Search form

Baruch 6

Screeuyn Yeremy

1Copy jeh screeuyn ren Jeremy y choyrt hucsyn, va dy ve leeidit nyn gappee gys Babylon liorish ree ny Babylonianee, dy hoilshaghey daue myr v’er ny harey dasyn liorish Jee.

2By-chyndagh rish ny peccaghyn ta shiuish er n’yannoo kiongoyrt rish Jee, vees shiu er nyn leeideil ayns cappeeys gys Babylon liorish Nabuchodonosor ree ny Babylonianee.

3Myr shen tra vees shiu er jeet gys Babylon, uirrys shiu ayns shen ymmodee bleeantyn, as son earish liauyr, ta shen dy ghra, shiaght sheelogheyn: as eisht ver-yms lhiam ersooyl shiu dy sheeoil veih shen.

4Nish nee shiu fakin ayns Babylon jeeghyn d’argid, as d’airh, as dy fuygh, er nyn ymmyrkey seose er geayltyn, ta coyrt ny ashoonyn ayns aggle.

5Cur-jee twoaie er-y-fa shen nagh bee shiuish goll-rish joarreeyn, chamoo gow-jee aggle roue, tra hee shiu sheshaght vooar rhymboo as ny-jei, cur ooashley daue.

6Agh abbyr-jee ayns nyn greeghyn, O Hiarn, shegin dooinyn uss y ooashlaghey.

7Son ta’n ainle aym’s meriu, as mish mee-hene goaill kiarail son nyn anmeenyn.

8Er-son y chengey oc te jeant shliawin liorish ny obbreeyn, as t’ad-hene jeant bwee as coodit harrish lesh airh; ny-yeih cha vel ad agh foalsid, as cha vod ad loayrt.

9As goaill airh, myr dy beagh eh da moidyn ta aggindagh er moyrn, t’ad jannoo attaghyn son kione ny jeeghyn oc.

10Paart dy cheayrtyn neesht ta ny saggyrtyn goaill voish ny jeeghyn oc airh as argid, as stowel eh orroo-hene.

11Dy jarroo, dy der ad jeh’n chooid cheddin da ny streebee chadjin, as adsyn y hoiaghey magh myr deiney lesh garmadyn, nagh vel agh jeeghyn d’argid, as jeeghyn d’airh, as dy fuygh.

12Foast cha vod ny jeeghyn shoh ad-hene y hauail voish mergey as lhemeen, ga dy vel ad coodit lesh coamrey gorrym-jiarg.

13T’ad glenney ny eddinyn oc kyndagh rish joan y chiamble, tra ta lane jeh orroo.

14As t’eshyn nagh vod marroo fer ta coyrt y chorree er cummal lorg-reill, myr dy beagh eh briw ny cheerey.

15Ta echey myrgeddin ayns e laue yesh skyn-attey as teigh: agh cha vod eh eh-hene y livrey voish caggey as maarlee.

16Liorish shoh ta fys roo nagh nee jeeghyn ad: shen-y-fa nagh bee-jee ayns aggle jeu.

17Son myr nagh vel saagh ta dooinney dy yannoo ymmyd jeh feeagh veg tra te brisht; eer myr shen te marish ny jeeghyn oc: tra t’ad soit seose ’sy chiamble ta ny sooillyn oc lane dy yoan kyndagh rish ny cassyn ocsyn ta cheet stiagh.

18As ’naght myr ta ny dorrysyn jeant shickyr er dy chooilley heu, ersyn ta brasnaghey’n ree, son dy vel eh er ny gheyrey dy hurranse baase: eer shen myr ta’n saggyrtyn jannoo shickyr jeh nyn jiambleyn lesh cooylaghyn, lesh glish, as lesh festyn, er aggle dy bee ny jeeghyn oc er nyn spooilley liorish roosteyryn.

19T’ad foaddey cainleyn daue, eer, ny smoo na daue-hene, ny-yeih cha vod ad unnane y akin.

20T’ad myr unnane jeh jeaystyn y chiamble, foast jir ad dy vel ny creeghyn oc goll er caigney liorish reddyn snauee ass y thalloo; as tra t’ad gee ad-hene as nyn eaddagh cha vel ad gennaghtyn eh.

21Ta ny eddinyn oc doo lesh y jaagh ta cheet magh ass y chiamble.

22Er ny kirp as ny king oc ta craitnagyn soie, gollanyn-geayee as ushagyn, as ny keiyt myrgeddin.

23Liorish shoh foddee fys ’ve eu nagh vel ad jeeghyn: shen-y-fa nagh gow-jee aggle roue.

24Ga dy vel airh moo dy yannoo aalin jeu, mannagh glen ad yn mergey jeh, cha jean ad soilshean: son chamoo tra v’ad er nyn lheie dy dennee ad eh.

25Ny reddyn shen ayndoo nagh vel yn ennal, t’ad er nyn gionnaghey son y phrice smoo.

26T’ad er nyn ymmyrkey seose er geayltyn, son nagh vel cassyn oc; liorish shoh t’ad soilshaghey da deiney dy vel ad neu-feeu.

27T’adsyn myrgeddin ta shirveish ad goaill nearey: son my huittys ad gys y thalloo ec traa erbee, cha vod ad troggal seose reesht jeu-hene: chamoo, my hoie-ys fer ad seose jeeragh, oddys ad gleashagh jeu-hene: chamoo, my vees ad er nyn lhoobey sheese, oddys ad ad-hene y yeeraghey: agh t’ad soiaghey giootyn er y veealloo oc, myr gys deiney marroo.

28Er-son ny reddyn t’er ny hebbal huc, ta ny saggyrtyn oc creck as jummal; myr shen neesht, ta ny mraane oc sailley as tashtey paart jeh’n chooid cheddin, agh da’n boght as yn annoonagh cha der ad veg jeh.

29Ta mraane neu-ghlen as mraane ’sy lhiabbee-hoalt gee ny ourallyn oc: liorish ny reddyn shoh oddys fys y v’eu nagh vel ad jeeghyn: nagh gow-jee aggle roue.

30Son kys oddys ad ve enmyssit jeeghyn? er-yn-oyr dy vel mraane soiagh bee roish ny jeeghyn argid, airh, as fuygh.

31As ta ny saggyrtyn soie ayns ny chiambleyn oc, lesh nyn eaddagh raipit, as nyn ging as fassaagyn baarit, as kione-rooisht.

32T’ad gyllagh as keayney kiongoyrt rish ny jeeghyn oc, myr ta deiney jannoo ec y farrarey tra ta fer marroo.

33Ta ny saggyrtyn myrgeddin goaill jeu ny garmadyn dy choamrey ny mraane as y chloan oc-hene.

34Lhig da ve olk ta fer jannoo daue ny mie, cha vod ad cooilleeney ’yannoo er-y-hon: cha vod ad ree y hoiaghey seose, chamoo oddys ad eh y choyrt sheese.

35Myrgeddin, cha vod ad edyr berchys ny argid y choyrt: ga, dy jinnagh dooinney breearey huc, as gyn dy reayll eh, cha jean ad shirrey eh.

36Cha vod ad dooinney erbee y hauail veih baase, chamoo yn annoonagh y livrey veih’n niartal.

37Cha vod ad e hoilshey ’choyrt da dooinney doal, ny cooney lesh dooinney erbee ayns e hennid.

38Cha vod ad myghin ’hoilshey da’n ven-treoghe, ny mie y yannoo da’n chloan gyn ayr.

39Ta ny jeeghyn maidjey oc, ta coodit lesh airh as argid, goll-rish ny claghyn ta cleiyht ass y clieau: bee adsyn ta cur ooashley daue er nyn goyrt gys nearey.

40Kys yinnagh dooinney eisht smooinaghtyn as gra dy vel ad jeeghyn, tra ta eer ny Chaldeanee ad-hene dy vee-ooashlaghey ad?

41Quoi my hee ad fer balloo nagh vod loayrt, t’ad dy choyrt lhieu eh, as guee gys Bel dy vod eh loayrt, myr dy beagh eh abyl dy hoiggal.

42Foast cha vod ad toiggal shoh ad-hene, as faagail ad: son cha vel oc tushtey erbee.

43Ta ny mraane myrgeddin lesh coyrdyn moo, soie ayns ny raaidyn, lostey cledge son soar-millish: agh my ta veg jeu tayrnit liorish fer erbee ta goll shaghey, as lhie marish, t’ee goltooaney e sheshey, son nagh row ee coontit dy ve cha feeu ree hene, ny’n coyrd eck er ny vrishey.

44Cre erbee ta jeant ny mast’oc te foalsey: kys oddys eh eisht ve smooinit ny grait dy vel ad jeeghyn?

45T’ad jeant liorish seiyr as gauenyn-airhey: cha vod ad ’ve veg arragh agh myr saillish yn obbree ad dy ve.

46As cha vod ad shen hene ren jannoo ad dy bragh tannaghtyn foddey; kys eisht oddys ny reddyn ta jeant lioroo ve jeeghyn?

47Son daag ad breagyn as oltooanyn dauesyn ta cheet nyn-yei.

48Son tra ta cheet orroo caggey erbee ny paitt, ta ny saggyrtyn cur nyn goyrle dy cheilley, c’raad oddys ad ve follit maroosyn.

49Kys eisht nagh vod deiney cronnaghey nagh vel ad shen jeeghyn erbee, nagh vod ad-hene y hauail edyr voish caggey, ny voish paitt?

50Son fakin nagh vel ad agh fuygh, er ny choodaghey harrish lesh argid as airh, bee fys rish ny lurg shoh dy vel ad foalsey:

51As hig eh er-ash baghtal dy liooar da dy chooilley ashoon as ree nagh vel ad jeeghyn erbee, agh obbyr laueyn deiney, as nagh vel veg dy obbyr Yee ayndoo.

52Quoi eisht vees mee-hushtagh jeh nagh vel ad jeeghyn edyr?

53Son chamoo oddys ad ree y hoiagh seose ’sy cheer, ny fliaghey ’choyrt da deiney.

54Chamoo oddys ad briwnys y choyrt ’sy chooish oc hene, ny cooilleeney ghoaill son aggair liorish dy vel ad gyn bree: son t’ad goll-rish fannagyn eddyr aer as thalloo.

55Myr shen tra huittys aile er thie ny jeeghyn maidjey, t’er nyn goodaghey harrish lesh airh ny argid, nee ny saggyrtyn oc chea ersooyl, as scapail; agh adsyn ad-hene vees losht veih my-cheilley myr darragyn.

56Ny sodjey na shoh, cha vod ad shassoo magh noi ree erbee ny noidyn: kys eisht oddys eh ve smooinit ny grait dy vel ad jeeghyn?

57Chamoo dy vel ny jeeghyn maidjey shoh, ta ooilley lesh argid as airh, abyl dy scapail voish maarlee ny roosteyryn.

58Yn airh as argid, as ny garmadyn lhieu t’ad coamrit, ta’n vooinjer lajer goaill as goll ersooyl lhieu: chamoo oddys ad cooney lhieu-hene.

59Shen-y-fa te ny share dy ve ree ta gys soilshaghey e phooar, er-nonney saagh vondeishagh ayns thie, ta gys ymmyd yn oaner, na dy ve lheid ny jeeghyn; ny dy ve son dorrys er thie, dy reayll sauchey ny reddyn ta sthie ayn, cha nee dy ve lheid ny jeeghyn; ny son frap fuygh ayns plaase, cha nee dy ve lheid ny jeeghyn foalsey.

60Son grian, eayst, as rollageyn, liorish dy vel ad sollys, as currit dy chooilleeney nyn oikyn, t’ad biallagh.

61Myrgeddin yn tendreil, tra te brishey magh te aashagh dy akin, as er ’naght cheddin ta’n gheay sheidey ayns dy chooilley heer.

62As tra ta Jee cur sarey da ny bodjallyn dy gholl magh harrish y slane seihll, t’ad jannoo myr t’er ny hirrey orroo.

63As yn aile t’er ny choyrt veih heose dy chur mow croink as keylljyn, te jannoo myr t’er ny harey da: agh ad shid cha vel [ad] goll-roo shoh edyr ayns shilley ny pooar.

64Er-y-fa shen cha vel eh dy ve smooinit ny grait dy vel ad jeeghyn, fakin nagh vod ad edyr cooishyn y vriwnys, ny foays y yannoo da deiney.

65Toiggal er-y-fa shen nagh vel ad jeeghyn erbee, nagh gow-jee aggle roue.

66Son cha vod ad edyr mollaght ny bannaght y chur er reeaghyn:

67Chamoo oddys ad cowraghyn y hoilshaghey ’syn aer mastey ny hashoonee, ny soilshean myr y ghrian, ny soilshey ’choyrt myr yn eayst.

68Ta ny beiyn maaish ny share na adsyn: son foddee ad geddyn fo fastee, as cooney lhieu-hene.

69Cha vel eh eisht, er aght erbee, jeeaghyn dooinyn dy vel ad jeeghyn: shen-y-fa nagh gow-jee aggle roue.

70Son myr nagh vel buggane-ushag ayns garey dy chucumberyn freayll veg: shen myr ta ny jeeghyn maidjey oc, ta coodit harrish lesh argid as airh.

71As myrgeddin ny jeeghyn maidjey oc, ta coodit harrish lesh argid as airh, [t’ad] goll-rish drine gial ayns garey-mess, er ta dy chooilley ushag soie; as myrgeddin goll-rish corp marroo ta ceauit magh ’sy dorraghys.

72As ver shiu enney orroo nagh nee jeeghyn erbee ad liorish yn gorrym-jiarg sollys ta gaase loau orroo: as vees adsyn ad-hene mow fy yerrey, as bee ad scammylt ayns y cheer.

73Ny share er-y-fa shen ta’n dooinney cairal nagh vel echey jallooyn erbee: son bee eshyn foddey voish oltooan.

Yn Apocrypha (Broderick) 1979

© Yn Cheshaght Ghailckagh 1979, 2017

© Manx Gaelic Society 1979, 2017

More Info | Version Index