Search form

San Juan 11

Lázaro imano

1Penti cuimbae Lázaro jee vae imbaerasɨ oĩ. Jae jare María jare Marta - jae co María tɨque - Betania pegua reta co. 2Jocua María upɨyere mbae ipiche cavi vae yandeYa re jare umɨtini ipɨ ía pɨpe. Jocua Lázaro imbaerasɨ oĩ vae María iquɨvɨ co. 3Jare Lázaro jindɨ reta omondo umɨmbeu vaerã Jesús pe:

—OreYa, imbaerasɨ oĩ cua ndeau vae.

4Jesús cua uicuaa yave, jei:

—Cua imbaerasɨ ou chupe ĩru vae reta umbɨadora vaerã Tumpa. Ou'ã jae umano vaerã. Echa'ã che co jae Tumpa Taɨ, jare ĩru vae reta chembɨadorata cua mbaerasɨ jeco pegua —jei.

5Jesús uau Marta jare ipɨquɨɨ jare Lázaro. 6Ẽrei uicuaa ma yave Lázaro imbaerasɨ oĩ, upɨtaño mocui ara joco pe. 7Cua jaɨcue rupi jei jemimboe reta pe:

—Yaa ye ma Judea pe.

8—Oporomboe vae —jei reta—, ndei co ɨma judío reta uipota tẽi ndeapi ita pe joco pe. Jáeramo ¿maera pa ndeo yeta?

9—Ime doce ora güɨnoi ara —jei Jesús—. Ara rupi uguata vae ndarau ipɨ güɨrocua. Echa'ã güɨnoi tembipe cua ɨvɨ pegua —jei—. 10Ẽrei pɨ̃tu yave uguata vae ipɨ güɨrocua. Echa'ã güɨnoi'ã tembipe.

11Jucuarãi jei Jesús. Jayave jei:

—Ñaneamigo Lázaro oque ma oĩ. Ẽrei che aata amomba —jei.

12Jemimboe reta jei:

—OreYa, oque oĩ yave, ucuera yeta co.

13Ẽrei Jesús jucuarãi jei yave, uipota jei umano ma. Jae reta ipɨa pe uyemɨngueta tẽi uipota jei uputuuño oque oĩ. 14Jayave Jesús umɨmbeu cavi chupe reta:

—Lázaro umano ma. 15Jare ayerovia joco pe aĩ'ã vae re. Cua icavita co peve. Echa'ã peroviata co. Yaa ma icotɨ —jei.

16Jayave Tomás - jae co Choguaquiri pe uyembɨjee vae - jei ĩru Jesús jemimboe reta pe:

—Yaa vi yande, ñamano vaerã jae ndive.

Jesús co jae tecove umee vae

17Jare Jesús ou uvãe yave, amocue vae umɨmbeu chupe irundɨ ara ma co Lázaro oĩ teõgüerɨru pe. 18Betania coiño oĩ Jerusalén güi. Uepitɨ penti legua seri rupi. 19Jare jeta judío reta yugüeru ma Marta jare María ipɨ umbɨpɨacatu vaerã iquɨvɨ amɨri re. 20Jare Marta uicuaa yave Jesús ou co uvãe, oo oovãiti. Ẽrei María upɨta tenta pe. 21Jayave Marta jei Jesús pe:

—CheYa, nde mona cua pe neĩ yave, umanota'ã tẽi chequɨvɨ. 22Jare añave aicuaa ipotave mbae ndiyerure Tumpa pe jese vae Tumpa umeeta co ndeve —jei.

23—Ndequɨvɨ icove yeta co ou umanocue vae reta ipɨte güi —jei Jesús chupe.

24—Aicuaa icove yeta co ou umanocue vae reta ipɨte güi ara taɨcuegua vae pe —jei Marta—. Echa'ã jocua ara ĩru vae reta vi icove yeta yugüeru umanocue vae reta ipɨte güi —jei.

25—Che co amee tecove umanocue vae reta pe jare aru ye ĩru umanocue vae reta ipɨte güi —jei Jesús—. Cheré güɨrovia vae, yepe tẽi umano oĩ, icove yeta co. 26Jare opaete icove oĩ vae cheré güɨrovia vae ndarau etei umano. ¿Nderovia pa cua? —jei.

27—Arovia, cheYa —jei Marta—. Añave arovia nde co jae Cristo. Nde co jae Tumpa Taɨ. Echa'ã Tumpa iñee pe uyecuatía oĩ outa co Tumpa Taɨ ɨvɨ pe —jei.

Jesús uyao

28Marta cua jei ma yave, oo ueni María - jae co Marta ipɨquɨɨ. Jayave güɨraa ĩru vae reta ipɨte güi jare jei chupe:

—Oporomboe vae cua pe oĩ jare uipota ndeo vaerã jae oĩ vae pe.

29María cua uyandu yave, ɨmambae upũa oo Jesús oĩ vae pe. 30Marta oovãiti vae peño upɨta Jesús. Echa'ã ndei uique tenta guasu-raɨ pe. 31Tenta pe judío uyemɨngueta ñugüɨnoi María ndive umbɨpɨacatu vaerã vae reta uecha María ɨmambae upũa oo tenta güi. Jayave yugüɨraa María jaɨcue. Echa'ã ipɨa pe uyemɨngueta tẽi jae oo teõgüerɨru oĩ vae pe uyao vaerã joco pe.

32Jayave María oo uvãe Jesús oĩ vae pe. Uecha rupive oo uyeatɨca jae jovai jare jei:

—CheYa, nde mona cua pe neĩ yave, umanota'ã tẽi chequɨvɨ.

33Jesús uecha yave María jare judío María ndive yugüeru vae reta uyao ñugüɨnoi, iañeequi jare tuicha ipɨatɨtɨ. 34Jayave upɨrandu:

—¿Quíape pa piñono?

—Eyu eecha, carai —jei reta chupe.

35Jayave Jesús uyao. 36Jare judío reta jei:

—Mase, uau ete co.

37Ẽrei amocue vae jei:

—¿Ipuere'ã ra uyapo mbae cua cuimbae agüɨye vaerã umano tẽi Lázaro? Echa'ã umɨmae cuimbae jesa mbae vae.

Lázaro icove ye

38Jesús iañeequi ye. Jayave oo teõgüerɨru oĩ vae pe. Jocua teõgüerɨru penti itape uyeyoo vae co jare ita tuicha vae oĩ teõgüerɨru jonque re. 39Jayave Jesús jei:

—Pembɨsɨrɨ ita joco güi.

Marta - jae co cuimbae amɨri jindɨ - jei chupe:

—CheYa, ine ma co. Echa'ã irundɨ ara ma oĩ umano güive —jei.

40Jesús jei chupe:

—Amɨmbeu ma ndeve nderovia yave ndeechata mbae ayapota ĩru vae reta umbɨadora vaerã Tumpa.

41Jayave umbɨsɨrɨ reta ita teõgüerɨru jonque güi. Jayave Jesús umae ara cotɨ jare jei:

—CheRu, amee yasurupai ndeve nde ndiyandu cheve vae re. 42Aicuaa jecuaeño ndiyandu cheve, ẽrei jae cuarãi cua cheyɨpɨ rupi ñugüɨnoi vae reta jeco pegua, jae reta güɨrovia vaerã nde co chembou vae —jei.

43Jayave iñeeãta.

—Lázaro, eẽ joco güi —jei.

44Jare cuimbae amɨri oẽ. Ipo jare ipɨ uyeyocua tarapo pe, jare jova uñenoma nieso pe. Jayave Jesús jei:

—Piyora iyocuaa. Pemaeño tuguata —jei.

Uyemboemboe reta uyucaca vaerã Jesús

(Mt 26.1-5; Mr 14.1-2; Lc 22.1-2)

45Jare jeta judío yugüeru opou María ipɨ vae reta uecha Jesús uyapo vae jare güɨrovia jese. 46Ẽrei amocue vae yugüɨraa fariseo reta pe umɨmbeu Jesús uyapo vae. 47Jayave sacerdote reta itenondegua reta jare fariseo reta umbatɨ opaete mburuvicha reta.

—¿Mbae pa yayapota? —jei reta—. Cua cuimbae jecuaeño uyapo jeta mɨacañɨ reta. 48Ñamaeño yave cuarãi uyapo vaerã, opaete vae reta güɨroviata jese. Jayave romano reta yugüeruta umbusururu Tumpa jo jare uyucata opaete ñanerentaɨgua reta —jei reta.

49Ẽrei penti ipɨte pe oĩ vae - Caifás jee vae - jae co sacerdote tenondegua jocua año - jei:

—Picuaa'ã etei mbae. 50Pepɨa pe piyemɨngueta cavi'ã. Echa'ã icavita co yandeve penti cuimbae umano vaerã opaete vae reta ipepɨca pe. Echa'ã jucuarãi'ã yave, aramoi opaete vae reta umanota —jei.

51Jare cua umɨmbeu chupe reta ndei uyeyapo mbove. Umɨmbeu'ã jaeiño. Echa'ã jae sacerdote tenondegua co jocua año. Umɨmbeu Jesús umanota opaete judío reta ipepɨca pe. 52Umanota umbatɨ vaerã opaete Tumpa taɨ uñemɨai vae reta - umanota'ã judío reta reño. 53Jáeramo jocua ara güive uyemboemboe quirãi uyucaca vaerã Jesús.

54Jáeramo Jesús upɨta'ã ma Judea pe, agüɨye vaerã judío reta uecha. Oo joco güi penti tenta guasu Efraín jee vae pe. Jocua tenta guasu coiño oĩ ñana güi. Jare joco pe Jesús upɨta jemimboe reta ndive.

55Jare coiño ma ou judío reta ifiesta pascua jee vae, jare jeta judío reta yugüɨraa Jerusalén pe joco güi ndei pascua iara ou uvãe mbove. Echa'ã uipota uyeyoe Tumpa cotɨ fiesta peguarã. 56Jayave ueca ñugüɨnoi Jesús, jare Tumpa jo pe ñugüɨnoi rambueve jei uyupe:

—¿Mbae pa pepɨa pe piyemɨngueta? ¿Ndarau ra ou cua fiesta pe? —jei reta.

57Echa'ã sacerdote reta itenondegua reta jare fariseo reta oyocui ma opaete vae cuarãi: “Ime yave quía uicuaa quiape Jesús ime oĩ vae, tumɨmbeu oreve orepuere nduipɨsɨ vaerã.”

Nuevo Testamento Guaraní Pe

© 2012, Ethnos360 (New Tribes Mission). All rights reserved. More Info | Version Index