Search form

Judith 1

CAB. 1

1Ayns y nah vlein yeig jeh reill Nebuchodonosor, va reill ayns Nineve, yn ard-valley mooar; (ayns laghyn Arphaxad, ren reill harrish ny Medeyn ayns Ecbatane,

2As hrog ayns Ecbatane voallaghyn runt mygeayrt dy chlaghyn giarit three cubityn er lheead as shey cubityn er lhiurid, as va’n voalley jeant three feed cubityn jeih er yrjid, as yn lheead echey jeih cubityn as daeed:

3As hrog eh tooryn y chooid cheddin ec ny giattyn echey, keead cubit er yrjid, as va’n lheead echey sy vun three-feed cubit:

4As ren eh giattyn y chooid cheddin eer giattyn va troggit seose gys three-feed cubit as jeih er yrjid, as va’n lheead oc daeed cubit, son e heshaghtyn-caggee niartal dy gholl magh, as dy chur e choshee fo raad):

5Eer ayns ny laghyn shen ren ree Nebuchodonosor caggey yannoo rish ree Arphaxad ayns yn eaynagh vooar, ta shen yn eaynagh ayns slystyn Regau.

6As haink huggey ooilley adsyn va cummal ayns cheer-ny-gronk, as ooilley ny va baghey liorish Euphrates, as Tigres, as Hydaspes, as thalloo rea Arioch ree ny Elymeanee, as ymmodee ashoonyn jeh mec Chelod, ren ad-hene y haglym gys y chaggey.

7Eisht hug Nabuchodonosor ree ny Assyrianee fys hucsyn ooilley va baghey ayns Persia, as gys ooilley ny va baghey my-heear, as hucsyn va baghey ayns Cilicia, as Damascus, as Lebanus, as Antilibanus, as gys ooilley ny va baghey er ard ny marrey.

8As hucsyn mastey ny ashoonyn va jeh Carmel, as Galaad, as y Galilee byrjey, as strah vooar Esdrelon,

9As gys ooilley ny v’ayns Samaria, as ny ard-valjyn echey, as cheu-hoal jeh Jordan gys Jerusalem as Betane, as Chellus, as Kades, as awin Egypt, as Taphnes, as Ramessey, as ooilley thalloo Ghesem,

10Derrey t’ou cheet cheu elley jeh Tanis as Mamphis, as gys ooilley cummaltee jeh Egypt, derrey t’ou cheet gys ardjyn Ethiopia.

11Agh ren ooilley cummaltee ny cheerey beg y hoiaghey jeh sarey Nabuchodonosor ree ny Assyrianee, chamoo dy jagh ad marish gys y chaggey; son cha row ad ayns aggle roish: dy jarroo, v’eh myr un dooinney kiongoyrt roo, as hug ad e haghteryn er-sooyl voue fegooish rick, as ayns aght scammyltagh.

12Shen-y-fa va Nabuchodonosor feer jymmoosagh rish ooilley e heer, as ren eh loo liorish e stoyl-reeoil as e reeriaght, dy jinnagh eh son shickyrys cooilleeney ’ghoaill er ooilley ny ardjyn shen jeh Cilicia, as Damascus, as Syria, as dy marragh eh lesh y chliwe ooilley cummaltee cheer Voab, as cloan Ammon, as ooilley Judea, as ooilley ny v’ayns Egypt, derrey t’ou cheet gys oirryn y daa aarkey.

13Eisht hie eh ayns aght-caggee lesh e phooar noi ree Arphaxad ayns y chiaghtoo vlein yeig, as hooar eh barriaght ayns e chaggey: son hug eh bun-ry-skyn ooilley pooar Arphaxad, as ooilley e varkee, as ooilley e ainee,

14As haink eh dy ve ny hiarn jeh ooilley ny ard-valjyn echey, as haink eh gys Ecbatane, as ghow eh ny tooryn, as hug eh naardey ny straidyn echey, as hyndaa eh aalid y chooid cheddin gys nearey.

15Ghow eh myrgeddin Arphaxad ayns sleityn Regau, as woaill eh trooid eh lesh eshleiyghyn, as hug eh mow dy bollagh eh er y laa shen.

16Ny lurg shen hyndaa eh reesht gys Nineve, chammah eh-hene as ooilley e heshaghtyn jeh caghlaaghyn ashoon, earroo feer vooar dy gheiney-caggey, as ayns shen ghow eh e aash, as ren eh fassaghey, chammah eshyn as e heshaght-caggee, shey-feed laa.

Yn Apocrypha (Broderick) 1979

© Yn Cheshaght Ghailckagh 1979, 2017

© Manx Gaelic Society 1979, 2017

More Info | Version Index