Search form

Tobit 4

CAB. 4

1Ayns y laa shen chooinee Tobit er yn argid v’eh er choyrt fo kiarail Ghabael ayns Rages dy Videa,

2As dooyrt eh rish hene, Ta mee er n’yeearree son baase; cre’n-fa nagh vel mee cur fys er my vac Tobias, dy voddym ginsh da mychione yn argid my no’ym baase?

3As tra v’eh er chur fys er, dooyrt eh, My vac, tra veem’s marroo, jean my oanluckey; as nagh soie beg jeh dty voir, agh cur arrym j’ee ooilley laghyn dty vea, as jean shen ny vees booisal j’ee, as nagh cur sneih urree.

4Cooinee, my vac, dy roie ee gaue ny-ghaa er-dty-hon, tra v’ou ayns e brein; as tra vees ee marroo, jean uss ee y oanluckey liorym ’syn un oaie.

5My vac, cur geill da’n Chiarn nyn Yee ooilley dty laghyn, as nagh lhig da dt’aigney ve soit er jannoo peccah, ny dy vrishey e annaghyn: jean dy jeeragh choud’s bio oo, as nagh eiyr da raaidyn neu-ynrick.

6Son my vees oo firrinagh ayns dty ghellal, nee dt’obbraghyn bishaghey as cheet dy mie lhiat, as dauesyn ooilley ta baghey dy cairal.

7Cur jeirk jeh dty chooid; as tra ver oo jeirk, nagh lhig da y hooill ve mooaraghey, chamoo chyndaa dt’eddin ersooyl voish boght erbee, as cha bee eddin Yee er ny hyndaa ersooyl voids.

8My ta lane ayd, cur jeirk dy-palchey: mannagh vel ayd agh red beg, nagh gow aggle dy choyrt cordail rish y veggan shen:

9Son t’ou chaglym seose berchys vie dhyt hene cour laa ny feme.

10Er-y-fa dy vel jeirk livrey veih baase, as lhiettal dy heet ayns dorraghys.

11Son ta jeirk ny ghioot mie dauesyn ooilley ta dy choyrt eh ayns shilley yn Er smoo ard.

12Bee er dty hwoaie jeh dy-chooilley streebagh, my vac, as erskyn ooilley gow ben jeh sluight dty ayraghyn, as nagh poos ben yoarree, nagh vel jeh tribe dt’ayrey: son ta shinyn cloan ny phadeyryn, Noe, Abraham, Isaac, as Jacob: cooinee, my vac, dy ren nyn ayraghyn veih’n eer toshiaght, mraane y phoosey jeh’n kynney oc hene, as v’ad bannit ayns nyn gloan, as gowee yn sluight oc yn thalloo ayns eiraght.

13Nish er-y-fa-shen, my vac, cur uss graih da dty vraaraghyn, as ayns dty chree nagh jean beg y hoiagh jeh dty vraaraghyn, mec as inneenyn dty phobble, ayns dyn ben y ghoaill jeu: son ayns moyrn ta toyrt-mow as lane seaghyn, as ayns rouanys ta genney: son she rouanys moir y ghortey.

14Nagh freill e aill voish dooinney erbee t’er n’obbragh dhyt, agh eeck da ass-laue eh: son my t’ou shirveish Jee, nee eshyn er yn aght cheddin uss y eeck reesht: bee tastagh, my vac, ayns dy-chooilley nhee t’ou dy yannoo, as bee creeney ayns ooilley dty immeeaght.

15Nagh jean rish fer erbee lheid y red as ta dwoaiagh dhyt hene: nagh iu feeyn dy yannoo er-meshtey jee, chamoo lhig da meshtyllys goll mayrt ayns dty yurnah.

16Cur jeh dt’arran da ny accryssee, as jeh dty gharmadyn dauesyn ta rooisht; as cordail rish myr ta’n fort ayd cur jeirk; as nagh lhig da dty hooill ve mooaraghey, tra t’ou coyrt jeirk.

17Deayrt magh dt’arran er oanluckey yn ynrick, agh nagh cur veg da drogh-yantagh.

18Shir coyrle jeusyn ta creeney, as nagh soie beg jeh coyrle erbee ta vondeishagh.

19Bannee yn Chiarn dty Yee dy kinjagh, as yeearree jehsyn dy vod dty raaidyn ve ynsit dhyt, as ooilley dty gholl as dty chooishyn heet lhiat: son cha vel coyrle ec dy-chooilley ashoon; agh ta’n Chiarn eh-hene coyrt dy chooilley nhee mie, as t’eh ginjillagh quoi saillish, myr saillish; nish er-y-fa shen, my vac, cooinee er my haraghyn, chamoo lhig daue ve currit ass dty aigney.

20As nish ta mee ginsh shoh dhyt dy dug mish talentyn fo kiarail Gabael mac Ghabrias ec Rages ayns Media.

21As nagh gow aggle, my vac, dy vel shin jeant boght: son ta lane berchys ayd, my t’ou ayns aggle Yee as shaghney dagh olk, as jannoo shen ta booisal ayns e hilley.

Yn Apocrypha (Broderick) 1979

© Yn Cheshaght Ghailckagh 1979, 2017

© Manx Gaelic Society 1979, 2017

More Info | Version Index