Search form

Hechos 16

Timoteo oo Pablo jare Silas jupíe

1Jayave yugüɨraa uvãe Derbe pe, jare joco güi yugüɨraa Listra pe. Jare joco pe ico penti upurugüɨrovia vae Timoteo jee vae. Ichɨ co jae penti judía upurugüɨrovia vae, jare tu co jae penti griego. 2Upurugüɨrovia vae Listra jare Iconio pe ñugüɨnoi vae reta uyemɨngueta cavi Timoteo re. 3Pablo uipota güɨraa Timoteo jae reta jupíe. Jáeramo umɨcircuncidaca, jocoropi judío ñugüɨnoi vae reta jeco pegua. Echa'ã opaete vae uicuaa jae tu griego co. 4Jare yugüɨraa rambueve tenta guasu reta rupi, umɨmbeu upurugüɨrovia vae reta pe Jesús jemimondo reta jare upurugüɨrovia vae reta itenondegua Jerusalén pe ñugüɨnoi vae reta uicuatía chupe reta vae, jae reta uyapo vaerã. 5Jayave upurugüɨrovia vae reta uyembatɨmbatɨ vae rupi uñemɨatangãtu Tumpa cotɨ, jare opa ara rupi ĩru vae reta güɨrovia Jesús re jare uñemɨĩru jae reta ndive.

Cuimbae Macedonia pegua

6Jare Pablo jare jae ndive ñugüɨnoi vae reta uasa ɨvɨ Frigia jare Galacia rupi. Jare Espíritu Santo oyopia reta, agüɨye vaerã umɨmbeu Tumpa iñee Asia pe. 7Jare ɨvɨ Misia pe yugüɨraa uvãe yave, uipota tẽi yugüɨraa ɨvɨ Bitinia pe. Ẽrei Espíritu Santo umaeño'ã yugüɨraa vaerã. 8Jayave uasa reta coiño Misia güi, jare yugüɨraa uvãe tenta guasu Troas pe. 9Jare pɨ̃tu yave Pablo uecha ique pe penti cuimbae ɨvɨ Macedonia pegua uyemboɨ oĩ joco pe. Jare cuimbae uyerure Pablo pe:

—Ecua Macedonia pe oremborɨ.

10Jare cua uecha ma yave, jupivoiño nduipota ndoo Macedonia cotɨ. Echa'ã nduicuaa ma Tumpa orereni numɨmbeu vaerã Macedonia pegua reta pe ñee icavi vae.

Peresorɨru pe Filipos pe

11Jayave ndoo nduasa sɨmi ɨ guasu rupi Troas güi ɨvɨ Samotracia pe. Jayave pɨareve pe ndoo nuvãe tenta guasu Neápolis pe. 12Jayave joco güi ndoo tenta guasu Filipos pe. Cua co tenta guasu tenondegua ɨvɨ Macedonia pegua, jare cua pe yugüeru yugüɨreco vaerã Roma pegua reta. Cua tenta guasu pe ndupɨta mbovɨ ara. 13Jare mbutuu ara pe ndoo tenta guasu jonque rupi ɨãca jembeɨ pe. Joco pe oĩ penti yerurerenda. Jare joco pe nduguapɨ ma yave, oremiari cuña joco pe yatɨ vae reta pe. 14Jare penti cuña Lidia jee vae tenta guasu Tiatira pegua uyapɨsaca oĩ. Cua cuña umbɨadora Tumpa. Jae co temimonde pɨ̃ta vae umee vae. Jare yandeYa uparavɨquɨ ipɨa pe, jae uyapɨsaca cavi vaerã Pablo jei vae re. 15Jare jae jare jentarã reta uyembɨbautizaca ma yave, jae jei oreve:

—Perovia yave che arovia cavi yandeYa re, peyu pepɨta cherenta pe.

Jare oremɨñera ndupɨta vaerã joco pe.

16Jare ndoo yave yerurearenda pe, orerovãiti penti cuñatai aña oya jese vae. Cua cuñatai iya reta umɨngana jeta corepoti jese. Echa'ã cuñatai umɨmbeu ĩru vae reta pe aña imbaepuere rupi mbae uyeyapota vae. 17Cua cuñatai oo oreraɨcue, jare iñeeãta reve jei:

—Cua cuimbae reta Tumpa ɨvate pegua jembiocui reta co. Jae reta umɨmbeu yandeve quirãi yandepuere yayembɨasaca —jei.

18Jare jeta ara jucuarãi uyapo cuñatai. Jayave cua umambeco Pablo, jare jae uyerova jei aña pe:

—Jesucristo jee re ndoyocui: ¡Esɨrɨ chugüi!

Jare jupivoiño aña usɨrɨ chugüi.

19Jare cuñatai iya reta uicuaa yave umɨnganata'ã ma co jese, uipɨsɨ reta Pablo jare Silas, jare güɨraa reta plaza pe mburuvicha reta pe. 20Jare mburuvicha reta pe güɨraa ma yave, jei reta:

—Cua cuimbae reta judío reta co, jare umambeco ete ñanerenta guasu pegua reta. 21Jupi'ã yambɨresive vaerã ani yayapo vaerã cua moromboe umɨmbeu yandeve vae. Echa'ã yande Roma pegua reta co —jei reta mburuvicha reta pe.

22Jayave yatɨ vae reta penti rami uepeña reta. Jare mburuvicha reta omondoro Pablo jare Silas jemimonde reta, jare uinupaca ɨvɨra pe. 23Jare jeta ma uinupaca reta yave, umɨingueca reta peresorɨru pe. Jare oyocui reta peresorɨru iyandarecoa uãro cavi vaerã, agüɨye vaerã osi. 24Cua uyandu yave, peresorɨru iyandarecoa umɨingue reta peresorɨru japɨpe cotɨ ete oĩ vae pe, jare oñono ipɨ ɨvɨracua pe.

25Ẽrei pɨare mbɨte ma yave Pablo jare Silas uyerure Tumpa pe, jare ucanta ñugüɨnoi umbɨadora Tumpa. Jare ĩru pereso reta uyapɨsaca ñugüɨnoi jese reta. 26Jare aramoiño tanta ucãta ɨvɨ, jare uñemɨcãta peresorɨru iguapɨca. Jare jupivoiño uyepea opaete onque reta, jare uyera opaete cadena pereso reta uñeapɨ̃ti pɨpe vae reta. 27Jayave peresorɨru iyandarecoa usareco, jare uecha uyepea ñugüɨnoi peresorɨru jonque reta. Jayave uequi iquɨsepucu jɨru güi, uyeyuca vaerã. Echa'ã jae jei tẽi pereso reta opa ma co osi. 28Ẽrei Pablo iñeeãta reve jei:

—Agüɨye iyeyuca. Echa'ã opareveño noĩ cua pe —jei.

29Jayave peresorɨru iyandarecoa ueni quía güeru vaerã chupe tembipe. Jayave osi peresorɨru japɨpe pe, jare uyeatɨca Pablo jare Silas jovai. Urɨrɨ oĩ uquɨye ramo. 30Jayave güɨnoẽ reta oca pe jare jei chupe reta:

—Carai reta, ¿mbae pa ayapota ayembɨasaca vaerã?

31Jayave jae reta jei chupe:

—Erovia yandeYa Jesucristo re, jare ndiyembɨasacata co, jare nerenta pegua reta vi.

32Jayave jae reta umɨmbeu Tumpa iñee chupe jare opaete jenta pegua reta pe. 33Jare jocua ora voi peresorɨru iyandarecoa güɨraa Pablo jare Silas oyoe ipere. Jayave jae jare opaete jenta pegua reta uyembɨbautizaca. 34Jayave peresorɨru iyandarecoa güɨraa jenta pe umɨngaru Pablo jare Silas. Jare jae jare opaete jenta pegua reta uyerovia ete. Echa'ã güɨrovia reta ma Tumpa re.

35Jare cõe ma yave, mburuvicha reta ombou amocue sundaro reta jei vaerã:

—Iyora jocua cuimbae reta.

36Jare peresorɨru iyandarecoa umɨmbeu cua ñee Pablo pe. Jei chupe:

—Mburuvicha reta ombou cheocui poyora vaerã. Jáeramo añave pepuere peẽ jare peo cavi.

37Ẽrei Pablo jei sundaro reta pe:

—Mburuvicha reta orenupaca opaete vae jovaque orereco mbae reve, jare oremɨingueca peresorɨru pe, yepe tẽi ore co jae romano reta. Jare añave uipota oreyoraca vɨari. Ndarau uyapo jucuarãi. Tuyugüeru jae reta etei oreyora vaerã —jei.

38Jayave sundaro reta yugüɨraa umɨmbeu cua ñee mburuvicha reta pe. Jayave mburuvicha reta uquɨye, uicuaa yave jae reta romano reta co. 39Jayave yugüeru peresorɨru pe ueca vaerã ñee cavi Pablo jare Silas pe. Jayave güɨnoẽ oca pe, jare umɨñera yugüɨraa vaerã tenta guasu güi. 40Jayave Pablo jare Silas yugüɨraa peresorɨru güi Lidia jenta pe. Jare uecha upurugüɨrovia vae reta, jare umbɨaracuaa. Jayave yugüɨraa joco güi.

Nuevo Testamento Guaraní Pe

© 2012, Ethnos360 (New Tribes Mission). All rights reserved. More Info | Version Index