Search form

Creenaght Solomon 8

CAB. VIII.

1Ta creenaght dy breeoil roshtyn harrish ooilley yn seihll; as dy keaïn gordrail dy chooilley nhee.

2Veih m’aegid va sooill ghraihagh aym urree, va mee aggindagh dy ve nasht r’ee, as va mee ayns graih rish e aalid.

3Ta’n ainjys t’ecksh rish Jee soiaghey magh yn ooashley eck; dy jarroo va eer Chiarn dy chooilley nhee eh hene graihagh urree.

4Son ee hene ta gynsaghey ny folliaghtyn jeh tushtey Yee, as shynney lh’ee e obbraghyn.

5My ta berchys eiraght dy ve er ny yeearree ’sy vea shoh, cre ta ny s’berchagh na creenaght ta roshtyn er dy chooilley nhee?

6As my ta tushtey gobbraghey, c’raad ta obbree s’aghtal ry-gheddyn?

7As my ta dooinney graihagh er yn ynrickys, t’ee gymmyrkey mienyn: son t’ee gynsaghey SHEELTYS as TUSHTEY, CAIRYS as DUNNALLYS; lheid ny giootyn as nagh vod ny s’vondeishee ’ve ec deiney ayns ooilley nyn mea.

8My ta dooinney geearree mooarane tushtey, t’eeish ainjyssagh ayns shenn chooishyn, as slane toiggalagh ayns ny ta ry-heet: t’ee tushtagh ayns feyshtyn follit, as dy choyrt bun er raaghyn-dorraghey: t’ee fakin ro-laue cowraghyn, as yindyssyn, as taghyrtyn keillit ayns imbaghyn as traaghyn.

9Shen-y-fa, chiare mee dy ghoaill ee hym pene, dy veaghey mârym, toiggal dy beagh ee my choyrleyder mie, as my gherjagh ayns deinys as seaghyn.

10Er y ghraih ecksh beem’s ayns goo-mie ec y theay, as ayns ooashley ec y chanstyr my s’aeg mee.

11Bee’m er my gheddyn jeh tushtey geyre ayns briwnys, as bee’m ayns ard-ghoo mastey deiney ooasle.

12Tra ta mee my-host, nee adsyn farkiaght; as tra ta mee loayrt, ver ad geill vie dou: as my ta mee foddey loayrt, ver ad nyn laue er nyn meeal.

13Myrgeddin, liorish creenaght cosne-ym yn vea dy bragh farraghtyn; as faag-ym imraa foddey beayn dauesyn hig my-yeï.

14Nee’m reill harrish y pobble, as bee ny ashoonyn fo my ammys.

15Bee tranlaasee dewilley as ad atchimagh tra chlinnys ad jee’m: jeeaghee sleih orrym myr dooinney mie as dunnal ayns caggey.

16Bee’m eunyssagh mâree ayns my hie: son ’sy cheshaght ecksh cha vel anvea, as ayns beaghey mâree cha vel veg y trimshey, agh boggey as gennallys.

17Nish tra smooinee mee dy dowin er ny reddyn shoh rhym pene, as dy ghow mee ad gys my chree: dy vel creenaght as y vea dy bragh farraghtyn ayns caardys ry-cheilley,

18As s’mooar y voggey te dy ve ayns aigney-mie r’ee, son ayns obbyr ny laueyn ecksh ta berchys erskyn-earroo, as tushtey ayns cliaghtey yn cheshaght eck, as goo-mie ayns taggloo r’ee; shen-y-fa va mee aggindagh dy chosney ee.

19Son va mee my lhiannoo keeayllagh, as jeh spyrryd mie.

20Er-nonney, myr va mee mie haink mee stiagh ayns corp gyn-loght.

21Ny-yeih, tra hug mee tastey, nagh voddin ee y chosney, mannagh jebbagh Jee dou ee (as va shen hene ayrn dy chreenaght dy hoiggal quoi dy gioot v’ee) ghow mee padjer gys y Chiarn, as ren mee m’accan huggey, as ayns jeeanid cree dooyrt mee,

Yn Apocrypha 1772

© Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) under licence to the British and Foreign Bible Society (BFBS) 2017

More Info | Version Index