Search form

San Lucas 15

Ovecha ucañɨ vae

(Mt 18.10-14)

1Jayave uyembatɨ Jesús oĩ vae pe jeta mburuvicha peguarã ocovara vae reta jare teco icavi mbae vae uyapo vae reta. 2Jayave fariseo reta jare mboroyocui re oporomboe vae reta iñeenguru jese. Jae reta jei:

—Cua cuimbae uñemɨĩru teco icavi mbae vae uyapo vae reta ndive, jare ucaru jae reta ndive.

3Jayave Jesús jei chupe reta umɨjaanga reve:

4—Penti cuimbae güɨnoi yave cien ovecha, umɨcañɨ yave penti, ueya ĩru noventa y nueve ñana pe jare oo ueca ucañɨ vae uvãe chupe regua —jei—. 5Jare uvãe ma chupe yave, ovoɨ güeru ye iyatiɨ re uyerovia reve —jei—. 6Jare ou ye uvãe yave jenta pe, umbatɨ opaete iamigo reta jare jentaɨgua reta, jare jei chupe reta: ‘Piyerovia che ndive. Avãe ye ma cheovecha ucañɨ vae’ —jei, jei—. 7Che jae peve, jae ramiño vi ara pegua reta uyerovia eteta iyoa vae ueya yave iyemɨngueta icavi mbae vae ipɨa pe oĩ vae. Jucuarãita'ã uyerovia noventa y nueve ‘jupi co che’ jei vae reta re. Echa'ã jae reta jei tẽi: ‘Mbaetɨ anoi yemɨngueta icavi mbae vae chepɨa pe’ —jei reta, jei—.

Corepoti ucañɨ vae

8Jae ramiño vi penti cuña güɨnoi yave diez corepoti, umɨcañɨ yave penti, umɨendɨ mechero jare utupei opaete tenta rupi. Ueca cavi uvãe chupe regua —jei—. 9Jare uvãe ma chupe yave, umbatɨ opaete iamiga reta jare jentaɨgua reta, jare jei chupe reta: ‘Piyerovia che ndive. Avãe ye ma corepoti amɨcañɨ vae’ —jei, jei—. 10Che jae peve, jae ramiño vi ángel Tumpa pe uyeyocui vae reta uyerovia ete iyoa vae ueya yave iyemɨngueta icavi mbae vae ipɨa pe oĩ vae —jei.

Taɨ ucañɨ vae

11Jayave Jesús jei chupe reta:

—Penti cuimbae güɨnoi mocui taɨ. 12Jare taɨ taɨcuegua vae jei tu pe: ‘Cheru, emee cheve añave voi mbaembae nde nemano ma yave anoita vae’ —jei, jei—. Jayave tu umbɨyao imbaembae umee taɨ reta pe —jei—. 13Jayave mbovɨ ara rupi taɨ taɨcuegua vae umbatɨ umee opaete imbaembae jare oo mbɨrɨ ambɨe ɨvɨ pe. Joco pe uyapo jeta parea jare jucuarãi opa umɨngasta iyugüi opaete icorepoti —jei—. 14Jare opa icorepoti umɨngasta yave, ou caruai tuicha vae jocua ɨvɨ pe, jare cuimbae mbaetɨ ma mbae güɨnoi jou vaerã —jei—. 15Jayave oo uyerure penti patrón pe umee vaerã chupe mbaravɨquɨ. Jayave jocua patrón omondo jenta pe umɨngaru vaerã cuchi reta —jei—. 16Jare cuimbae uipota tẽi uyemɨngapɨɨ ɨvope cuchi reta jou vae pɨpe. Jare mbaetɨ quía umee chupe jou vaerã —jei—. 17Jare cuimbae uicuaa ma quirãi uyapo iyaracuaa mbae vae uyapo vae rami. Jayave jei iyupe ipɨa pe: ‘Cheru umɨmbaravɨquɨ vae reta jeta güɨnoi jou vaerã. Ẽrei che amanota ma aĩ yembaɨ pɨpe’ —jei, jei—. 18Taa ye cua güi cheru pe jare tae chupe: ‘Cheru, cheyoa ma Tumpa cotɨ jare ndecotɨ vi. 19Jupi'ã ma aico vaerã nderaɨrã. Emee cheve mbaravɨquɨ ĩru nemɨmbaravɨquɨ vae reta pe nemee rami’ —jaeta, jei, jei—. 20Jayave uñatima ye tu jenta cotɨ.

Ẽrei mbɨrɨ catu oĩ rambueve, tu uecha jare uiparareco. Jayave tu osi oovãiti taɨ, jare uicuãva jare uyurupɨte —jei—. 21Jayave taɨ jei tu pe: ‘Cheru, cheyoa ma Tumpa cotɨ jare ndecotɨ vi. Jupi'ã ma aico vaerã nderaɨrã’ —jei, jei—. 22Ẽrei tu jei jembiocui reta pe: ‘Peru voi temimonde icavi vae pemondeca chupe. Jae ramiño vi piñono moãcaregua ipoãca re jare mbɨapasa ipɨ re’ —jei, jei—. 23‘Jare peru cua pe vaca taɨrusu vae amɨnguɨra vae piyuca. Yacaru jare yayerovia’ —jei, jei—. 24‘Echa'ã tenonde yave cua cheraɨ penti umanocue vae rami co cheve, ẽrei añave icove ye ma cheve. Tenonde yave ucañɨ chegüi, ẽrei añave avãe ye ma chupe’ —jei, jei—. Jare umbɨpɨ reta uyembɨyerovia —jei—.

25Jare taɨ tenondegua vae uparavɨquɨ oĩ co pe. Jare ou ye oĩ yave coiño ma tenta güi, uyandu uyemimbɨ ñugüɨnoi tenta pe —jei—. 26Jayave ueni penti tu jembiocui jare upɨrandu chupe mbae ra co jocua uyandu vae —jei—. 27Jayave uyeyocui vae jei chupe: ‘Nderɨvɨ ou ye ma, jare nderu uyucaca vaca taɨrusu vae umɨnguɨra vae, taɨ ou ye icavi uvãe ramo’ —jei, jei—. 28Jayave taɨ tenondegua vae pochɨ jare uique'ã tenta pe. Jayave tu oẽ tenta güi jare jei taɨ pe uique vaerã —jei—. 29Jayave taɨ tenondegua vae jei tu pe: ‘Mase, jeta año ma ayeyocui ndeve. Jecuaeño ayapo ndeporoyocui. Ẽrei nemee'ã etei cheve capura-raɨ yepe, aparea vaerã cheamigo reta pe nducaru vaerã’ —jei, jei—. 30‘Jare cua nderaɨ ico cuña aguasa rupi ico vae reta ndive jare jucuarãi umɨngasta opaete nde nemee chupe vae. Ẽrei jae ou ye uvãe rupive, ndiyucaca chupe vaca taɨrusu vae nemɨnguɨra vae’ —jei, jei—. 31Jayave tu jei taɨ tenondegua vae pe: ‘Cheraɨ, jecuaeño nde ndico che ndive, jare opaete chembae nembae co’ —jei, jei—. 32‘Icavi co yayerovia vaerã. Echa'ã tenonde yave cua nderɨvɨ penti umanocue vae rami co cheve, ẽrei añave icove ye ma cheve. Tenonde yave ucañɨ chegüi, ẽrei añave avãe ye ma chupe’ —jei, jei.

Nuevo Testamento Guaraní Pe

© 2012, Ethnos360 (New Tribes Mission). All rights reserved. More Info | Version Index