Search form

Hechos 15

Jerusalén pe uyeyapo vae

1Jare yugüeru Judea güi amocue cuimbae reta, jare jei upurugüɨrovia vae reta pe:

—Piñemɨcircuncidaca'ã yave Moisés iporoyocui pe jei rami, ndarau pepuere piyembɨasaca.

2Jare Pablo jare Bernabé jeta uyeaca jae reta ndive cua re. Jayave upurugüɨrovia vae reta uiparavo Pablo jare Bernabé jare ĩru vae reta jae reta ipɨte güi, yugüɨraa vaerã Jerusalén pe uyemɨngueta cua re Jesús jemimondo reta jare upurugüɨrovia vae reta itenondegua reta ndive.

3Jayave ĩru upurugüɨrovia vae reta omondo ma yave, jae reta uasa Fenicia jare Samaria rupi jare umɨmbeu joco pegua reta quirãi judío mbae vae reta uyerova Tumpa cotɨ. Jare umbɨyerovia ete upurugüɨrovia vae reta.

4Jare yugüɨraa uvãe yave Jerusalén pe, Jesús jemimondo reta jare opaete upurugüɨrovia vae reta itenondegua reta ndive umbɨresive cavi reta. Jare Pablo jare Bernabé umɨmbeu chupe reta opaete Tumpa uyapo chupe reta vae. 5Ẽrei amocue fariseo pegua upurugüɨrovia vae reta upũa jare jei:

—Icavi co ñamɨcircuncidaca vaerã, jare yayocui uyapo vaerã Moisés iporoyocui.

6Jayave Jesús jemimondo reta jare upurugüɨrovia vae reta itenondegua reta uyembatɨ, uyemɨngueta vaerã cua re. 7Jare uyeaca ma uyupii yave, Pedro upũa jare jei chupe reta:

—Cherɨvɨ reta, picuaa catu co quirãi caramboe yave Tumpa cheparavo amɨmbeu vaerã judío mbae vae reta pe ñee icavi vae, jae reta güɨrovia vaerã. 8Tumpa uicuaa opaete vae ipɨa pe oĩ vae, jare jae uechaca jae reta güɨrovia co. Echa'ã umee chupe reta Espíritu Santo, yandeve umee rami —jei Pedro—. 9Jare Tumpa umbɨyuavɨ'ã etei yandegüi. Echa'ã oyoe ma ipɨa, jae reta güɨrovia yave —jei—. 10Jayave ¿maera pa pipota pembɨavai Tumpa? Echa'ã mboroyocui penti tɨvɨta rami. Pe reta pipota pembɨvɨta jocua upurugüɨrovia vae reta. Ẽrei yandetenondegua reta jare yande vi yandepuere'ã yavoɨ —jei—. 11Yande yarovia yayembɨasaca ma co yandeYa Jesús ipɨacavi re, jae reta rami —jei.

12Jayave opaete yatɨ vae reta iquĩiño, jare uyapɨsaca Bernabé jare Pablo jei vae re. Jae reta umɨmbeu chupe reta opaete mɨacañɨ reta Tumpa uyapo jae reta rupi judío mbae vae reta ipɨte pe vae. 13Jare jae reta opa imiari yave, Jacobo jei:

—Cherɨvɨ reta, piyapɨsaca cheré. 14Simón umɨmbeu ma yandeve quirãi Tumpa jaeramo etei uparavɨquɨ judío mbae vae reta ipɨte pe, uiparavo vaerã chugüi reta amocue jae jee umbɨadora vaerã —jei—. 15Cua re co jei vi Tumpa iñee aracae umɨmbeu vae reta. Uyecuatía oĩ cuarãi:

16‘Cua jaɨcue rupi ayu yeta,

jare ayapo yeta David jenta opa usururu vae’ —jei yandeYa—.

‘Amupũa yeta usururucue, jare ambɨpɨauta,

17opaete ĩru ɨvɨ pegua reta chereca vaerã,

jare opaete judío mbae vae reta.

Che co jae reta iYa.

18Che aicuaaca cua aracae güive’ —jei yandeYa.

Jucuarãi uyecuatía oĩ —jei chupe reta—. 19Jáeramo che jae agüɨye yamambeco jocua judío mbae vae uyerova Tumpa cotɨ vae reta. 20Ẽrei yaicuatía chupe reta agüɨye vaerã jou soo tumpa-raanga pe uñemee vae, jare maemɨmba uyeyuvɨ vae isoo, jare soo jugüɨ reve, jare agüɨye vaerã uyapo aguasa —jei Jacobo—. 21Echa'ã aracae güive yugüɨreco tenta guasu guasu pe Moisés iporoyocui umɨmbeu vae reta. Opa mbutuu ara jae reta umɨngueta Moisés iporoyocui itupao reta pe —jei.

22Jayave Jesús jemimondo reta jare opaete upurugüɨrovia vae reta itenondegua reta ndive jei icavi co uyeparavo vaerã amocue cuimbae reta jae reta ipɨte güi, omondo vaerã Antioquía pe Pablo jare Bernabé ndive. Jayave uiparavo Judas Barsabás jare Silas. Jae reta co upurugüɨrovia vae reta itenondegua reta. 23Jare jae reta güɨraa tupapire. Cua tupapire pe jei cuarãi: “Ore co jae Jesús jemimondo reta jare opaete upurugüɨrovia vae reta itenondegua reta ndive. Nomondo numbɨsaluda opaete judío mbae vae upurugüɨrovia vae Antioquía, Siria jare Cilicia pegua reta. 24Jerãcua oreve quirãi amocue orepɨte güi yugüɨraa pemambeco. Jucuarãi uyapo reta, yepe tẽi ore ndoyocui'ã. Jáeramo pe reta picuaa'ã mbae piyapo vaerã. Echa'ã jei reta piñemɨcircuncidaca vaerã jare piyapo vaerã mboroyocui pe uyecuatía oĩ vae. 25Nduyemɨngueta ma cua re, jare ore opaete ndoe icavi co uyeparavo vaerã amocue orepɨte güi, nomondo vaerã pecotɨ Bernabé jare Pablo ndive. Nduau co Bernabé jare Pablo. 26Jae reta iquɨrẽɨ umee jecove yandeYa Jesucristo pe uyeyocui vaerã. 27Jáeramo nomondo pepɨ Judas jare Silas. Jae reta iñee pe etei umɨmbeuta vi peve cua. 28Ore ndarau pumbɨavai. Cua mbovɨño numɨmbeuta peve. Cua icavi Espíritu Santo pe jare oreve vi. 29Agüɨye peu soo tumpa-raanga pe uñemee vae, jare maemɨmba uyeyuvɨ vae isoo, jare soo jugüɨ reve. Jare agüɨye piyapo aguasa. Cua ore ndoe peve vae piyapo yave, icavita pico. Tumpa ndiveño.” Jucuarãi uyecuatía oĩ tupapire pe.

30Jayave uyemondoca vae reta yugüɨraa uvãe Antioquía pe. Jare umbatɨ yave upurugüɨrovia vae reta, umee chupe reta tupapire. 31Jare opa umɨngueta yave, opareve uyerovia cua ñee umbɨpɨacatu vae re. 32Jare Judas jare Silas Tumpa iñee umɨmbeu vae reta co, jare jeta uyemɨngueta upurugüɨrovia vae reta pe, umbɨpɨacatu jare umɨmɨrãta vaerã. 33Jare ɨma ma joco pe ñugüɨnoi yave, upurugüɨrovia vae reta omondo cavi ye ombou vae reta cotɨ. 34Ẽrei icavi echa Silas pe upɨta vaerã joco pe. 35Jare Pablo jare Bernabé upɨta Antioquía pe oporomboe Tumpa iñee re, jare umɨmbeu ñee icavi vae jeta ĩru vae reta ndive.

Pablo ueya Bernabé, jare oo ye umɨmbeu ñee icavi vae

36Mbovɨ ara rupi Pablo jei Bernabé pe:

—Yaa ye yapou upurugüɨrovia vae reta pe opaete tenta guasu yamɨmbeu ma yandeYa iñee vae reta rupi, yaecha vaerã quirãi ra ñugüɨnoi.

37Jare Bernabé uipota tẽi güɨraa jae reta jupíe Juan Marcos. 38Ẽrei Pablo jei icavi'ã güɨraa vaerã jae reta jupíe. Echa'ã Juan Marcos ou ye Panfilia güi chugüi reta, jare oo'ã jae reta jupíe Tumpa iparavɨquɨ uyapo vaerã. 39Jare uyeaca reta uyupii cua re. Jáeramo uyembɨyao reta uyugüi. Marcos oo Bernabé jupíe, jare jae reta uasa ɨ guasu rupi Chipre pe. 40Ẽrei Pablo uiparavo Silas iguataĩrurã, jare upurugüɨrovia vae reta uyerure yandeYa pe ipɨacavi oĩ vaerã jae reta ndive. Jayave jae reta yugüɨraa. 41Jare uasa reta ɨvɨ Siria jare Cilicia rupi umɨatangãtu reve upurugüɨrovia vae reta uyembatɨmbatɨ vae rupi.

Nuevo Testamento Guaraní Pe

© 2012, Ethnos360 (New Tribes Mission). All rights reserved. More Info | Version Index