Search form

Hechos 14

Pablo jare Bernabé Iconio pe

1Jare Iconio pe Pablo jare Bernabé uique pãve judío reta itupao pe, jare imiari reta joco pe ñugüɨnoi vae reta pe. Jáeramo jeta judío reta jare judío mbae vae reta upurugüɨrovia. 2Ẽrei judío upurugüɨrovia mbae vae reta omboemboe judío mbae vae reta, jare umɨtarẽɨca chupe reta upurugüɨrovia vae reta. 3Jáeramo Pablo jare Bernabé upɨta joco pe ɨma pegua, jare imiari ĩru vae reta pe uquɨye mbae reve yandeYa re. Jare yandeYa uechaca añete co iñee mbɨacavi regua mɨacañɨ Pablo jare Bernabé uyapo vae reta rupi. 4Ẽrei tenta guasu pegua reta uyembɨyao uyugüi. Amocue uñemɨĩru judío reta ndive, jare amocue uñemɨĩru Jesús jemimondo reta ndive. 5Jare judío reta jare judío mbae vae reta juvicha reta ndive uipota upurupeña Jesús jemimondo reta re, uyapo vaerã tẽi icavi mbae vae chupe reta jare uyapi vaerã tẽi ita pe. 6Ẽrei Pablo jare Bernabé cua uicuaa yave, osi yugüɨraa tenta guasu reta Listra jare Derbe pe jare cua mocui tenta guasu iyɨpɨ rupi. Cua tenta guasu reta co ɨvɨ Licaonia pegua. 7Jare joco pe vi jae reta umɨmbeu ñee icavi vae.

Listra pegua reta uyapi Pablo ita pe

8Jare Listra pe uguapɨ oĩ penti cuimbae ipuere mbae uguata vae. Ichɨ jɨe güi oa güive ipuere'ã etei uguata. 9Cua cuimbae uyandu Pablo imiari oĩ. Jare Pablo umae ngatu jese, jare uecha güɨnoi mburugüɨrovia ucuera vaerã. 10Jayave Pablo iñeeãta reve jei chupe:

—Epũa iyemboɨ.

Jare jae upũa voi uyemboɨ jare umbɨpɨ uguata. 11Jayave yatɨ vae reta uecha yave Pablo uyapo vae, jei reta Licaonia pegua reta iñee pe iñeeãta reve:

—Tumpa cuimbae reta rami vae reta ugüeyɨ yandeve.

12Jare jae reta umbɨjee Bernabé Júpiter, jare umbɨjee Pablo Mercurio. Echa'ã Pablo icatu imiari vaerã. 13Jare jocua tumpa-raanga Júpiter jee vae itupao oĩ tenta guasu jovai. Jare Júpiter isacerdote güeru güeye reta jare mbaepotɨ reta tenta guasu jonque pe, jare jae jare yatɨ vae reta uipota tẽi uyuca güeye reta umbɨadora vaerã Pablo jare Bernabé. 14Ẽrei Jesús jemimondo reta cua uicuaa yave, omondoro reta jemimondei, jare osi yatɨ vae reta ipɨte pe, jare iñeeãta reve jei chupe reta:

15—Cuimbae reta, ¿maera pa piyapo cua? Ore perapicha retaño co. Jare numɨmbeu peve piyerova vaerã cua icavi mbae vae piyapo vae güi Tumpa icove vae cotɨ. Echa'ã jae uyapo ara, ɨvɨ, ɨ guasu jare opaete mbaembae ime ñugüɨnoi pɨpe vae reta —jei reta—. 16Tumpa umaeño aracae pegua reta re uyapo vaerã jae reta uipota vae. 17Ẽrei jae jecuaeño uyecuaa chupe reta mbaembae icavi vae jae uyapo vae rupi. Echa'ã jae ombou yandeve ama jare umbɨcuacuaa cavi temitɨ reta yanderembiurã ime vaerã. Jare jucuarãi uyapo, yayerovia vaerã —jei reta.

18Cua jei reta yave, añapea umbɨavai tenta guasu pegua reta agüɨye vaerã uyuca güeye reta umbɨadora vaerã.

19Jayave amocue judío reta yugüeru Antioquía jare Iconio güi. Jae reta omboemboe tenta guasu pegua reta uyapi vaerã Pablo ita pe. Jare uyapi ma yave, umbɨtɨrɨrɨ güɨraa tenta guasu güi ñana cotɨ. Umano echa chupe reta. 20Ẽrei upurugüɨrovia vae reta yugüeru uyembatɨ yave Pablo iyɨpɨ rupi, Pablo upũa oo ye tenta guasu pe. Jayave pɨareve pe oo Bernabé ndive Derbe cotɨ.

21Jare umɨmbeu reta ñee icavi vae Derbe pe, jare jeta Derbe pegua reta güɨrovia Jesús re. Jayave Pablo jare Bernabé yugüeru ye Listra, Iconio jare Antioquía pe. 22Jare cua tenta guasu reta pe jae reta umɨatangãtu upurugüɨrovia vae reta, jare umbɨaracuaa jecuaeño güɨnoi vaerã mburugüɨrovia Tumpa cotɨ. Jare jei vi chupe reta:

—Jetañotai co yaiporara yaique vaerã Tumpa iporoyocuia pe.

23Jare upurugüɨrovia vae reta uyembatɨmbatɨ vae pe Pablo jare Bernabé uiparavo upurugüɨrovia vae reta itenondegua retarã. Jare uyerure reta uyecuacu reve tembíu güi. Uyerure yandeYa pe jae uyandareco vaerã cua itenondegua reta re. Echa'ã güɨrovia reta ma yandeYa re.

Yugüɨraa ye Antioquía Siria pegua pe

24Jayave Pablo jare Bernabé uasa Pisidia rupi, jare yugüɨraa uvãe Panfilia pe. 25Jayave umɨmbeu ma yave Tumpa iñee Perge pe, yugüɨraa tenta guasu Atalia pe. 26Jare joco güi uasa ɨ guasu rupi Antioquía cotɨ. Echa'ã upurugüɨrovia vae reta Antioquía pegua tenonde yave uyerure Tumpa pe ipɨacavi oĩ vaerã jae reta ndive cua mbaravɨquɨ opa ma uyapo vae re. 27Jare yugüɨraa uvãe yave, Pablo jare Bernabé uyembatɨ upurugüɨrovia vae reta ndive, jare umɨmbeu chupe reta opaete Tumpa uyapo chupe reta vae, jare quirãi Tumpa umaeño judío mbae vae reta re upurugüɨrovia vaerã. 28Jare upɨta reta joco pe ɨma pegua upurugüɨrovia vae reta ndive.

Nuevo Testamento Guaraní Pe

© 2012, Ethnos360 (New Tribes Mission). All rights reserved. More Info | Version Index