Search form

Hechos 8

Saulo uyapo icavi mbae vae upurugüɨrovia vae reta pe

1Jare Esteban imano icavi Saulo pe. Jare jocua ara upurugüɨrovia vae Jerusalén pe ñugüɨnoi vae reta jovaicho reta umbɨpɨ uiporaraca chupe reta. Jare Jesús jemimondo retaño upɨta Jerusalén pe. Opaete ĩru upurugüɨrovia vae reta uñemɨai ɨvɨ reta Judea jare Samaria rupi. 2Jare amocue cuimbae umbɨadora Tumpa vae reta oñotɨ Esteban, jare ipɨatɨtɨ reta jese. 3Ẽrei Saulo uiporaraca upurugüɨrovia vae reta pe. Echa'ã oo tenta tenta rupi, jare umbɨtɨrɨrɨ güɨraa cuimbae reta jare cuña reta oñono peresorɨru pe.

Felipe umɨmbeu ñee icavi vae Samaria pe

4Jayave jocua upurugüɨrovia vae uñemɨai vae reta umɨmbeu ñee icavi vae yugüɨraa vae rupi. 5Felipe oo tenta guasu Samaria pe, jare umɨmbeu tenta guasu pegua reta pe Cristo regua. 6Jare tenta guasu pegua reta uyandu yave, penti rami uyapɨsaca cavi Felipe umɨmbeu chupe reta vae re. Uecha vi mɨacañɨ uyapo vae reta. 7Echa'ã aña reta usɨrɨ usapɨcai reve oya jese vae reta güi. Jare jeta ipuere mbae omɨ vae reta jare jeta uguata mbae vae reta ucuera. 8Jare jocua tenta guasu pegua reta uyerovia.

9Jare joco pe ico penti cuimbae Simón jee vae. Cua cuimbae ipaye vae co, jare umɨpɨacañɨ umbɨtavɨ Samaria pegua reta mbaembae uyapo vae pe. Jáeramo uyereroviaca catu. 10Jare opaete sambiaɨ reta jare ucuacuaa vae reta uyapɨsaca cavi jese, jare jei reta:

—Cua cuimbae güɨnoi Tumpa imbaepuere tuicha vae.

11Jáeramo opaete vae uyapɨsaca cavi jese. Echa'ã jae ipaye vae ramo, ɨma ma uyapo mbaembae umɨpɨacañɨ reta vaerã. 12Ẽrei Felipe umɨmbeu tenta guasu pegua reta pe ñee icavi vae. Imiari chupe reta Tumpa iporoyocuia re jare Jesucristo re. Jayave cuimbae reta jare cuña reta güɨrovia jare uyembɨbautizaca. 13Jare Simón vi güɨrovia, jare uyembɨbautizaca güive upɨta Felipe ndive. Jare uecha yave mɨacañɨ tuicha vae uyeyapo vae reta, ipɨacañɨ.

14Jare Jesús jemimondo Jerusalén pe ñugüɨnoi vae reta uicuaa yave quirãi Samaria pegua reta güɨrovia ma Tumpa iñee, omondo reta Pedro jare Juan. 15Jare jae reta yugüɨraa uvãe yave Samaria pe, uyerure upurugüɨrovia vae reta re, Espíritu Santo ou vaerã chupe reta. 16Echa'ã ndeiño ou Espíritu Santo chupe reta. Jaeño uyembɨbautizaca Jesús jee re. 17Jayave Pedro jare Juan oñono ipo jese reta, jare Espíritu Santo ou chupe reta.

18Jare Simón uecha Espíritu Santo ou, Jesús jemimondo reta ipo oñono jese reta yave. Jayave uipota tẽi umee corepoti chupe reta 19jare jei:

—Cheve vi pemee cua mbaepuere, ou vaerã ipotave vae pe Espíritu Santo, che añono chepo jese yave.

20Ẽrei Pedro jei chupe:

—Nde necañɨteita co ndecorepoti reve. Echa'ã ndepɨa pe ndiyemɨngueta tẽi ndepuere ndegua corepoti pe mbae Tumpa umee vae —jei—. 21Nde ndepuere'ã nenoi cua nunga mbaepuere. Echa'ã ndepɨa jupi'ã Tumpa cotɨ. 22Eeya cua icavi mbae vae, jare iyerure Tumpa pe. Aramoi umbɨasata ndeve cua ndepɨa pe ndiyemɨngueta vae re. 23Echa'ã aicuaa nde niñemɨro, jare mbaeyoa jeco pegua ndepuere'ã ndiyapo icavi vae —jei.

24Jayave Simón jei chupe reta:

—Piyerure cheré yandeYa pe, agüɨye vaerã cua pere cheve vae uyeyapo cheve.

25Jayave Pedro jare Juan umɨmbeu yave Tumpa iñee ĩru vae reta pe, yugüɨraa ye Jerusalén pe. Jare yugüɨraa rambueve, umɨmbeu ñee icavi vae jeta ĩru Samaria pegua tenta guasu-raɨ reta rupi.

Felipe jare Etiopía pegua

26Jayave penti ángel yandeYa pe uyeyocui vae jei Felipe pe:

—Epũa ecua sur cotɨ tape Jerusalén güi oo Gaza cotɨ vae rupi.

Cua tape uasa ñana rupi. 27Jayave Felipe upũa oo. Jare penti eunuco ɨvɨ Etiopía pegua oo ye jenta cotɨ Jerusalén güi. Echa'ã ou Jerusalén pe umbɨadora vaerã Tumpa. Cua eunuco co jae penti mburuvicha. Jae uyandareco ico Candace icorepoti jare ĩru imbaembae icavi vae re. Candace co jae Etiopía pegua reta juvicha guasu. 28Jare eunuco oo ye yave jenta cotɨ, uguapɨ icarro pe umɨngueta oo Isaías uicuatiacue vae. Isaías co jae penti Tumpa iñee aracae umɨmbeu vae. 29Jare Espíritu Santo jei Felipe pe:

—Ecua iñemɨĩru pea carro pe oo oĩ vae ndive.

30Jayave Felipe osi oo carro cotɨ, jare uyandu cuimbae umɨngueta Tumpa iñee Isaías uicuatiacue vae. Jayave upɨrandu chupe:

—¿Ndicuaa pa nemɨngueta neĩ vae?

31Jare eunuco jei Felipe pe:

—¿Quirãita pa aicuaa, mbaetɨ yave quía umɨmbeu cheve?

Jare umɨñera Felipe uyupi vaerã icarro pe uguapɨ jae ndive.

32Jare Tumpa iñee umɨngueta vae pe uyecuatía oĩ cuarãi:

“Penti ovecha rami uyereraaca umano vaerã.

Jare jae quĩiño, penti ovecha-raɨ jocua uñapi vae jovai oĩ vae quĩiño oĩ rami.

33Uñererɨ̃roca yave, uãa vae reta uyapo'ã jupi vae chupe.

¿Quía ra ipuere umɨerãcua jentaɨgua reta regua?

Echa'ã jecove ucañɨ ɨvɨ güi.”

Jucuarãi uyecuatía oĩ.

34Jare eunuco jei Felipe pe:

—Aipota nemɨmbeu vaerã cheve quía re ra jei cua Tumpa iñee umɨmbeu vae. ¿Jei pa iyee ani ĩru vae re? —jei.

35Jayave Felipe umbɨpɨ cua Tumpa iñee uyecuatía oĩ vae güi umɨmbeu chupe ñee icavi vae Jesús regua. 36Jare tape rupi yugüɨraa rambueve, yugüɨraa uvãe ɨ jenda pe, jare eunuco jei:

—Co oĩ ɨ. ¿Ime pa mbae ayapo vaerã ndei ayembɨbautizaca mbove?

37—Ndepurugüɨrovia yave opaete ndepɨa pe, ndepuere ndiyembɨbautizaca —jei Felipe chupe.

—Arovia Jesucristo co jae Tumpa Taɨ —jei eunuco Felipe pe.

38Jayave eunuco umbɨyemboɨca carro, jare mocui reve ugüeyɨ ɨ pe. Jayave Felipe umbɨbautiza eunuco. 39Jare oẽ reta ɨ güi yave, yandeYa iEspíritu güɨraa joco güi Felipe. Jare eunuco uecha'ã ye ma. Jayave uyerovia reve oo ye jenta cotɨ. 40Jare Felipe uyecuaa tenta guasu Azoto pe. Jare joco güi oo tenta guasu Cesarea pe. Jare oo rambueve, umɨmbeu ñee icavi vae opaete tenta guasu reta rupi.

Nuevo Testamento Guaraní Pe

© 2012, Ethnos360 (New Tribes Mission). All rights reserved. More Info | Version Index