Search form

Judith 14

CAB. 14

1Eisht dooyrt Judith roo, Clasht-ee rhym nish, my vraaraghyn, as gow-jee yn kione shoh, as crogh-jee eh er y boayl s’yrjey jeh ny voallaghyn eu.

2As cha leah as hig y moghrey rish, as y ghrian er jeet magh er yn ooir, gow-jee dagh unnane e wappinyn, as immee-jee, dy chooilley ghooinney loor magh ass yn ard-valley, as soie-jee captan harrish-doo, myr dy ragh shiu sheese ’sy vagher lesh cheu arrey ny Assyrianee; agh ny immee shiu sheese.

3Eisht gowee adsyn nyn eillaghyn, as hed as ayns nyn gamp, as troggee ad seose captanyn armee Assur, as nee ad roie gys cabbane Holofernes, agh cha vow ad eh: eisht tuittee aggle orroo, as nee ad chea roish yn eddin eu.

4Myr shen hed shiuish as ooilley ny ta cummal ayns ardjyn Israel er yn eiyrtys oc, as ad y stroie myr t’ad goll.

5Agh roish my jean shiu ny reddyn shoh, eie-jee hym’s er Achior yn Ammonite, dy vod eh fakin as enney ’choyrt ersyn hoie beg jeh thie Israel, as hug eshyn hooinyn, myr dy beagh eh dy ve currit gy baase.

6Eisht deie as er Achior magh ass thie Osias; as tra v’eh er jeet, as er akin kione Holofernes ayns laue dooinney sy chochruinnaght, huitt eh sheese er e eddin, as hie eh my-neealloo.

7Agh tra hooar ad eh currit lesh huggey-hene reesht, huitt eh ec cassyn Yudith, as ren eh ammys j’ee, as dooyrt eh, Bannit t’ou uss ayns ooilley cabbane Yuda, as ayns dy chooilley ashoon, tra nee ad clashtyn dt’ennym’s gowee ad yindys.

8Nish er-y-fa shen insh dou ooilley ny reddyn t’ou er n’yannoo ayns ny laghyn shoh. Eisht hoilshee Judith da mastey’n pobble ooilley ny ren ee, er-dyn laa hie ee magh derrey’n oor shen v’ee loayrt roo.

9As tra v’ee erreish loayrt dyllee yn pobble lesh ard-choraa, as ren ad sheean gerjoil ’syn ard-valley oc.

10As tra va Achior er akin ooilley ny va Jee Israel er n’yannoo, chreid eh dy mooar ayns Jee, as yiare eh feill e crackan-chymmylt, as v’eh er ny sniemmey gys thie Israel gys y laa jiu.

11As cha leah as va’n moghrey er jeet rish, crogh ad kione Holofernes er y voalley, as ghow dagh dooinney e wappinyn, as jimmee ad magh ayns sheshaghtyn gys glionteenyn y clieau.

12Agh tra honnick ny Assyrianee ad, hug ad fys gys nyn leeideilee, quoi haink gys nyn gaptanyn as ny briwnyn, as gys dy chooilley unnane jeh nyn reiltee.

13Myr shen haink ad gys cabbane Holofernes as dooyrt ad rish y fer va goaill kiarail jeh ooilley ny reddyn echey, Dooisht nish nyn jiarn: son ta ny kercheenyn dy daaney er jeet sheese noi ain dy chaggey, dy vod ad ’ve dy bollagh er ny’n stroie.

14Eisht hie Bagoas stiagh as chronk eh ec dorrys y chabbane; son heill eh dy row eh ny chadley marish Judith.

15Agh er-y-fa nagh dooar eh ansoor, doshil eh, as hie eh stiagh ’sy chamyr-lhiabbagh, as hooar eh eh ceauit er y laare marroo, as va e chione goit jeh.

16Shen-y-fa dyllee eh dy ard, lesh keayney, as osnaghey, as eam niartal, as raip eh e gharmadyn.

17Lurg shen hie eh stiagh ’sy chabbane raad va Judith goaill aaght: as tra nagh dooar eh ee, lheim eh magh gys y pobble, as deie eh,

18Ta ny kercheenyn shoh er ghellal dy traitooragh; ta un ven jeh ny Hebrewnee er hayrn scammylt er thie ree Nabuchodonosor: son cur-my-ner, ta Holofernes ny lhie er y thalloo fegooish e chione.

19Tra va captanyn armee ny Assyrianee er chlashtyn ny goan shoh, raip ad nyn gooatyn, as va nyn aignaghyn yindyssagh seaghnit, as va coe as feiyr feer vooar trooid magh yn champ.

Yn Apocrypha (Broderick) 1979

© Yn Cheshaght Ghailckagh 1979, 2017

© Manx Gaelic Society 1979, 2017

More Info | Version Index