Search form

Creenaght Solomon 5

CAB. V.

1Eisht nee yn dooinney ynrick shassoo ayns dunnallys vooar, cur eddin dauesyn t’er heaghney eh, as nagh ren scansh jeh e yannoo-mie.

2Tra nee ad fakin eh, bee ad seaghnit lesh aggle atchimagh, as hed nyn dappey voue ec e haualtys yindyssagh, foddey erskyn ooilley ny v’ad jeeaghyn er y hon.

3As adsyn, arryssagh as osnaghey ayns angaish nyn spyrryd, nee gra cheu-sthie jeu hene, Shoh eshyn v’ain keayrt dy row ayns faghid, as son raa dy oltooan.

4Yeeagh shinyn, giare-cheeayllagh myr va shin, er y vea echeysyn dy ve ommijys, as ec y jerrey dy ve gyn ooashley.

5Agh kys t’eh nish er ny earroo mastey cloan Yee, as e chronney mastey ny nooghyn!

6Shen-y-fa ta shinyn er n’gholl er-shaghryn veih raad yn irriney, as cha vel soilshey yn ynrickys er hoilshean orrin, as cha ren grian yn ynrickys girree orrin.

7Ren shin deinagh j’in hene ayns raaidyn mee chraueeaght as toyrt-mow: dy jarroo, ta shin er n’gholl trooid faasaghyn neu-chassanagh: agh er son raad y Chiarn cha dug shin geill da.

8Cre’n vondeish t’ain liorish nyn mooaralys? ny cre’n cosney t’ain liorish boggyssagh ass nyn merchys?

9Ta ooilley ny reddyn shen er n’gholl shaghey myr scadoo, as myr chaghter siyragh er y raad.

10As myr lhong ta shiaulley harrish tonnyn ny marrey, tra t’ee er n’gholl shaghey, cha vod y scheïm eck v’er ny chronnaghey, ny cassan y cheuyl eck ayns ny tonnyn;

11Ny goll-rish eean ta getlagh trooid yn aer, cha vel cowrey erbee jeh’n raad eck dy ve ry-akin, agh ta’n aer veeley er ny woalley lesh bennalt e skianyn, as er ny scarrey lesh y sheean mooar as yn obbragh oc, myr shen dy vel ee goll trooid, as ny lurg cha vel cowrey erbee ry-akin cre’n raad ren ee goaill.

12Ny myr side tra t’ee lhiggit er mark, t’ee scarrey yn aer, ta chelleeragh cheet dy cheilley reesht, myr shen nagh vod dooinney ginsh cre’n raad hie ee ny hrooid:

13Eer myr shen shinyn, cha leah’s ruggyr shin, ghow shin toshiaght dy hayrn gys nyn yerrey, gyn cowrey erbee dy vieys; agh goll naardey ayns nyn mee-chraueeaght hene.

14Son ta treishteil ny mee-chrauee goll-rish joan sheebit ersooyl lesh y gheay; myr kesh thanney eebrit ersooyl lesh y doirryn; myr yn jaagh t’er ny imman noon as noal lesh y sterrym, as goll shaghey myr cooinaghtyn jeh troailtagh goaill aaght-laa.

15Agh ta’n vooinjer ynrick son dy bragh beayn, ta’n leagh oc myrgeddin marish y Chiarn, as ta’n chiarail oc marish yn er smoo syrjey.

16Shen-y-fa yiow ad reeriaght gloyroil, as attey aalin veih laue yn Chiarn: son lesh e laue yesh nee eh ad y choodaghey, as lesh e roih nee eh ad y choadey.

17Gowee eh da hene e eadolys son slane eilley-caggee, as yn cretoor son wappin dy cherraghey dewil er e noidyn.

18Ver eh mysh ynrickys myr eilley-vroghil, as briwnys cairagh son helmet.

19Gowee eh casherickys son scape lajer.

20E yymmoose yeyre nee eh shlieu son cliwe, as nee yn seihll caggey marish noi ny mee-hushtee.

21Eisht hed ny claghyn-taarnee magh er feaï-ny-cruinney lesh aim cairagh, as veih ny bodjallyn, myr veih bow slane tayrnit, nee ad lesh y vark.

22As ver eh magh claghyn-sniaghtee myr veih bow-cloaie, as nee ushtaghyn ny marrey freaney nyn ’oï, as nee ny thooillaghyn dy dewil ad y vaih.

23Dy jarroo nee geay lajer troggal seose nyn ’oï, as goll-rish doirryn ad y heebey ersooyl: myr shoh ver neu-ynrickys mow yn slane seihll, as ver drogh-ghellal naardey stuill-reeoil ny treanee.

Yn Apocrypha 1772

© Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) under licence to the British and Foreign Bible Society (BFBS) 2017

More Info | Version Index