen eh bea liauyr.

14Son ren e annym yn Chiarn y wooiys, shen-y-fa ren eh siyr dy ghoaill eh veih mastey ny mee-chrauee.

15Honnick y pobble shoh, agh cha row toiggal oc jeh, chamoo smooinee ad ayns nyn aignaghyn, Dy vel grayse as myghin Yee cour e nooghyn, as dy vel eh jannoo slane soiaghey jeh e chloan reiht.

16Myr shoh nee yn marroo ynrick deyrey ny mee-chrauee ta foast bio: as nee yn aegid, t’er leeideil bea ghlen, deyrey bleeantyn liauyr as shenn eash ny drogh-yantee.

17Son ga t’ad fakin jerrey yn dooinney creeney; cha vel ad toiggal cre ta Jee ayns e choyrle hene er chiarail er e hon, as cre’n-oyr ta’n Chiarn er hoiaghey eh ayns sauchys.

18Ver ad my-ner eh, as soiee ad beg jeh: agh bee adsyn ayns faghid ec Jee; as bee ad ny lurg shoh nyn gallinyn eajee, as son oltooan mastey ny merriu er son dy bragh.

19Son nee Jee ad y raipey ayns peeshyn; tuittee ad sheese gour nyn mullee, as bee ad nyn-dhost: as nee eh craa ad veih’n undin: as hed ad dy slane bollagh naardey ayns trimshey: as nee’n imraa jeu cherraghtyn.

20As tra t’ad cur stiagh coontey nyn beccaghyn, nee ad shen lesh atchim; as nee eer nyn beccaghyn hene gymmyrkey feanish nyn ’oï.

Yn Apocrypha 1772

© Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) under licence to the British and Foreign Bible Society (BFBS) 2017

More Info | Version Index