Search form

Hechos 26

Pablo imiari Agripa pe

1Jayave Agripa jei Pablo pe: —Ndepuere nemiari ndiyee.

Jayave Pablo umupũa ipo, jare cuarãi imiari iyee:

2—Mburuvicha guasu Agripa, ayerovia quirãi añave chemiarita chiyee nderovai opaete judío reta chembɨjeco vae re. 3Echa'ã nde ndicuaa catu opaete judío reta iyemboe jare iyeaca. Jáeramo numɨñera ndiyapɨsaca vaerã cheré ndepɨaquɨrẽɨ reve —jei—.

Quirãi Pablo uyapo ndei güɨrovia Jesús re mbove

4Chetaɨrusu güive aico cherentarã reta ndive Jerusalén pe, jare judío reta uicuaa catu quirãi aico. 5Jae reta uicuaa catu vi quirãi iyɨpɨ güive che aico moromboe fariseo pegua re. Cua moromboe pegua reta uipota yayapo cavi ete vaerã iporomboe jei vae. Jae reta ipuere chemɨmbeu ndeve, uipota yave —jei—. 6Jare añave che arovia Tumpa uyapota co yandetenondegua reta pe jei chupe vae. Jáeramo judío reta uñeapo cheré —jei Pablo—. 7Jare jocua doce yandetenondegua reta iñemoñaa reta vi güɨrovia Tumpa uyapota co jei chupe vae. Jáeramo uyeyocui reta Tumpa pe iquɨrẽɨ reve ara rupi jare pɨ̃tu rupi. Mburuvicha guasu Agripa, cua che arovia ramo, judío reta chembɨjeco —jei—. 8¿Maera pa perovia'ã Tumpa ipuere umbɨjecove ye umanocue vae reta? —jei chupe reta—.

Pablo uyapo icavi mbae vae upurugüɨrovia vae reta pe

9Che chepɨa pe ayemɨngueta tẽi icavi co ayapo vaerã jeta icavi mbae vae Jesús Nazaret pegua re güɨrovia vae reta cotɨ. 10Jare jucuarãi ayapo Jerusalén pe. Sacerdote reta itenondegua reta mbaepuere umee cheve yave, añono peresorɨru pe jeta upurugüɨrovia vae reta. Jare ndei uyeyucaca mbove, che jae vi umanota co reta —jei—. 11Jare jeta ainupaca opaete judío reta itupao reta rupi, jare aipota jae reta jei vaerã icavi mbae vae Jesús cotɨ. Jare chepochɨ ete ma chupe reta ramo, ayapo icavi mbae vae chupe reta tenta guasu ambɨe vae reta rupi —jei—.

Pablo jei quirãi güɨrovia Jesús re

(Hch 9.1-19; 22.6-16)

12Cua ayapo aico rambueve, sacerdote reta itenondegua reta umee cheve mbaepuere chemondo Damasco cotɨ. 13Jare guarasɨ ara mbɨte ma oĩ yave tape rupi aa rambueve, mburuvicha guasu, aecha penti tembipe ara güi jembipe ete guarasɨ güi vae. Jembipe cheré jare cherupíe yugüɨraa vae reta re —jei—. 14Jare opareve ndoa ɨvɨ re, jare che ayandu penti ñee hebreo iñee pe jei cheve: ‘Saulo, Saulo, ¿maera pa ndiyapo icavi mbae vae cheve? Nde co jae penti güeye ɨvɨra jacuarovi vae re upatara vae rami. Jáeramo ndiporara neĩ’ —jei cheve, jei—. 15Jayave che apɨrandu: ‘¿Quía pa co nde, cheYa?’ Jare yandeYa jei: ‘Che co jae Jesús. Nde ndiyapo icavi mbae vae cheve. 16Ẽrei epũa iyemboɨ. Che aipota ndiyeyocui vaerã cheve, jare nemɨmbeu vaerã aicuaaca ndeve jare aicuaacata ndeve vae. Echa'ã cua jeco pegua ayecuaa ndeve’ —jei, jei Pablo—. 17‘Jare che nduepɨta nerentaɨgua reta güi jare judío mbae vae reta güi. Echa'ã nomondota icotɨ, 18nemɨmae reta vaerã, jare uyerova reta vaerã pɨ̃tumimbi güi tembipe cotɨ, jare Satanás güi Tumpa cotɨ. Cua uyapo reta yave, Tumpa umbɨasata chupe reta imbaeyoa reta cheré güɨrovia ramo, jare umeeta chupe reta imbaerã ĩru uñeñono tee Tumpa peguarã vae reta ndive’ —jei, jei—.

Pablo uyapo Jesús oyocui vae

19Jáeramo, mburuvicha guasu Agripa, cheatẽɨ'ã ayapo vaerã Tumpa uicuaaca cheve ayapo vaerã vae. 20Echa'ã tenonde amɨmbeu Damasco pegua reta pe. Jayave amɨmbeu vi Jerusalén pegua reta pe, opaete Judea pegua reta pe jare judío mbae vae reta pe. Amɨmbeu chupe reta ueya vaerã iyemɨngueta icavi mbae vae ipɨa pe oĩ vae, jare uyerova vaerã Tumpa cotɨ. Amɨmbeu vi chupe reta uyapo vaerã icavi vae, ĩru vae reta uicuaa vaerã ueya ma co iyemɨngueta icavi mbae vae ipɨa pe oĩ vae —jei—. 21Cua jeco pegua, amocue judío reta chepɨsɨ Tumpa jo pe, jare uipota tẽi cheyuca. 22Ẽrei Tumpa chemborɨ ramo, imeño aico cua ara. Moisés jare ĩru Tumpa iñee aracae umɨmbeu vae reta jei uyeyapota vae re. Jocuaño che vi amɨmbeu sambiaɨ reta jare ucuacuaa vae reta pe —jei—. 23Echa'ã jae reta jei Cristo uiporarañotai co, jare jae tenonde icove yeta co ou umanocue vae reta ipɨte güi, uechaca vaerã tembipe judío reta jare judío mbae vae reta pe —jei Pablo chupe reta.

Pablo jei tẽi Agripa pe upurugüɨrovia vaerã

24Jare Pablo jucuarãi imiari iyee yave, Festo iñeeãta reve jei:

—Pablo, nembɨquere ma. Jeta mbaembae re ndiyemboe ramo, nembɨquere ma —jei chupe.

25Ẽrei Pablo jei chupe:

—Chembɨquere'ã co, mburuvicha guasu Festo. Che jae ndeve vae añete vae jare aracuaa pegua co —jei—. 26Echa'ã mburuvicha guasu Agripa uicuaa catu cua mbaembae regua, jare chepuere chemiari chupe aipɨu mbae reve. Aicuaa jae uicuaa catu cua mbaembae regua. Echa'ã cua uyeyapo vɨari'ã —jei chupe—. 27Mburuvicha guasu Agripa, ¿nderovia pa Tumpa iñee aracae umɨmbeu vae reta uicuatiacue? Che aicuaa nderovia co —jei Agripa pe.

28Jayave Agripa jei Pablo pe:

—Ndipota tẽi ndipo ɨmambae cheapo cristianorã.

29Jayave Pablo jei chupe:

—Ayerure Tumpa pe, ɨmambae ani ɨma pe, nde jare opaete ĩru añave uyapɨsaca cheré vae reta piyeyapo vaerã che rami, ẽrei agüɨye vaerã penoi cua nunga cadena —jei.

30Jare Pablo jucuarãi jei ma yave, uyemboɨ reta mburuvicha guasu Agripa, mburuvicha guasu Festo, Berenice jare jae reta ndive uguapɨ ñugüɨnoi vae reta. 31Jare oẽ reta oca pe yave, jei uyupe:

—Cua cuimbae uyapo'ã mbae umano vaerã ani oĩ vaerã peresorɨru pe.

32Jare Agripa jei Festo pe:

—Yayorata tẽi cua cuimbae, uipota'ã yave César uãa vaerã.

Nuevo Testamento Guaraní Pe

© 2012, Ethnos360 (New Tribes Mission). All rights reserved. More Info | Version Index