Search form

San Juan 20

Jesús icove ye

(Mt 28.1-10; Mr 16.1-8; Lc 24.1-12)

1Jare ndei cõe cavi mbove domingo ara pe María Magdalena ou teõgüerɨru pe, jare uecha ita uyembɨsɨrɨ ma teõgüerɨru güi. 2Jayave osi oo Simón Pedro jare ĩru temimboe Jesús uau vae ñugüɨnoi vae pe, jare jei chupe reta:

—Güɨraa reta ma yandeYa teõgüerɨru güi, jare nduicuaa'ã quiape ra oñono reta.

3Jayave Pedro jare ĩru temimboe oẽ pãve jare yugüɨraa teõgüerɨru cotɨ. 4Mocui reve osi pãve yugüɨraa, ẽrei ĩru temimboe iñacua ete Pedro güi, jare oo uvãe teõgüerɨru pe Pedro jenonde. 5Jayave ipe umae vaerã japɨpe cotɨ, jare uecha nieso reta joco pe oĩ, ẽrei uique'ã. 6Jayave Simón Pedro oo uvãe jaɨcue rupi, jare uique teõgüerɨru pe. Jare uecha nieso reta joco pe oĩ. 7Uecha vi nieso Jesús iñãca re tenonde yave uñeñono vae uñeñomañoma oĩ tee ĩru nieso reta güi. 8Jayave jocua ĩru temimboe vi - jae Pedro jenonde oo uvãe vae - uique teõgüerɨru pe, jare uecha yave, upurugüɨrovia. 9Echa'ã ndei uicuaa cavi reta Tumpa iñee pe uyecuatía oĩ vae quirãi Jesús icove yeta ou umanocue vae reta ipɨte güi. 10Jayave temimboe reta yugüɨraa ye jenta pe.

Jesús uyecuaa María Magdalena pe

(Mr 16.9-11)

11Ẽrei María uyemboɨ oĩ teõgüerɨru iyɨpɨ pe. Uyao oĩ. Jare uyao oĩ rambueve, ipe umae vaerã teõgüerɨru japɨpe cotɨ. 12Jare uecha mocui ángel reta uguapɨ ñugüɨnoi Jesús jetecue uñeñono vae pe. Jemimonde tĩ asɨ co. Penti uguapɨ oĩ Jesús iñãca jendacue cotɨ jare ĩru uguapɨ oĩ Jesús ipɨta jendacue cotɨ. 13Ángel reta jei María pe:

—¿Maera pa ndiyao?

—Güɨraa reta ma cheYa, jare aicuaa'ã quiape ra oñono reta —jei María.

14Cua jei ma yave, María uyerova jare uecha Jesús uyemboɨ oĩ joco pe. Ẽrei uicuaa'ã jae co Jesús vae. 15Jayave Jesús jei chupe:

—Cuña, ¿maera pa ndiyao? ¿Quía pa ndeeca?

María ipɨa pe uyemɨngueta tẽi jae co temitɨ reta iyandarecoa. Jáeramo jei chupe:

—Carai, nde nderaa yave, emɨmbeu cheve quiape niñono, jare che araata.

16—¡María! —jei Jesús chupe.

María uyerova ye icotɨ jare jei chupe:

—Raboni. (Cua uipota jei: “Oporomboe vae”.)

17Jayave Jesús jei chupe:

—Agüɨye chepɨsɨ. Echa'ã ndei ayupi cheRu pe. Ẽrei ecua emɨmbeu cherɨvɨ reta pe che jae cuarãi: ‘Aata ma cheRu pe - jae co peRu vi. Jae co cheTumpa - jae co peTumpa vi’ —jei.

18Jayave María Magdalena oo umɨmbeu Jesús jemimboe reta pe.

—Aecha ma yandeYa —jei.

Jayave umɨmbeu chupe reta Jesús jei chupe vae.

Jesús uyecuaa jemimboe reta pe

(Mt 28.16-20; Mr 16.14-18; Lc 24.36-49)

19Jare jocua pɨ̃tu - domingo ara pe - Jesús jemimboe reta uyembatɨ jare uyuquenda jonque reta. Echa'ã jae reta uquɨye judío reta güi. Jayave ou Jesús uyemboɨ ipɨte pe jare jei chupe reta:

—Pepɨacatu.

20Cua jei ma yave, Jesús uechaca chupe reta ipo jare iyɨque. Jayave Jesús jemimboe reta uyerovia. Echa'ã uecha ma iYa. 21Jayave Jesús jei ye chupe reta:

—Pepɨacatu. CheRu chembou. Jae ramiño vi che pomondo —jei.

22Jare cua jei ma yave, iputũé omoẽ icotɨ reta jare jei:

—Amee ma peve Espíritu Santo. 23Pembɨasa yave ipotave vae pe imbaeyoa, imbaeyoa uyembaita co. Jare pembɨasa'ã yave ipotave vae pe imbaeyoa, imbaeyoa ndarau uyembai —jei.

Tomás güɨrovia'ã Jesús regua

24Jare jocua doce jemimboe reta güi penti Tomás jee vae - jae co Choguaquiri pe uyembɨjee vae - oĩ'ã joco pe ĩru reta ndive Jesús ou yave. 25Jare ĩru Jesús jemimboe reta jei Tomás pe:

—Nduecha ma yandeYa.

Ẽrei Tomás jei:

—Aecha'ã yave uyecuturendacue ipo re jare añono'ã yave chepoãca uyecuturendacue pe jare añono'ã yave chepo iyɨque pe, ndarau arovia.

26Ocho ara uasa ma yave, temimboe reta ñugüɨnoi ye jocua o pe. Tomás joco pe oĩ vi. Yepe tẽi onque reta uyeyuquenda ñugüɨnoi, ẽrei Jesús ou uyemboɨ ipɨte pe jare jei:

—Pepɨacatu.

27Jayave jei Tomás pe:

—Emae chepo re. Iñono cua pe nepoãca. Eupi ndepo iñono cheyɨque pe. Agüɨye ma ico ndepurugüɨrovia mbae reve. Mburugüɨrovia reve ma ico —jei.

28—Nde co jae cheYa jare cheTumpa —jei Tomás.

29Jayave Jesús jei:

—Ndepurugüɨrovia ma cherecha ramo. Tuicha uyeroviata jocua cherecha mbae reve upurugüɨroviata vae reta —jei.

Maera uyecuatía oĩ cua ñee reta

30Jare Jesús uyapo jemimboe reta jovaque jeta ĩru mɨacañɨ reta uicuaaca vaerã quía co jae, yepe tẽi uyecuatia'ã oĩ cua pe. 31Ẽrei aicuatía cua pe uyecuatía oĩ vae, perovia vaerã Jesús co jae Cristo - jae co Tumpa Taɨ - jare penoi vaerã tecove opa mbae vae cua perovia yave.

Nuevo Testamento Guaraní Pe

© 2012, Ethnos360 (New Tribes Mission). All rights reserved. More Info | Version Index