Search form

Susanna 1

1Va baghey ayns Babylon dooinney enmysit Joacim:

2As ghow eh ben, va’n ennym eck Susanna, inneen Chelcias, ben feer waagh, as ’nane va goaill aggle roish y Chiarn.

3Va’n ayr as y voir eck myrgeddin crauee, as dynsee ad yn inneen oc cordail rish leigh Voses.

4Nish va Joacim dooinney mooar berchagh, as va prey aalin echey lhiantyn gys e hie: as huggeysyn ren ny Hewnyn taaghey; son dy row eh ny smoo ooasle na ooilley’n vooinjer elley.

5Yn vlein cheddin va jees jeh shanstyryn y pobble pointit dy ve briwnyn, nyn lheid as ren y Chiarn loayrt jeu, dy daink meechairys voish Babylon, as voish briwnyn y chenn traa, va jeeaghyn myr dy beagh ad reill y pobble.

6V’ad shoh cheet dy mennick gys thie Yoacim: as ooilley ny va cooishyn leigh erbee oc, haink ad huc.

7Nish tra jimmee yn pobble roue ass y raad ec y vunlaa, hie Susanna ayns garey e sheshey dy walkal.

8As honnick yn daa hanstyr ee goll ayn dy chooilley laa [as shooyl]; myr shen dy row yn yeearree oc jeant er-rouyl, huic.

9As ren ad nyn aigney hene y ghoalley, as hyndaa ad ersooyl nyn sooillyn, nagh jinnagh ad jeeaghyn gys niau, ny geill y choyrt da briwnysyn cairagh.

10As ga dy row ad ny-neesht er ny lhottey lesh y ghraih eck, foast cha by-loys da’n derrey yeh e heaghyn y hoilshaghey da’n jeh elley.

11Son va nearey orroo dy ghoaill-rish nyn yeearree, dy row ad miandagh er geddyn dy yannoo maree.

12Foast yeeagh ad magh dy jeidagh veih laa dy laa d’akin ee.

13As dooyrt yn derrey yeh rish y jeh elley, Lhig dooin nish goll thie: son te traa-mrastyragh.

14Myr shen tra v’ad ersooyl magh, scar ad veih my-cheilley, as chyndaa reesht haink ad gys yn un voayll; as lurg daue v’er vriaght eh my-cheilley yn oyr, ghow ad rish nyn yeearree: eisht phoint ad traa ny-neesht cooidjagh, tra oddagh ad geddyn ee ny lomarcan.

15As haink eh gy kione myr v’ad fieau son traa jesh, dy jagh ee stiagh myr ollagh ee marish daa ven aeg ynrican, as v’ee aignagh dy niee ee-hene ’sy gharey: son ve cheh.

16As cha row peccagh erbee ayns shen er-lhimmey jeh’n daa hanstyr, v’er n’ollaghey ad-hene, as ceau sooill urree.

17As dooyrt ee rish ny mraane aegey eck, Cur-jee lhieu hym ooill as sheeabyn, as jeigh-jee dorryssyn y gharey, dy voddym mee-hene y niee.

18As ren adsyn myr hir ee orroo [as] yeigh ad dorryssyn y gharey as hie ad-hene magh er dorryssyn dooint dy chur lhieu huic ny reddyn v’ee er ghra roo: agh cha vaik ad ny shanstyryn, son v’ad follit.

19Nish tra va ny mraane aegey ersooyl magh, dirree yn daa hanstyr seose, as roie ad huic, gra,

20Cur-my-ner, ta dorryssyn y gharey jeight, nagh lheear da dooinney erbee shin, as ta shinyn ayns graih rhyts; shen-y-fa cur dt’aigney lhien, as lhie marin.

21Mannagh jean oo, nee mainyn feanish ymmyrkey dt’oi, dy row dooinney aeg mayrt: as er-y-fa shen hug oo dty vraane aegey ersooyl void.

22Eisht dosnee Susanna, as dooyrt ee, Ta mee chionnt er dy chooilley heu: son my nee’ms yn red shoh, te baase dou: as mannagh jean-ym eh, cha voddym scapail ny laueyn euish.

23Te ny share er-my-hon dy huittym ayns ny laueyn eu, as gyn dy yannoo eh, na dy chur-rish peccah ayns shilley’n Chiarn.

24Er shen dyllee Susannah lesh ard-choraa: as dyllee yn daa hanstyr magh noi eck.

25Eisht roie fer jeu, as doshil eh dorrys y gharey.

26Myr shen tra cheayll sharvaantyn y thie yn yllagh ’sy gharey, ying ad stiagh er dorrys dooint, dy akin c’red va jeant ree.

27Agh tra va ny shanstyryn er hoilshaghey nyn gooish, va ny sharvaantyn fo niart nearey: son cha row rieau roie lheid y goo shen jeh Susanna.

28As haink eh gy kione laa-ny-vairagh, tra va’n pobble er haglym gys thie Yoacim e sheshey, dy daink ny shanstyryn myrgeddin lane dy spyrryd olkyssagh noi Susanna dy choyrt ee gy baase;

29As dooyrt ad kiongoyrt rish y pobble. Cur-jee fys son Susanna, inneen Cheleias, ben Yoacim; as myr shen hug ad fys.

30Myr shen haink ee marish e hayr as e moir, e cloan, as ooilley e kynney.

31Nish va Susanna ben feer vettey, as slane-aalin dy yeeaghyn urree.

32As hug ny drogh gheiney shoh sarey dy roostey’n eddin eck (son v’ee coodit) dy voddagh ad ve lhieent lesh yn aalid eck.

33Shen-y-fa ren e caarjyn, as ooilley ny va fakin ee, keayney.

34Eisht hass y daa hanstyr seose ayns mean y pobble, as lhie ad nyn laueyn er y chione eck.

35As ish keayney, yeeagh ee seose gys niau: son va e cree treishteil ayns y Chiarn.

36As dooyrt ny shanstyryn, Myr va shinyn shooyl ’sy gharey ny lomarcan, haink y ven shoh marish daa ven aeg, as jeigh dorryssyn y gharey, hug ee ny mraane aegey ersooyl.

37Eisht dooinney aeg v’ayns shen follit, haink [eh] huic as lhie eh maree.

38Eisht shinyn va nyn shassoo ayns corneil jeh’n gharey, fakin yn olk shoh, roie shin huc.

39As tra honnick shin ad cooidjagh, yn dooinney cha dod shin y chummal: son v’eh ny stroshey na shin, as doshil eh yn dorrys, as lheim eh magh.

40Agh er n’goaill y ven shoh, vrie shin quoi va’n dooinney aeg, agh cha jinnagh ee insh dooin: jeh ny reddyn shoh ta shinyn gymmyrkey feanish.

41Eisht chreid yn cochruinnaght ad, myr she adsyn va shanstyryn as briwnyn y pobble: myr shen ren ad ee y gheyrey gy baase.

42Eisht deie Susanna magh lesh ard-choraa, as dooyrt ee, O Yee dy bragh farraghtyn, ta toiggal ny folliaghtyn, as ayd ta fys er dy chooilley nhee ro-laue:

43Ta fys ayds dy vel ad er n’ymmyrkey feanish foalsey m’oi, as cur-my ner, shegin dooys baase y hurranse; ga nagh ren mee rieau lheid ny reddyn as ta ny deiney shoh dy myskidagh er lhiassaghey m’oi.

44As cheayll y Chiarn e coraa.

45Shen-y-fa tra v’ee er ny leeideil dy ve currit dy baase, hrog y Chiarn seose spyrryd crauee scollag aeg; va’n ennym echey Daniel:

46Quoi deie lesh coraa ard, Ta mish seyr voish fuill y ven shoh.

47Eisht hyndaa ooilley’n sleih ad hene huggey, as dooyrt ad, Cre ta dy ve toiggit liorish ny focklyn shoh t’ou er loayrt?

48Eisht, ny hassoo ’sy vean oc, dooyrt eh, Vel shiu lheid ny ommidanyn, shiuish vec Israel, dy vel shiu fegooish feyshtey ny toiggal jeh’n irriney, er gheyrey inneen jeh Israel?

49Chyndaa-jee reesht gys ynnyd y vriwnys: son t’ad er n’ymmyrkey feanish foalsey n’oi eck.

50Er-y-fa shen hyndaa ooilley’n pobble reesht dy tappee, as dooyrt ny shanstyryn rish, Tar, soie sheese ny mast’ ain, as insh dooin eh, fakin dy vel Jee er chur dhyt ooashley shanstyr.

51Eisht dooyrt Daniel roo, Cur-jee yn jees shoh gys y derrey heu, yn derrey yeh foddey voish y jeh elley, as neem’s ad y eyshtey.

52Myr shen tra v’ad er nyn scarrey yn derrey yeh veih’n yeh elley, deie eh er fer jeu, as dooyrt eh rish, O uss ta er n’aase shenn ayns drogh-yannoo, nish ta dty pheccaghyn t’ou hannah er n’yannoo er heet gys soilshey.

53Son t’ou er n’ockley magh briwnys foalsey, as er gheyrey yn ôney, as er n’eaysley yn kyndagh; son ooilley as dy vel yn Chiarn gra, Yn oney as ynrick cha jean oo y stroie.

54Nish eisht, my t’ou er vakin ee, insh dou, Fo cre’n billey honnick oo ad ny-neesht cooidjagh? Dreggyr eshyn, Fo billey-mastic.

55As dooyrt Daniel, Feer vie; t’ou dty vreagerey noi dty chione hene; son eer nish ta ainle Yee er gheddyn briwnys Yee dy dty ghiarey ayns jees.

56Er shen hug eh gys y derrey heu eh, as doardee eh yn fer elley dy v’er ny choyrt lesh, as dooyrt eh rish, O uss jeh sheel Chanaan, as cha nee jeh Juda, aalid t’er dty volley, as ta saynt er chamlaagey dty chree.

57Shoh myr ta shiu er ghellal rish inneenyn Israel as er n’agglaghey ad myr shen dy jagh ad ry-heshiaght meriu: agh inneen Yuda cha goghe [ee] jeh’n veechraueeaght eu.

58Nish er-y-fa shen insh dou, Fo cre’n billey ghow uss ad ny-neesht cooidjagh? Dansoor eh, Fo billey-hollin.

59Eisht dooyrt Daniel rish, Mie; t’ou uss neesht dy vreagerey noi dty chione hene: son ta ainle Yee farkiaght lesh y chliwe dy dty yiarey ayns jees, dy vod eh oo y stroie.

60Er shen dyllee yn slane chaglym lesh coraa ard, as ren ad Jee y voylley, ta sauail adsyn ta treishteil aynsyn.

61As dirree ad n’oi yn daa hanstyr (son ren Daniel magh ad dy ve feanishyn foalsey liorish nyn meeal hene).

62As cordail rish leigh Voses, ren ad roo ’naght myr chiare adsyn dy goanlyssagh dy yannoo rish nyn naboo: as hug ad dy baase ad. Myr shoh va’n uill gyn loght er ny hauail yn laa cheddin.

63Shen-y-fa ren Chelcias as e ven Jee y voylley son Susanna nyn inneen, marish Joacim e sheshey, as ooilley’n kynney, er-yn-oyr as nagh row neu-ynrickys er ny gheddyn ayn-jee.

64Veih’n laa shen magh va goo mooar ec Daniel ayns shilley’n pobble.

Yn Apocrypha (Broderick) 1979

© Yn Cheshaght Ghailckagh 1979, 2017

© Manx Gaelic Society 1979, 2017

More Info | Version Index